Bài soạn Đại số 8 tiết 18: Luyện tập

Bài soạn Đại số 8 tiết 18: Luyện tập

Tiết 18

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

Củng cố cho học sinh các kiến thức cơ bản đã học ở các tiết 15,16,17

2.Kĩ năng

- Rèn luyện cho HS kĩ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp

- Vận dụng được hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức và tư duy vận dụng kiến thức chia đa thức để giải toán.

3.Thái độ : HS có ý thức cẩn thận trong giải toán

II. CHUẨN BỊ

- GV :Bảng phụ, thước kẻ.

- HS : Ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho.

 

doc 3 trang Người đăng ngocninh95 Lượt xem 1454Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Đại số 8 tiết 18: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :12/10/2010	 	 Ngày dạy:13/10/2010
Tiết 18 
luyện tập
I. Mục tiêu 
1.Kiến thức 
Củng cố cho học sinh các kiến thức cơ bản đã học ở các tiết 15,16,17 
2.Kĩ năng 
- Rèn luyện cho HS kĩ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp
- Vận dụng được hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức và tư duy vận dụng kiến thức chia đa thức để giải toán.
3.Thái độ : HS có ý thức cẩn thận trong giải toán 
II. Chuẩn bị 
- GV :Bảng phụ, thước kẻ.
- HS : Ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho.
III. Tiến trình dạy học
 Hoạt động của GVvà HS
Ghi bảng 
HĐ1 : Kiểm tra bài cũ (7 phút)
1.Tổ chức lớp 
GV : nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho giờ học 
2.Kiểm tra bài cũ 
GV : Yêu cầu học sinh chữa hai bài tập sau 
GV : gọi HS nhận xét bài của bạn và cho điểm 
Bài 70a) (25x5 -5x4+10x2) :5x2
= 5x3-x2+2
Bài 71/32
a) A B
 b) A B
HĐ2 : Luyện tập (33 phút)
GV: Nhắc lại quy tắc thực hiện phép chia đa thức cho đa thưc?
HS : Phát biểu quy tắc thực hiện phép chia đa thức cho đa thức 
Gọi HS: lên bảng trình bày lời giải BT 72/32
GV : chữa và chốt lại phương pháp. Lưu ý về dấu cho HS?
2) Bài tập 73/32 (bảng phụ)
GV : Muốn tính nhanh ở phần a, phầnc ta làm ntn? 
GV : gọi HS lên bảng trình bày lời giải?
HS : Lên bảng làm các phần a) và c )
GV : gọi HS nhận xét sau đó chữa và chốt phương pháp .
3) Bài tập 74/32 (bảng phụ ) 
GV : Cho biết phương pháp tìm a
HS : Thực hiện phép chia ,sau đó cho số dư bằng 0, giải ra tìm a 
GV : Yêu cầu học sinh về nhà gải lại bài tập này vào vở 
I.Bài tập tại lớp 
Bài 72 : (SGK/Tr32)
Làm tính chia 
Cách 1 : Đặt tính chia 
Cách 2 : Phân tích đa thức bị chia thành nhân tử 
Kết quả : = ....... 
Bài 73 : ( SGK/Tr32 )
Tính nhanh 
Bài 74 : (SGK/ Tr32) - Các nhóm lên bảng trình bày 
HĐ3 : Củng cố (3 phút)
GV : Khi nào phép chia A chia hết ( không 
chia hết) cho B? 
HS : Trả lời câu hỏi của giáo viên 
GV : Để thực hiện phép chia một đa thức cho một đa thức ta thì trước khi thực hiện phép chia ta cần chú ý điều gì ? 
HS : Trả lời câu hỏi của giáo viên 
2. Chia f(x) = 2x3 -3x2 + 2x-1 cho các đa thức sau : 
a) x2 - x +1
b) x2 -3 
Chú ý : 
Khi thực hiện phép chia hai đa thức ta cần chú ý 
1.Kiểm tra xem hai đa thức đó đã sắp xếp chưa 
2.Nếu chưa sắp xếp thì ta sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến 
3. Thực hiện phép chia 
HĐ4 : Hướng dẫn về nhà (2 ph)
- GV : Yêu cầu học sinh quan sát SGK để theo dõi giáo viên hướng dẫn làm bài tập ở nhà 
- GV : Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà như sau 
- ôn lại lý thuyết . Làm 5 câu hỏi sgk /32
- BTVN: 70 -73 còn lại/32 sgk.
- Hướng dẫn bài 74/SGK: 
Tìm số a để đa thức 2x3 -3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2 
Thực hiện phép chia sau đó gán cho dư (có chứa a) bằng 0 rồi tìm a* Điền tiếp vào chỗ trống(....) :
a) Đa thức A chia hết cho đa thức B ta viết ......;
Khi đó r =........
b) Đa thức A không chia hết cho đa thức B ta viết ..............
- Xem và hệ thống hóa toàn bộ các kiến thức đã học trong chưong I
- Chuẩn bị cho ôn tập , chuẩn bị kiểm tra 45 phút 
Làm thêm : Bài 51 , 52 và 12.1 , 12.2 , 12.3 ( SBT / Tr 13)

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 18 - DAI 8.doc