Ma trận đề kiểm tra Vật lí Lớp 7 - Năm học 2010-2011

Ma trận đề kiểm tra Vật lí Lớp 7 - Năm học 2010-2011

Cõu 4 . Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng ?

A. Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật. B. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta.

C.Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

D. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta.

Cõu 5 . Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật.

 C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật .

Cõu 6 . Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

A. Là ảnh ảo bé hơn vật. B. Là ảnh thật bằng vật.

 C. Là ảnh ảo bằng vật D. Là ảnh ảo lớn hơn vật

doc 6 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 663Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra Vật lí Lớp 7 - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 24/10/2011
Vật lý. tiết 10. Kiểm tra
 I. MỤC TIấU:
 - Kiểm tra việc nắm kiến thức của HS trong chương Quang học . Để từ đú cú thể uốn nắn , bổ sung những sai sút .
 - Rốn luyện kỹ năng vẽ ảnh của vật qua gương phẳng , kỹ năng giải thớch cỏc hiện tượng quang học .
 - Giỏo dục tớnh cần cự chịu khú, phong cỏch làm việc độc lập nghiờm tỳc.	
II.CHUẨN BỊ:
 GV: - Hai đề chẵn lẻ + Đỏp ỏn
 - Chuẩn bị cho mỗi học sinh một đề.
HS: Ôn kỹ kiến thức.
III. MA TRẬN ĐỀ(Đề lẽ)
cấp độ
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Nhận biết ỏnh sỏng, nguồn sỏng, vật sỏng.
Nhỡn thấy một vật
Vận dụng t/c để 
Số cõu
Số điểm
2	 ẳ 
 1,0 0,25
2+1/4
1,25
=12,5%
2. Định luật truyền thẳng ỏnh sỏng.
Vận dụng định luật vào thực tế
Số cõu
Số điểm
1/4 
0,5 0,25 
1+1/4
0,75
=7,5%
3. Định luật phản xạ ỏnh sỏng.
 Hiểu nội dung định luật phản xạ ỏnh sỏng.
Vận dụng được 
định luật .
Số cõu
Số điểm
2
1,0
1
 0,5
3
1,5
 = 15%
4. Gương phẳng
Tớnh chất ảnh
Hiểu cách vẽ ảnh của vật qua gương phẳng
Số cõu
Số điểm
1
 0,5
1
 2,0
 2
 2,0
4
4,5
=45%
5. Gương cầu lồi
 Nhận biết ảnh
So sỏnh vựng nhỡn thấy.
Số cõu
Số điểm
 1 0 ,5 
1
0,5
2
 1,0
 = 10%
6. Gương cầu lừm
 Ảnh tạo bởi gương cầu lừm
Ứng dụng 
Số cõu
Số điểm
1 
 0,5 
1/2
0,5
1+1/2
1,0
 = 10%
Tổng cộng
3
1,5
1 
0,75
4
2,0
1
 2,0
1
 0,5
3/4
0,75
1
 0,5
2
2,0
14
10 =
100%
 Đề lẽ
Phần 1. Trắc nghiệm(5đ). Khoanh vào cõu trả lời đỳng cho các câu hỏi dưới đây.
Cõu 1. Nguồn sáng có đặc điểm gì ?
A.Truyền ánh sáng đến mắt ta. B. Tự nó phát ra ánh sáng.
C.Phản chiếu ánh sáng. D.Chiếu sáng các vật xung quanh.
Cõu 2 . Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới có đặc điểm:
A . Là góc vuông. 	 B. Bằng góc tới C.Bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương; D.Bằng góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương
Cõu 3 . Theo ĐL phản xạ ánh sáng thì tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với :
A.Tia tới và đường pháp tuyến với gương. B.Tia tới và đường vuông góc với tia tới. 
C. Tia tới và đường vuông góc với gương tại điểm tới.
D. Pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới
Cõu 4 . Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng ?
A. Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật. B. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta.
C.Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta. 
D. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta.
Cõu 5 . ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:
A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. 
 C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật .
Cõu 6 . ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
A. Là ảnh ảo bé hơn vật. B. Là ảnh thật bằng vật. 
 C. Là ảnh ảo bằng vật D. Là ảnh ảo lớn hơn vật .
Cõu 7 . Khi có nguyệt thực thì:
A. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất. B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất. 
 C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa. 
 D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa .
Cõu 8 . Vì sao trên ôtô để quan sát được những vật ở phía sau mình người lái xe thường đặt phía trước mặt một gương cầu lồi ?
A. Vì gương cầu lồi cho ảnh rõ hơn gương phẳng. 
 B. Vì ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn nên nhìn được nhiều vật trong gương hơn nhìn vào gương phẳng. 
C. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. 
D. Vì gương cầu lồi cho ảnh cùng chiều với vật nên dễ nhận biết các vật.
Cõu 9 . Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa:
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại. B. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn. 
C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song 
D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
Cõu 10 . Lần lượt đặt mắt trước một gương phẳng, một gương cầu lồi( cùng chiều rộng), cách hai gương một khoãng bằng nhau. So sánh vùng nhìn thấy của hai gương:
A.Vùng nhìn thấy của gương phẳng lớn hơn của gương cầu lồi . 
B. Vùng nhìn thấy của hai gương bằng nhau. C. Không so sánh được.
D.Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng . 
Phần 2 Tự luận(5đ)
Cõu 11: : Tỡm từ thớch hợp điền vào chỗ trống trong cỏc cõu sau:
a)Trong thuỷ tinh trong suốt, ỏnh sỏng truyền đi theo đường
b)Ta nhỡn thấy một vật khi cú...từ vật đến mắt ta.
c) ảnh ảo của một vật tạo bởi cỏc gương cú thể nhỡn thấy nhưng khụng thể.trờn màn chắn.
d)Gươngcú thể cho ảnhlớn hơn vật, khụng hứng được trờn màn chắn.
Cõu 12 : Cho một mũi tên AB đặt vuông góc với mặt một gương phẳng
a) Vẽ ảnh của mũi tên tạo bởi gương phẳng.
b) Vẽ một tia tới AI trên gương và tia phản xạ IR tương ứng.
c) Đặt vật AB như thế nào thì có ảnh AB song song, cùng chiều với vật?
S
I
Cõu 13: Hóy tỡm cỏch đặt gương phẳng để thu được tia phản xạ cú hướng thẳng đứng từ dưới lờn
Cõu 14: Hãy giải thích vì sao ta nhìn thấy bóng của cái cây trên mặt hồ nước phẳng lại lộn ngược so với cây.
 Đề chẵn
Phần 1. Trắc nghiệm(5đ). Khoanh vào cõu trả lời đỳng cho các câu hỏi dưới đây.
Cõu 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy vật ?
A.Khi mắt ta hướng vào vật. B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.
C.Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta. 
D. Khi giữa vật và mắt không có khoãng tối.
Cõu 2 . Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường nào?
A . Theo nhiều đường khác nhau	 B. Theo đường gấp khúc C.Theo đường thẳng	 D. Đường vòng ra phía sau gương.
Cõu 3 . Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với :
A.Tia tới và đường vuông góc với tia tới. B.Tia tới và đường pháp tuyến với gương.
C . Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.	
D. Tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
Cõu 4 . Mối quan hê giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào?
 A. Góc tới gấp đôi góc khúc xạ. B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ.
 C. Góc phản xạ bằng góc tới . D.Góc phản xạ lớn hơn góc tới.
Cõu 5 . ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. 
 C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật .
Cõu 6 . ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
A. Nhỏ hơn vật. B. Lớn hơn vật. 
 C. Bằng vật D. Gấp đôi vật .
Cõu 7 . ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:
A. Nhỏ hơn vật. B. Bằng vật. 
 C. Lớn hơn vật D. Bằng nửa vật .
Cõu 8 . Vì sao người lái xe ôtô không dùng gương cầu lõm đặt phía trước để quan sát các vật ở trên đường, phía sau xe?
A. Vì gương cầu lõm chỉ cho ảnh thật, phải hứng trên màn mới thấy được. B. Vì ảnh ảo quan sát được trong gương cầu lõm rất lớn nên chỉ nhìn thấy một phần. 
C. Vì trong gương cầu lõm ta chỉ nhìn thấy ảnh ảo của những vật để gần gương( không quan sát được những vật ở xa). 
D. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lõm quá bé .
Cõu 9 . Lần lượt đặt mắt trước một gương phẳng, một gương cầu lồi( cùng chiều rộng), cách hai gương một khoãng bằng nhau. So sánh vùng nhìn thấy của hai gương:
A.Vùng nhìn thấy của gương phẳng lớn hơn của gương cầu lồi . B.Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng . 
C. Vùng nhìn thấy của hai gương bằng nhau. D. Không so sánh được.
Cõu 10 . Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa:
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại. B. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn. 
C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song 
D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
Phần 2 Tự luận(5đ)
Cõu 11: Tỡm từ thớch hợp điền vào chỗ trống trong cỏc cõu sau:
a)Trong nước nguyờn chất, ỏnh sỏng truyền đi theo đường
b)Khoảng cỏch từ một điểm trờn vật đến gương phẳng bằng...............từ ảnh của điểm đú đến gương.
c)Vựng nhỡn thấy của gương cầu lồi. vựng nhỡn thấy của gương phẳng cú cựng kớch thước.
d)ảnh ảo của một vật quan sỏt được trong gương cầu lừm.ảnh ảo của cựng vật đú quan sỏt được trong gương cầu lồi.
Cõu 12 : Cho hỡnh vẽ sau
I
K
A
a)Hóy vẽ ảnh A’ của A qua gương ; b)Hóy vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới trờn
S
I
Cõu 13 : Hóy tỡm cỏch đặt gương phẳng để thu được tia phản xạ cú hướng thẳng đứng từ dưới lờn
Cõu 14: Hãy giải thích vì sao có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng mặt trời.
IV. Đáp án và biểu điểm.
 Đề lẽ.
Phần I. (5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
 B
B
C
B
B
A
B
C
C
D
Phần II.(5đ)
Cõu 11: (1điểm)
a) thẳng b) ỏnh sỏng c) hứng được d) cầu lừm ảo lớn hơn..
Câu 12.(2điểm)
Cõu 13: (1điểm)
S
I
R
Câu 14(1đ)
Mặt nước hồ phẳng có tác dụng như một gương phẳng. Gốc cây ở trên mặt đất, nghĩa là gần mặt nước nên ảnh của nó cũng ở gần mặt nước. Ngọn cây ở xa mặt nước nên ảnh của nó cũng ở xa mặt nước nhưng ở phía dưới mặt nước nên ta thấy ảnh lộn ngược dưới nước.
 Đề chẵn.
Phần I. (5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
 C
C
D
C
B
A
C
C
B
C
Phần II.(5đ)
Cõu 11: (1điểm)
a) Thẳng b) khoảng cỏch c) rộng hơn d) lớn hơn
A
A’’’’’’”’
I
K
Cõu 12: ( 2 điểm) yờu cầu vẽ đỳng, chớnh xỏc.
Cõu 13: (1điểm)
S
I
R
Câu 14.(1đ)
Vì Mặt Trời ở rất xa nên các tia sáng Mặt Trời tới gương coi như những tia sáng song song, sau khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm tia phản xạ tập trung ở một điểm, nghĩa là ánh sáng MT tập trung tại điểm đó.
D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Về nhà giải lại vào vở.
Chuẩn bị cho tiết học sau: “ Nguồn õm”
- Mỗi em: 1 dõy cao su mảnh
 1 thỡa và cốc thuỷ tinh ( càng mỏng càng tốt)
 Vài dải lá chuối, tờ giấy.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiaoandekiem tra ly 7 tiet 10 co ma tran.doc