Giáo án Vật lý Lớp 6 (Bản 3 cột)

Giáo án Vật lý Lớp 6 (Bản 3 cột)

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

 - Biết được các dụng cụ đo thể tích chất lỏng

 - Biết được cách đo thể tích chât lỏng

b. Về kĩ năng:

 - Đo được thể tích chất lỏng bằng các dụng cụ đo

 c. Về thái độ:

 - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế

 - Nghiêm túc trong giờ học.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

 - Bình chia độ, bình tràn, ca đong, can

b. Chuẩn bị của học sinh:

 - Ca, can, cốc, bảng 3.1

3. Tiến trình bài dạy:

 1. Ổn định: (1 phút)

a. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

Câu hỏi: làm bài tập 1-2.9 và 1-2.13 trong SBT ?

Đáp án:

Bài1-2.9: a, ĐCNN: 0,1 cm

 b, ĐCNN: 1 cm

 c, ĐCNN: 0,5 cm.

Bài 1-2.13: ta ước lượng độ dài của mỗi bước chân đi, sau đó đếm xem đi từ nhà đến trường là bao nhiêu bước chân. Sau đó nhân lên ta được độ dài tương ứng từ nhà đến trường.

 

doc 95 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 97Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Vật lý Lớp 6 (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
D¹y líp:
./10/2011
./10/2011
8A
Tiết: 1
CHƯƠNG 1: CƠ HỌC
ĐO ĐỘ DÀI
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
	- Biết được các dụng cô thường dùng để đo độ dài
	- Biết được đơn vị đo độ dài
b. Về kĩ năng:
	- Biết cách dùng dụng cụ đo độ dài cho phù hợp với vật cần đo
- Đo được độ dài của 1 số vật bằng dụng cụ đo độ dài.
c. Về thái độ:
	- Có ý thức vận dụng kiến thức vào trong thực tế
	- Nghiêm túc trong khi học tập.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Thước dây, thước cuộn, thước mét 
b. Chuẩn bị của học sinh: 
- Thước cuộn, thước dây, thước mét
3. Tiến trình bài dạy:
	1. Ổn định: (1 phút)	
a. Kiểm tra bài cũ: (0 phút)
b. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
TG
NỘI DUNG
Hoạt động 1: 
HS: nhớ lại đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận
HS: suy nghĩ và trả lời C1
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C1
GV: hướng dẫn HS cách ước lượng độ dài cần đo
HS: tiến hành ước lượng theo gợi ý của các câu hỏi C2 và C3
9’
I. Đơn vị đo độ dài
1.Ôn lại một số đơn vị đo độ dài.
- đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lưêng hợp pháp của nước ta là mét, kí hiệu: m
- ngoài ra còn có đềximét (dm), centimét (cm), milimét (mm), kilômét (km).
C1: 
1m = 10dm 1m = 100cm
1cm = 10mm 1km = 1000m.
2. Ước lượng độ dài.
C2: 
 tùy vào HS
C3: 
 tùy vào HS
Hoạt động 2:
HS: quan sát và trả lời C4
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C4
GV: cung cấp thông tin về GHĐ và ĐCNN
HS: nắm bắt thông tin và trả lời C5
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung
HS: nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C5
HS: suy nghĩ và trả lời C6
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C6
HS: suy nghĩ và trả lời C7
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C7
GV: hướng dẫn HS tiến hành đo độ dài
HS: thảo luận và tiến hành đo chiều dài bàn học và bề dày cuốn sách Vật lí 6
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này.
25’
II. Đo độ dài.
1. Tìm hiểu dụng cô đo độ dài.
C4: 
- thợ mộc dùng thước cuộn
- học sinh dùng thước kẻ
- người bán vải dùng thước mét.
GHĐ: là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
ĐCNN: là độ chia giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
C5: thước của em có:
GHĐ: ĐCNN:
C6: 
a, nên dùng thước có GHĐ: 20cm và ĐCNN: 1mm
b, nên dùng thước có GHĐ: 30cm và ĐCNN: 1mm
c, nên dùng thước có GHĐ: 1m và ĐCNN: 1cm
C7: thợ may thưêng dùng thước mét để đo vải và thước dây để đo các số đo cơ thể khách hàng.
2. Đo độ dài.
a, chuẩn bị:
- thước dây, thước kẻ học sinh
- bảng 1.1
b, Tiến hành đo:
- Ước lượng độ dài cần đo
- Chọn dụng cô đo: xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cô đo
- Đo độ dài: đo 3 lần, ghi vào bảng, lấy giá trị trung bình.
Bảng 1.1
Độ dài vật cần đo
Độ dài ước lượng
Chọn dụng cụ đo độ dài
Kết quả đo (cm)
Tên thước
GHĐ
ĐCNN
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Chiều dài bàn học của em
 cm
Bề dày cuốn sách Vật lí 6
 cm
c. Củng cố, luyện tập: (8 phút)
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ
	- Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập.
d. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
	- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.
==============================================
Ngày soạn :20/8/2010	
Ngày giảng:23/8/2010	
Tiết: 2
ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo)
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
	- Biết được cách chọn dụng cụ đo phù hợp
	- Biết cách đặt mắt để nhìn kết quả đo cho chính xác.
b. Về kĩ năng:
	- Đo được độ dài của 1 số vật
	c. Về thái độ:
	- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
	- Nghiêm túc trong giờ học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Thước dây, thước cuộn, thước mét 
b. Chuẩn bị của học sinh: 
3. Tiến trình bài dạy:
	1. Ổn định: (1 phút)	
a. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
Câu hỏi: đổi các đơn vị đo sau:
	1km = cm	1dm = mm
	1cm = km	1mm = m.
Đáp án: 
1km = 100000 cm	1dm = 100mm
1cm = 0,00001 km	1mm = 0,001 m.
b. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
TG
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
HS: suy nghĩ và trả lời C1
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C1
HS: suy nghĩ và trả lời C2
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C2
HS: suy nghĩ và trả lời C3
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C3
HS: suy nghĩ và trả lời C4 + C5
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho C4+C5
HS: thảo luận với câu C6
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C6
I. Cách đo độ dài.
C1: 
tùy vào HS
C2: 
Tùy vào HS
C3: đạt sau cho vạch số 0 của thước bằng 1 đầu vật cần đo.
C4: nhìn vuông góc với đầu còn lại của vật xem tương ứng với vạch số bao nhiêu ghi trên thước.
C5: ta lấy kết quả của vạch nào gần nhÊt.
* Rút ra kết luận:
C6:
a, . độ dài .
b, . GHĐ ĐCNN .
c, . dọc theo ngang bằng 
d, . vuông góc .
e, . gần nhất 
Hoạt động 2:
HS: suy nghĩ và trả lời C7 C9
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C7 C9
HS: thảo luận với câu C10
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C10
II. Vận dụng.
C7:
ý C
C8: 
ý C
C9: 
a, 
b, 
c, 
C10: 
tùy vào HS
c. Củng cố, luyện tập: (8 phút)
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết
	- Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập.
d. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.
VII . Đúc rút kinh nghiệm :
..
Ngày soạn :27/8/2010 
ngày giảng:30/8/2010	
Tiết: 3
ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
	- Biết được các dụng cụ đo thể tích chất lỏng
	- Biết được cách đo thể tích chât lỏng
b. Về kĩ năng:
	- Đo được thể tích chất lỏng bằng các dụng cụ đo
	c. Về thái độ:
	- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
	- Nghiêm túc trong giờ học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
	- Bình chia độ, bình tràn, ca đong, can
b. Chuẩn bị của học sinh: 
	- Ca, can, cốc, bảng 3.1
3. Tiến trình bài dạy:
	1. Ổn định: (1 phút)	
a. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
Câu hỏi: làm bài tập 1-2.9 và 1-2.13 trong SBT ?
Đáp án: 
Bài1-2.9: 	a, ĐCNN: 0,1 cm
	b, ĐCNN: 1 cm
	c, ĐCNN: 0,5 cm.
Bài 1-2.13: ta ước lượng độ dài của mỗi bước chân đi, sau đó đếm xem đi từ nhà đến trường là bao nhiêu bước chân. Sau đó nhân lên ta được độ dài tương ứng từ nhà đến trường.
b. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
TG
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
HS: đọc thông tin trong SGK và trả lời C1
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C1
10’
I. Đơn vị đo thể tích.
- đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít ()
1 lít = 1 dm3 ; 1 = 1cm3 (1cc)
C1: 
1m3 = 1.000 dm3 = 1.000.000 cm3
1m3 = 1.000 lít = 1.000.000 
Hoạt động 2:
HS: suy nghĩ và trả lời C2
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C2
HS: suy nghĩ và trả lời C3
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C3
 HS: suy nghĩ và trả lời C4
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C4
 HS: suy nghĩ và trả lời C5
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C5
HS: suy nghĩ và trả lời C6 đến C8
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C6 đến C8
HS: thảo luận với câu C9
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C9
HS: làm TN và thực hành
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận 
chung cho phần này.
20’
II. Đo thể tích chất lỏng.
1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích.
C2: 
- Ca đong: GHĐ: 1 ; ĐCNN: 0,5
- can: GHĐ: 5 ; ĐCNN: 1
C3: 
- Cốc,chai, bát 
C4: 
a, GHĐ: 100 ; ĐCNN: 5
b, GHĐ: 250 ; ĐCNN: 50
c, GHĐ: 300 ; ĐCNN: 50
C5: Ca đong, can, chai, bình chia độ 
2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng.
C6: 
ý B
C7: 
ý B
C8: 
a, 70 cm3
b, 51 cm3
c, 49 cm3
* Rút ra kết luận:
C9: 
a, . thể tích.
b, . GHĐ ĐCNN .
c, . thẳng đứng ..
d, . ngang ..
e, . gần nhất .
3. Thực hành:
a, Chuẩn bị:
- Bình chia độ, chai, lọ, ca đong 
- Bình 1 đừng đầy nước, bình 2 đựng ít nước.
b, Tiến hành đo:
- Ước lượng thể tích của nước chứa trong 2 bình và ghi vào 
 bảng 
- Đo thể tích của các bình.
Vật cần đo thể tích
Dụng cô đo
Thể tích ước lượng (lít)
Thể tích đo được (cm3)
GHĐ
ĐCNN
Nước trong bình 1
..
..
Nước trong bình 2
..
..
c. Củng cố, luyện tập: (8 phút)
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết
	- Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập.
d. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
	- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.
VII . Đúc rút kinh nghiệm :
..
=================================================== 
 Ngày soạn :03/9/2010 
 Ngày giảng:06/9/2010
Tiết: 4
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
	- Biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước
b. Về kĩ năng:
	- Đo được thể tích vật rắn không thấm nước
	c. Về thái độ:
	- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
	- Nghiêm túc trong giờ học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
	- Bình tràn, bình chia độ, vật rắn không thấm nước
b. Chuẩn bị của học sinh: 
	- Vật rắn không thấm nước, bát to, cốc, bảng 4.1
3. Tiến trình bài dạy:
	1. Ổn định: (1 phút)	
a. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
Câu hỏi: làm bài 3.5 trong SBT ?
Đáp án: Bài 3.5:
	a, ĐCNN: 0,1 cm3
b, ĐCNN: 0,5 cm3
b. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
TG
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
HS: quan sát và trả lời C1
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C1
HS: quan sát và trả lời C2
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C2
HS: suy nghĩ và trả lời C3
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C3
HS: thực hành đo thể tích vật rắn
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này
18’
I. Cá ... quả thu được và thống nhÊt lấy một kết quả chuẩn làm mẫu
20’
I. Thí nghiệm về sự sôi.
1. Tiến hành thí nghiệm:
Bảng 28.1
Hoạt động 2:
GV: hướng dẫn HS vẽ đường biểu diÔn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi sôi
HS: tiến hành vẽ đường biểu diÔn
GV: quan sát và giúp đỡ HS
10’
2. Vẽ đường biểu diÔn:
c. Củng cố, luyện tập: 
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết
	- Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập.
d. Hướng dẫn học ở nhà: 
	- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
D¹y líp:
 16 / 04 /2012
 20 / 04 /2012
6A
 19 / 04 /2012
6B
Tiết: 33
SỰ SỘI (tiếp theo)
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
	- Biết được nhiệt độ sôi và các đặc điểm của nó
b. Về kĩ năng:
	- Rút ra được các kết luận cần thiết về sự sôi
	c. Về thái độ:
	- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
	- Nghiêm túc trong giờ học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
	- Kết quả bảng 28.1 và đường biểu diÔn
b. Chuẩn bị của học sinh: 
	- Kết quả bảng 28.1 và đường biểu diÔn
3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: 
b. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
TG
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
HS: dựa vào kết quả thí nghiệmđể trả lời các câu hỏi từ C1C4
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C1C4
HS: Hoàn thiện kết luận trong SGK.
GV: đưa ra kết luận chung cho phần này 
20’
II. Nhiệt độ sôi.
1. Trả lời câu hỏi:
C1: ở 920C
C2: ở 960C
C3: ở 1000C
C4: trong khi sôi thì nhiệt độ của nước không thay đổi.
2. Rút ra kết luận:
C5: 
- Bình đúng, An sai
C6: 
a, 100 0C nhiệt độ sôi 
b, không thay đổi 
c, bọt khí mặt thoáng 
Hoạt động 2:
HS: suy nghĩ và trả lời C7
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C7
HS: suy nghĩ và trả lời C8
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C8
HS: suy nghĩ và trả lời C9
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C9
10’
III. Vận dụng.
C7: vì nước sôi ở 1000C
C8: vì GHĐ của nhiệt kế rượu nhỏ hơn 1000C còn của nhiệt kế thủy ngân cao hơn 1000C
C9: trên hình 29.1:
- đoạn AB biểu thị nước đang nóng 
- đoạn BC biểu thị nước đang sôi
c. Củng cố, luyện tập: 
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết
	- Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập.
d. Hướng dẫn học ở nhà: 
	- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
D¹y líp:
 23/ 04 /2012
 27/ 04 /2012
6A
 26/ 04 /2012
6B
Tiết:34 
 ÔN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
	- Hệ thống hóa được kiến thức của toàn chương
b. Về kĩ năng:
	- Trả lời được các câu hỏi và bài tập tổng kết chương
	c. Về thái độ:
	- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
	- Nghiêm túc trong giờ học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
	- Hệ thống câu hỏi ôn tập, bảng ô chữ
b. Chuẩn bị của học sinh: 
	- Xem lại các bài có liên quan
3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: (0phút)
b. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
TG
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
GV: nêu hệ thống các câu hỏi để học sinh tự ôn tập
HS: suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trên
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từng câu hỏi của phần này.
10’
I. Ôn tập.
Hoạt động 2:
HS: suy nghĩ và trả lời C1 + C2
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C1 + C2
HS: suy nghĩ và trả lời C3
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C3
HS: suy nghĩ và trả lời C4
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C4
HS: thảo luận với câu C5
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C5
HS: suy nghĩ và trả lời C6
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C6
15’
II. Vận dụng.
C1:
ý C
C2: 
ý C
C3: đoạn ống cong dùng để hạn chế đường ống bị vỡ khi ống co dãn vì nhiệt.
C4: 
a, sắt có nhiệt độ nóng chẩy cao nhÊt
b, rượu có nhiệt độ nóng chẩy thÊp nhÊt
c, vì rượu có nhiệt độ nóng chẩy là 
 - 500C. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ này vì tới - 500C thì thủy ngân bị đông đặc lại
d, tùy vào HS
C5: Bình nói đúng vì trong suốt quá trình sôi nhiệt độ của nước không thay đổi.
C6: 
a, BC là quá trình nóng chảy
 DE là quá trình sôi
b, AB nước tồn tại ở thể rắn
 CD nước tồn tại ở thể lỏng
Hoạt động 3:
HS: thảo luận với các câu hỏi hàng ngang của trò chơi ô chữ
Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từ hàng dọc 
10’
III. Trò chơi ô chữ.
c. Củng cố, luyện tập: (7phút)
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập.
d. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
	- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.
Ngµy so¹n:
Ngày kiểm tra:
Kiểm tra líp:
/ 04 /2012
/ 04 /2012
6A
/ 04 /2012
6B
Tiết35
BÀI KIỂM HỌC KÌ II
 Môn : Vật lí 6 
(thời gian 45 phút không kể thời gian gian giao đề)
1. Mục tiêu 
- Đánh giá kết quả học tập của HS về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.
- Rèn tính tư duy lô gíc, thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra.
- Qua kết quả kiểm tra, GV và HS tự rút ra kinh nghiệm về phương pháp dạy và học tập của học sinh.
- Kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập của HS về: Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí, ứng dụng của sự nở vì nhiệt của các chất, nhiệt kế, nhiệt giai.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: Soạn và in sau đề.
b. Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị giờy kiểm tra như đã dặn
3. Tiến trình bài dạy:
 a. Kiểm tra bài cũ: (0 phút Vắng: 
 b.Bài mới : Giáo viên phát đề cho học sinh làm,đề thi được đính kèm theo.
 PHÒNG GD & §T GIA LỘC ĐỀ THI CHấT LƯỢNG HỌC KỲ II 
 TRƯỜNG THCS LIÊN HỒNG NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: LÝ 6 
 (Thời gian 45 phút ,không kể thời gian giao đề)
Câu 1(2đ):Tại sau khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm ?
Câu 2(2đ):Băng kép là gì ? Băng kép dùng để làm gì?
Câu 3(2đ) : Sự nóng chảy là gì ?Sự đông đặc là gì ?Trong việc đúc tượng đồng ,có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?
Câu 4(1đ):Sự bay hơi là gì ?Tốc độ bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 5(1đ):Tại sau khi trồng chuối hay trồng mía ,người ta phải chặt bớt lá ?
Câu 6 (2 đ): Hãy tính xem 50oC tương ứng với bao nhiêu oF ?
 ĐÁP ÁN
Câu 1:
 + Vì khi nóng lên nước sẽ nở ra (1đ)
 + nếu đổ đầy ấm nước sẽ tràn ra ngoài (1đ)
Câu 2: 
 +Là 2 thanh kim loại có bản chất khác nhau , được tán chặt với nhau theo chiều dài của thanh. (1đ)
 +Để đóng ngắt tự động mạch điện (1đ)
Câu 3: 
 +Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng .Sự đong đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (1đ)
 +Nung cho đồng nóng chảy: từ thể rắn sang thể lỏng (0.5đ)
 +Đổ đồng lỏng vào khuôn cho nó đong đặc lại:thể lỏng sang thể rắn (0.5đ)
Câu 4: 
 +Sự bay hơi là sự biến từ thể lỏng sang thể hơi (0.5đ)
 + Phụ thuộc 3yếu tố: nhiệt độ ,gió,diện tích mặt thoáng (0.5đ)
Câu 5: 
 +Để giảm diện tích mặt thoáng của lá (0.25đ)
 +Nước trong cây ít bị bay hơi,làm cây không bị chết (0.75đ)
Câu 6:
 50oC = 0oC + 50oC (0.25 đ)
 = 32oF + (50 x 1.8 oF ) (0.25đ )
 = 32oF + 90oF (0.25đ)
 = 122 oF (0.25đ)
 ./.
 4. Củng cố: 
GVnhận xét giờ kiểm tra.
5. Hướng dẫn học ở nhà:
Làm lại bài kiểm tra ở nhà tự đánh giá kết quả.
Tiết 20:
ÔN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I:CƠ HỌC
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
	- Hệ thống hóa được kiến thức của toàn chương
b. Về kĩ năng:
	- Trả lời được các câu hỏi và bài tập
	c. Về thái độ:
	- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
	- Nghiêm túc trong giờ học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
	- Hệ thống câu hỏi + đáp án, trò chơi ô chữ
b. Chuẩn bị của học sinh: 
	- Ôn lại các kiến thức của chương
3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: (0 phút)
b. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
TG
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
GV: nêu hệ thống các câu hỏi để học sinh tự ôn tập
HS: suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trên
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từng câu hỏi của phần này.
11’
I. Tự kiểm tra
Hoạt động 2:
HS: suy nghĩ và trả lời C1
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C1
HS: suy nghĩ và trả lời C2
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C2
HS: thảo luận với câu C3
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C3
HS: suy nghĩ và trả lời C4
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C4
HS: suy nghĩ và trả lời C5
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C5
HS: suy nghĩ và trả lời C6
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C6
20’
II. Vận dụng.
C1: 
- Con Trâu tác dụng lực kéo lên cái cày
- Người thủ môn bóng đá tác dụng lực đẩy lên quả bóng
- Chiếc kìm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên cái đinh
- Thanh nam châm tác dụng lực hút vào miếng sắt
- Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên quả bóng bàn.
C2: ý C
C3: ý B
C4: 
a, kilôgam trên mét khối 
b, niutơn 
c, kilôgam 
d, niutơn trên mét khối 
e, mét khối 
C5:
a, ... mặt phẳng nghiêng 
b, ròng rọc cố định 
c, đòn bẩy 
d, ròng rọc động 
C6: 
a, vì khi tay cầm dài hơn lưỡi kéo thì ta được lợi về lực, nên ta cắt kim loại dễ dàng hơn.
b, vì kéo cắt giấy, cắt tóc thì ta cần dùng ít lực nên chế tạo lưỡi kéo dài hơn tay cầm.
Hoạt động 3:
HS: thảo luận với các câu hỏi hàng ngang của trò chơi ô chữ thứ nhất
Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từ hàng dọc ô chữ thứ nhất
HS: thảo luận với các câu hỏi hàng ngang của trò chơi ô chữ thứ 2
Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từ hàng dọc ô chữ thứ 2
10’
III. Trò chơi ô chữ.
1. Ô chữ thứ nhất:
2. Ô chữ thứ hai:+
c. Củng cố, luyện tập: (3 phút)
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết
	- Nhận xét giờ học.
d. Hướng dẫn học ở nhà: (1 phút)
	- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.
* Những kinh nghiệm rút ra sau giờ dạy:
========*&*========
Ngàysoạn:01/01/2010
Ngày dạy:04/01/2010

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao_an_vat_ly_lop_6_ban_3_cot.doc