Bài giảng Vật lý Lớp 8 - Bài 12: Sự nổi

Bài giảng Vật lý Lớp 8 - Bài 12: Sự nổi

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

C1 Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?

Vật chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét FA. Hai lực này cùng phương, ngược chiều.

Trọng lực P hướng xuống dưới.

Lực đẩy Ác-si-mét FA hướng lên trên.

C2 Có thể xãy ra 3 trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si-mét.

 a) P > FA b) P = FA c) P <>

Hãy vẽ các véctơ lực tương ứng với 3 trường hợp trên và chọn cụm từ thích hợp cho các chổ trống của các câu sau:

 

ppt 13 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 460Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý Lớp 8 - Bài 12: Sự nổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 12: SỰ NỔITại sao khi thả vào nước thì hòn bi gỗ nổi, còn hòn bi sắt lại chìm?Vì hòn bi gỗ nhẹ hơnThế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi, còn hòn bi thép lại chìm??!Bài 12: SỰ NỔII. Điều kiện để vật nổi, vật chìmC1 Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?Vật chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét FA. Hai lực này cùng phương, ngược chiều.Trọng lực P hướng xuống dưới.Lực đẩy Ác-si-mét FA hướng lên trên.C2 Có thể xãy ra 3 trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si-mét.	a) P > FA 	b) P = FA 	c) P FAPFAVật sẽ chuyển động xuống dướiChìm xuống đáy bìnhBài 12: SỰ NỔII. Điều kiện để vật nổi, vật chìmC1 Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?Vật chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét FA. Hai lực này cùng phương, ngược chiều.Trọng lực P hướng xuống dưới.Lực đẩy Ác-si-mét FA hướng lên trên.C2 Có thể xãy ra 3 trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si-mét.	a) P > FA 	b) P = FA 	c) P FA 	b) P = FA 	c) P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P dlTa có: vật chìm xuống khi: P > FA  dv.V > dl.V  dv > dl.Bài 12: SỰ NỔII. Điều kiện để vật nổi, vật chìmMột vật nhúng trong chất lỏng thì:Chìm xuống khi:	P > FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P FALơ lửng khi:	P = FANổi lên khi:	P ”; “

Tài liệu đính kèm:

  • pptL8T12.ppt