Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 1: Tứ giác (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 1: Tứ giác (Bản 3 cột)

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức : Học sinh nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi

2. Kỹ năng : - Biết vẽ hình, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của tứ giác lồi

 - Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào tình huống thực tiễn đơn giản

3. Thái độ : Rèn luyện tư duy phân tích, lập luận có lô gíc, xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác trong học tập

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

GV : Bảng phụ, thước thẳng,

HS : Thước, bảng nhóm kiến thức về Tam giác, tổng ba góc của một tam giác, diểm nằm trong, điểm nằm ngoài một hình

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 02/11/2021 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 1: Tứ giác (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1.
Ngày soạn :10/ 09 / 07
Ngày dạy :11/ 09 / 07	
Chương I : TỨ GIÁC
Tiết 1 . TỨ GIÁC
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Học sinh nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi
2. Kỹ năng : - Biết vẽ hình, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của tứ giác lồi
 - Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào tình huống thực tiễn đơn giản
3. Thái độ : Rèn luyện tư duy phân tích, lập luận có lô gíc, xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác trong học tập
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ, thước thẳng,
HS : Thước, bảng nhóm kiến thức về Tam giác, tổng ba góc của một tam giác, diểm nằm trong, điểm nằm ngoài một hình
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
 Hoạt động giáo viên
 Hoạt động học sinh
 Ghi bảng
 Hoạt động 1: Bài cũ
-Tam giác là gì? Định lí về tổng ba góc trong một tam giác?
*Gv : Chúng ta đã biết tam giác là gì, và tổng số đo ba góc của một tam giác. Vậy tứ giác là hình như thế nào và nó có tính chất như thế nào thầy cùng các em nghiên cứu bài học hôm nay
Hoạt động 2: Xây dựng khai niệm 
GV: Sử dụng bảng phụ vẽ hình 1a, b, c, hình 2 /64
- HÌnh nào không phải là hình tam giác? Vì sao?
- Định nghĩa tứ giác
 Các khái niệm về đỉnh, cạnh 
-Ở các tứ giác hình 1b,c nếu kẻ đường thẳng theo hai cạnh DC, AD 
thì tứ giác nằm ở mấy nửa mặt phẳng?
- Còn ở hình 1a nếu kẻ đường thẳng theo một cạnh bất kỳ kl? 
Tứ giác lối là tứ giác như thế nào? 
-Là hình gồm ba đoạn thẳng khép kín
- Tổng ba góc trong một tam giác bằng 1800 
-Hình 1
-Vì các hình này được tạo bởi bốn đoạn thẳng
- Là hình gồm bốn đoạn thẳng khép kín trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng
-Tứ giác nằm ở hai nửa mặt phẳng
-Nằm ở một nửa mặt phẳng có bờ là một cạnh bất kì của tứ giác
-Là tứ giác luân nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác
1.Định nghĩa
 A
 B C
 D
Tứ giác ABCD :
Các điểm A,B,C,D gọi là các đỉnh Các đoạn AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh
* Khi đó tứ giác ABCD gọi là tứ giác lồi
ĐN: Tứ giác lồi ( Sgk/ )
* Chú ý: (Sgk/65) 
?2 :GVvẽ hình và ghi nội dung ?2 trên bảng phụCho học sinh thảo luận nhóm (4’) 
(Ở đây đã có các câu trả lời mẫu ta đi tìm tiếp các cặp đỉnh, góc đối, cạnh, đường chéo, điểm nằm trong, điểm nằm ngoài còn lại )
Hoạt động 3: Tổng các góc của tứ giác
-Chúng ta đã biết tổng ba góc trong một tam giác bằng 1800 . Còn tổng các góc trong một tứ giác bằng bao nhiêu độ?
- Yêu cầu một học sinh vẽ hình
-Nếu nối BC tứ giác dược chia như thế nào?
Tổng các góc của một tứ giác bàng bao nhiêu độ?
Hay A + B + C + D 
= 3600
Hoạt động 4: Củng cố
1/66/Sgk: GV vẽ hình 5, 6 trong bảng phụ cho học sinh tìm tại chỗ
a)B và C; C và D; D và A
b) B và D
c) BC và CD; CD và DA; 
 DA và AB
d) góc B; góc C; góc D
 Hai góc đối nhau: góc B và góc D
e) P ; Q
2. Tổng các góc một tứ giác
?3
 A
B C
 D
Ta có :
 A +B + C + D 
= 3600
Định lí: (Sgk/65)
Bài tập:
H5:A.x=500 ;B.x=900;C.x=250
 D. x=750
H6:A.x=200/2=1000 ;
 B. 10x=3600 x=360 
Hoạt động 5: Dặn dò
* Hướng dẫn: Bài 2/66/Sgk Tính các góc ngoài = 1800 – góc đã biết
 Cộng các góc ngoài vừa tìm được
 Bài 3/66/Sgk: AB =AD A thuộc ? Của BD? ; CB = CD C thuộc ? của BD?
 Tính góc
* Về nhà xem laiï lý thuyết và các khái niệm, chú ý cách vận dụng tổng ba góc của tam giác ,tổng các góc của tứ giác, góc kề bù, góc ngoài làm bài tập
 BTVN: 2,3,4,5/66/Sgk

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_1_tu_giac_ban_3_cot.doc