Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức

Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức

1. Nhận xét.

?1

?2

Nhn xÐt. Muốn rút gọn một phân thức ta có thể:

- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung;

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

 

ppt 27 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaìo mỉìng quyï tháưy , cä giạo 
âãún dỉû giåì , thàm låïp ! 
Chào các em học sinh thân yêu ! 
TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN 
MƠN: ĐẠI SỐ 8 
Tiết 24 
Giáo viên thực hiện:Phan Đức Linh 
RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Kiểm tra bài cũ 
1. V iết dạng tổng quát các tính chất cơ bản của phân thức đại số? 
2. Áp dụng : Điền đa thức thích hợp vào chỗ (..) trong đẳng thức sau : 
x 3 +x 2 
x-1 
(x-1)(x+1) 
. 
= 
Đáp án 
T ính chất cơ bản của phân thức đại số ? 
Áp dụng : 
x 3 +x 2 
(x-1) 
(x-1)(x+1) 
. 
= 
Thật vậy 
Ta cĩ : 
x 3 +x 2 
(x-1)(x+1) 
= 
x 2 (x+1) 
(x-1)(x+1) 
= 
x 2 (x+1): (x+1) 
(x-1)(x+1): (x+1) 
= 
x 2 
(x-1) 
Vậy : 
x 3 +x 2 
(x-1)(x+1) 
= 
x 2 
 x-1 
(M lµ mét ®a thøc kh¸c ®a thøc 0). 
( N là một nhân tử chung ). 
x 2 
§3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Tiết 24 
Ngày 12 tháng 11 năm 2009 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
1. Nhận xét . 
?1 
Giải 
a. Nhân tử chung 
2x 2 
= 
a) Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu . 
b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung . 
Cho phân thức : 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Cho phân thức 
 Giải 
1. Nhận xét . 
?2 
Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng ; 
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung . 
5 (x+2) 
25x (x+2) 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
1. Nhận xét . 
?1 
?2 
 NhËn xÐt . Muốn rút gọn một phân thức ta có thể : 
- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử ( nếu cần ) để tìm nhân tử chung ; 
- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung . 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
2. ÁP DỤNG 
Ví dụ : 
Rút gọn phân thức : 
Giải 
NhËn xÐt :(sgk ) 
2. Áp dụng : Ví dụ1: ( sgk ) 
-3 
Giải : 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
1. Nhận xét . 
Bài toán 1:Rút gọn các phân thức sau : 
Thực hiện theo nhĩm (3P’) 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
2. ÁP DỤNG 
Ví dụ : 
(SGK) 
Bài toán 1 
Rút gọn các phân thức sau : 
Giải 
2. ÁP DỤNG 
Ví dụ : 
(SGK) 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
* Chú ý : Co ùkhi cần đổi dấu ở tử hoặc ở mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu ( lưu ý tới tính chất 
A = - ( -A ); x – y = - (y –x) ) 
Bài toán 1 
Rút gọn các phân thức sau : 
2. ÁP DỤNG 
Bài tốn 2 : Rút gọn phân thức sau : 
Giải : 
= - 3 
VD2 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Ví dụ2: Rút gọn phân thức 
Giải : 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Bài Toán 3: Các bạn sau làm đúng (Đ) hay sai (S). Nếu sai em hãy sửa lại : 
Đ 
S 
S 
Đ 
Lan 
Giang 
Hùng 
Huy 
( Thực hiện theo nhĩm t/g 3p’) 
* Muốn rút gọn phân thức ta cĩ thể : - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử(nếu cần ) để tìm nhân tử chung . - Chia cả tử lẫn mẫu cho nhân tử chung . 
* Chú ý:  Cĩ khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu ( lưu ý tới tính chất A = - (-A)) 
Cơng việc ở nhà : 
- Học kỹ bài , xem lại các ví dụ đã học .- Làm bài tập 7b,c,d;9a; 10; 11 (Tr 39 và 40 SGK).- Ơn tập kỹ phần phân tích đa thức thành nhân tử . 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
KT 
 Có những bài rút gọn không cần làm theo các bước nêu trong nhận xét . Chẳng hạn 
R út gọn phân thức 
ta có : 
Giải 
KT 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Hướng dẫn bài 10(Tr 40sgk) 
Rút gọn phân thức 
KT 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Lan 
Vì 
Đúng 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Giang 
vì 
Sai 
Tử và mẫu đang ở dạng tổng 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Hùng 
Sai 
Tử và mẫu đang ở dạng tổng 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Huy 
Vì 
Đúng 
Ngày 12/11/09 Tiết 24 § 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Bài học đến đây là kết thúc . Xin cảm ơn sư quan tâm theo dõi của quý thầy cô vàsự đóng góp ý kiên xây dựng bài của các em học sinh . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_24_rut_gon_phan_thuc.ppt