Bài giảng Hình học Lớp 8 - Tiết 18: Luyện tập - Nguyễn Văn Ngợi

Bài giảng Hình học Lớp 8 - Tiết 18: Luyện tập - Nguyễn Văn Ngợi

A. SỬA BÀI TẬP

Bài 60/99 - SGK.

2. Bài 61/99 - SGK.

B. LUYỆN TẬP

Bài 62/99 - SGK.

Câu đúng: a, b.

2. Bài 64/100 - SGK.

Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như hình vẽ. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật.

ppt 16 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 28Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 8 - Tiết 18: Luyện tập - Nguyễn Văn Ngợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ TOÁN LÝ 
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP LỚP 8E 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG CHINH 
Môn: Hình học 8 
Giáo viên : Nguyễn Văn Ngợi 
NĂM HỌC 2009 - 2010 
Thứ Năm , 15/10/2009 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
- Nêu dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật ? 
 - Làm bài tập 60 trang 99 SGK. 
2. - Nêu định lí áp dụng vào tam giác ? 
 - Làm bài tập 61 trang 99 SGK. 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
- Nêu dấu hiện nhận biết hình chữ nhật ? 
 - Làm bài tập 60 trang 99 SGK. 
2. - Nêu định lí áp dụng vào tam giác ? 
 - Làm bài tập 61 trang 99 SGK. 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
- Dấu hiện nhận biết hình chữ nhật 
c ó 3 góc vuông 
c ó 1 góc vuông 
c ó 1 góc vuông 
c ó 2 đường chéo 
bằng nhau 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Các câu sau đúng hay sai ? 
a) Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính AB. 
Câu đúng : a 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Các câu sau đúng hay sai ? 
b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính AB (C khác A và B) thì tam giác ABC vuông tại C. 
Câu đúng : a 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Các câu sau đúng hay sai ? 
b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính AB (C khác A và B) thì tam giác ABC vuông tại C. 
Câu đúng : a, b. 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
 Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như hình vẽ . Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật . 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
 Chứng minh . 
 Xét DEF có 
do đó 
nên 
 Chứng minh tương tự ta có 
và 
 Vậy EFGH là hình chữ nhật 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
3. Bài 65/100 - SGK. 
 Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau . Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ? 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
3. Bài 65/100 - SGK. 
EFGH là hình chữ nhật 
EFGH là hình bình hành 
có 1 góc vuông 
EF // GH và EF = GH 
EF // AC 
 và EH // BD 
mà AC BD 
GT 
Tứ giác ABCD 
AC vuông góc BD 
E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA 
KL 
ABCD là hình chữ nhật 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
3. Bài 65/100 - SGK. 
V ậy EFGH là hình chữ nhật 
nên EFGH là hình bình hành 
Từ (1) và (3) ta có góc E = 90 0 
Từ (1) và (2) ta có EF // GH và EF = GH 
Theo giả thiết ta có 
EF là đường trung bình của tam giác ABC nên EF // AC 
 và 
GH là đường trung bình của tam giác ACD nên GH // AC 
và 
Ta lại có EH // BD mà AC BD (3) 
ABCD là hình chữ nhật 
KL 
Tứ giác ABCD 
AC BD; E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA 
GT 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
3. Bài 65/100 - SGK. 
4. Bài t ập 
Cho hình chữ nhật ABCD kẻ AH BD, 
H BD. Gọi K, M, N lần lượt là trung điểm 
của các đoạn BC, DH, AH. Chứng minh 
KMNB là hình bình hành . 
MK MA 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
3. Bài 65/100 - SGK. 
4. Bài t ập 
Cho hình chữ nhật ABCD kẻ AH BD, 
H BD. Gọi K, M, N lần lượt là trung điểm 
của các đoạn BC, DH, AH. Chứng minh 
KMNB là hình bình hành . 
MK MA 
Thứ Năm , 15/10/2009 
A . SỬA BÀI TẬP 
Tiết : 18 
LUYỆN TẬP 
Bài 60/99 - SGK. 
2. Bài 61/99 - SGK. 
B . LUYỆN TẬP 
Bài 62/99 - SGK. 
Câu đúng : a, b. 
2. Bài 64/100 - SGK. 
3. Bài 65/100 - SGK. 
4. Bài t ập 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
 1. Xem lại các bài vừa giải 
 2. Tiếp tục hoàn thành bài tập 
 3. Chuẩn bị bài ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_8_tiet_18_luyen_tap_nguyen_van_ngoi.ppt