Bài giảng Mỹ thuật: Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

Bài giảng Mỹ thuật: Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

I-Vài nét khái quát về các dân tộc ít người

ở Việt Nam

? Trên đất nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em sinh sống. ?

-Có 54 dân tộc anh em

?Lịch sử đã cho thấy điều gì về mối quan hệ gữa các dân tộc VN trong quá trình dựng nước và giữ nước ?

-Các dân tộc luôn kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh với giặc ngoại xâm, với thiên nhiên khắc nghiệt để bảo vệ và xây dựng đất nước

 

ppt 29 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 840Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mỹ thuật: Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 13 SƠ LƯỢC VỀ MỸ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜIỞ VIỆT NAM? Trờn đất nước Việt Nam cú bao nhiờu dõn tộc anh em sinh sống. ?-Cỏc dõn tộc luụn kề vai sỏt cỏnh trong quỏ trỡnh đấu tranh với giặc ngoại xõm, với thiờn nhiờn khắc nghiệt để bảo vệ và xõy dựng đất nước?Lịch sử đó cho thấy điều gỡ về mối quan hệ gữa cỏc dõn tộc VN trong quỏ trỡnh dựng nước và giữ nước ?I-Vài nét khái quát về các dân tộc ít người ở Việt Nam-Cú 54 dõn tộc anh em? Hóy kể tờn cỏc dõn tộc mà em biết ?? Ngoài những điểm chung về sự phỏt triển kinh tế , xó hội , cỏ dõn tộc cú những nột gỡ riờng? -Dõn tộc Kinh, Mường, Hmụng, Thỏi, Tày, Nựng, Bana, Chăm..I-Vài nét khái quát về các dân tộc ít người ở Việt Nam-Mỗi dõn tục cú những nột văn hoỏ riờng1. Tranh thờ và thổ cẩm:a. Tranh thờ:II-Một số loại hỡnh và đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người ở Việt Nam? Kể tờn cỏc dõn tộc cú làm và sử dụng tranh thờ? Cỏc dõn tộc cú sử dụng tranh thờ như; Thỏi, Hmụng, Dao, Mường,Tày, NựngI- Vài nột khỏi quỏt về cỏc dõn tộc ớt người ở Việt Nam ? Tranh thờ cú ý nghĩa gỡ?- Tranh thờ phản ỏnh ý thức hệ lõu đời của đồng bào dõn tộc nhằm hướng thiện, răn đe cỏi ỏc và cầu may mắn, phỳc lành cho mọi người.-Tỏc giả là những người thày mo (thày cỳng) hoặc những người thợ khộo tay? Tỏc giả của những bức tranh này là ai?? Bố cục tranh như thế nào? -Màu là bột khoỏng (bột đỏ)rồi pha với nhựa cõy sung, cõy sơn..Thường dựng màu nguyờn chất—Tươi sỏng -Bố cục thuận mắt, khộo lộo? Màu sắc được sử dụng ntn?b. Thổ cẩm: ? Thổ cẩm là gi?-Thổ cẩm là nghệ thuật trang trớ trờn vải đặc sắc, được thể hiện bằng bàn tay khộo lộo, tinh xảo của người phụ nữ dõn tộc?Thổ cẩm được sử dụng để làm gỡ?-Thổ cẩm được sử dụng để may vỏy, ỏo, khăn, tỳi xỏch, gối..v.v- Là những hỡnh ảnh thiờn nhiờn quen thuộc như dóy nỳi, cõy thụng , chim , thỳ , hoa , lỏ.? Hoa văn trang trớ trờn thổ cẩm là những hỡnh gỡ? I- Vài nột khỏi quỏt về cỏc dõn tộc ớt người ở Việt NamII-Một số loại hỡnh và đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người 1. Tranh thờ và thổ cẩm:a. Tranh thờ:- Bố cục cõn xứng, cỏc hoạ tiết được nhắc lại và xen kẽ nhau? Bố cục trang trớ ở thổ cẩm như thế nào?? Màu sắc của thổ cẩm như thế nào?-Màu sắc tươi sỏng và rực rỡTúm lại: Tranh thờ và thổ cẩm của đồng bào dõn tộc miền nỳi thể hiện bản sắc văn hoỏ riờng cú vị trớ đỏng kể trong nền mĩ thuật Việt Nam2. Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy Nguyờn ? Vị trớ địa lớ của vựng tõy nguyờn trờn đất nước Việt Nam?-Vựng Tõy Nguyờn rộng lớn kộo dài suốt dải đất miền tõy Nam Trung BộI- Vài nột khỏi quỏt về cỏc dõn tộc ớt người ở Việt NamII-Một số loại hỡnh và đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người 1. Tranh thờ và thổ cẩm:? Hóy kể tờn cỏc dõn tộc vựng tõy nguyờn ?-Dõn tộc Ba-na ,Gia-rai, ấ-đờ, Xơ-đăng2. Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy Nguyờn Nhà rụngI- Vài nột khỏi quỏt về cỏc dõn tộc ớt người ở Việt NamII-Một số loại hỡnh và đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người 1. Tranh thờ và thổ cẩm:? Nhà rụng dựng để làm gỡ ?- Nhà rụng là nơi sinh hoạt chung của buụn làng (cú vị trớ như đỡnh làng của người kinh ở miền xuụi)? Hỡnh dỏng của nhà rụng?Hỡnh dỏng đặc biệt, với núc nhà rất cao, đứng sừng sững? Nhà rụng được làm bằng chất liệu gỡ?- Nhà rụng được làm bằng gỗ, tre, lỏ ( cỏ gianh lợp mỏi)? Cỏch trang trớ nhà rụng như thế nào ? -Trang trớ bằng nhiều hoạ tiết bờn trong và bờn ngoài nờn cú vẻ đẹp vừa hoành trỏng vừa giản dị , gần gũib. Tượng nhà mồ?Xõy dựng nhà mồ nhằm mục đớch gi?? Đường nột, hỡnh dỏng của tượng như thế nào?? Nội dung cỏc bức tượng là gỡ?-Xõy dựng nhà mồ nhằm mục đớch làm vui lũng những người đó khuất(Theo phong tục của cỏc dõn tộc Tõy Nguyờn)Nội dung là những hỡnh ảnh con người và con vật trong cuộc sống hàng ngày.Đường nột chắc khoẻ , hỡnh dỏng sinh động, giàu tớnh ngẫu hứng, tượng trưng, mang vẻ đẹp hồn nhiờn dõn gió.Tượng nhà mồ như một bản hợp ca về cuộc sống của con người và thiờn nhiờn. Đề tài gần gũi với cuộc sống sinh hoạt đời thường của đồng bào Tõy Nguyờn- Tượng vừa hoang sơ vừa hiện đại với ngụn ngữ tạo hỡnh, tạo khối đơn giản, giàu tớnh tượng trưng, tớnh khỏi quỏt cao.3. Thỏp Chăm và điờu khắc ChămThỏp Chăm-Người Chăm sinh sống dọc theo mảnh đất duyờn hai miền trung và Nam Trung BộI- Vài nột khỏi quỏt về cỏc dõn tộc ớt người ở Việt NamII-Một số loại hỡnh và đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người1. Tranh thờ và thổ cẩm:2. Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy Nguyờn ?Dõn tộc Chăm sinh sống ở vị trớ địa lý nào trờn đất nước ta??Văn hoỏ Chăm chịu ảnh hưởng của nền văn hoỏ nước nào? Và tụn giỏo nào?-Văn hoỏ Chăm chịu ảnh hưởng của nền văn hoỏ của Ấn Độ và phật giỏo Thỏp Chăm là cụng trỡnhkiến trỳc độc đỏo, cú nhiều tầng, cỏc tầng thunhỏ lờn đến đỉnh. ?Thỏp Chăm cú kết cấu như thế nào??Thỏp được xõy dựng bằng chất liệu gỡ ?-Thỏp được xõy dựng bằng Gạch nung rất cứng.? Trờn Thỏp được trang trớ những hỡnh gỡ?-Trờn Thỏp được trang trớ những hỡnh hoa lỏ xen kẽ với hỡnh người hay thỳ vậtKhu di tớch thỏnh địa Mĩ SơnMỹ Sơn là khu đền thỏp cổ của vương quốc Chămpa,được UNESCO cụng nhận là di sản văn hoỏ thế giới năm 1999b. Điờu khắc Chăm?Tượng trũn và phự điờu được tạc bằng chất liệu gỡ?I- Vài nột khỏi quỏt về cỏc dõn tộc ớt người ở Việt NamII-Một số loại hỡnh và đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người1. Tranh thờ và thổ cẩm:2. Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy Nguyờn3. Thỏp Chăm và điờu khắc Chăma.Thỏp Chăm ? Nội dung của những tỏc phẩm này là gỡ?-Tượng trũn và phự điờu được tạc bằng đỏ - Nội dung của những tỏc phẩm này là những vũ nữ đang mỳa hỏt? Đường nột của những bức tượng trũn và phự điờu như thế nào?- Đường nột mềm mại, uyển chuyển, đầy gợi cảm.Cỏch tạo khối trũn ,căng.?Bố cục cỏc tỏc phẩm này như thế nào?Túm lại :Nghệ thuật tạc tượng của người Chăm giầu chất hiện thực và mang đậm dấu ấn tụn giỏo, vững vàng về tỉ lệ, đầy gợi cảmĐiờu khắc Chăm cũn được lưu giữ khỏ nhiều tại bảo tàng nghệ thuật chăm ở Đà Nẵng-Bố cục chặt chẽ.Củng cốMĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người ở Việt Nam cú những nột đặc sắc riờng về văn húa ,vừa cú giỏ trị về lịch sử và nghệ thuật vừa cú vị trớ đỏng kể trong nền mĩ thuật dõn gian Việt Nam.Dặn dũ-Trả lời cõu hỏi SGK-Sưu tầm tranh ảnh , bài viết liờn quan đến bài học-Chuẩn bị bài :Tập vẽ dỏng ngườiBài học đến đây kết thúcChúc các em sức khỏe –Ngoan –Học _Giỏi

Tài liệu đính kèm:

  • pptso luoc ve mi thuat cac dan toc it nguoi viet nam sd.ppt