Giáo án Vật lý 8 - Tiết 2: Vận tốc

Giáo án Vật lý 8 - Tiết 2: Vận tốc

A.Mục tiêu

-So sánh quãng đường chuyển động trong một giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động (vận tốc)

-Nắm được công thức tính vận tốc: v= và ý nghĩa của khái niệm vận tốc.Đơn vị hợp pháp của vận tốc là: m/s; km/h và cách đổi đơn vị vận tốc

-Vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đường,thời gian của chuyển động

B.Chuẩn bị

-Cả lớp: Tranh vẽ tốc kế của xe máy

C.Tổ chức hoạt động dạy học

I.Tổ chức

Lớp: 8A 8B

II.Kiểm tra

HS1: Thế nào là chuyển động cơ học?Khi nào một vật được coi là đứng yên? Chữa bài tập 1.1 (SBT)

HS2: Chữa bài tập 1.2 &1.6 (SBT)

III.Bài mới

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3ph)

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 8 - Tiết 2: Vận tốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/8/2009
Ngày giảng: / 8/2009
Tiết 2: Vận tốc
A.Mục tiêu
-So sánh quãng đường chuyển động trong một giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động (vận tốc)
-Nắm được công thức tính vận tốc: v= và ý nghĩa của khái niệm vận tốc.Đơn vị hợp pháp của vận tốc là: m/s; km/h và cách đổi đơn vị vận tốc
-Vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đường,thời gian của chuyển động
B.Chuẩn bị
-Cả lớp: Tranh vẽ tốc kế của xe máy
C.Tổ chức hoạt động dạy học
I.Tổ chức
Lớp: 8A 8B
II.Kiểm tra
HS1: Thế nào là chuyển động cơ học?Khi nào một vật được coi là đứng yên? Chữa bài tập 1.1 (SBT)
HS2: Chữa bài tập 1.2 &1.6 (SBT)
III.Bài mới
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3ph)
-GV cho HS quan sát H2.1 và hỏi:Trong các vận động viên chạy đua đó,yếu tố nào trên đường đua là giống nhau,khác nhau?Dựa vào yếu tố nào ta nhận biết vận động viên chạy nhanh,chạy chậm?
-HS quan sát hình vẽ và đưa ra dự đoán (không bắt buộc phải trả lời)
-Ghi đàu bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu về vận tốc (25ph)
-Yêu cầu HS đọc thông tin trên bảng 2.1
-Hướng dẫn HS so sánh sự nhanh chậm của chuyển động của các bạn trong nhóm căn cứ vào kết quả cuộc chạy 60m(bảng 2.1) và điền vào cột 4,cột 5.
-Yêu cầu HS trả lời và thảo luận C1,C2
( có 2 cách để biết ai nhanh,ai chậm: +Cùng một quãng đường chuyển động, bạn nào chạy mất ít thời gian hơn sẽ chuyển động nhanh hơn. +So sánh độ dài qđ chạy được của mỗi bạn trong cùng một đơn vị thời gian). Từ đó rút ra khái niệm vận tốc
-Yêu cầu HS thảo luận để thống nhất câu trả lời C3
-GV thông báo công thức tính vận tốc 
-Đơn vị vận tốc phụ thuộc yếu tố nào?
-Yêu cầu HS hoàn thiện câu C4
-GV thông báo đơn vị vận tốc(chú ý 
cách đổi đơn vị vận tốc)
-GV giới thiệu về tốc kế qua hình vẽ hoặc xem tốc kế thật.Khi xe máy,ô tô chuyển động, kim của tốc kế cho biết vận tốc của chuyển động
-HS đọc bảng 2.1
-Thảo luận nhóm để trả lời C1,C2 và điền vào cột 4,cột 5 trong bảng 2.1
C1:Cùng chạy một quãng đường 60m như nhau,bạn nào mất ít thời gian sẽ chạy nhanh hơn 
C2:HS ghi kết quả vào cột 5
-Khái niệm: Quãng dường chạy dược trong một giây gọi là vận tốc
-C3:Độ lớn vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động và được tính bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian
-Công thức tính vận tốc: v= Trong đó: v là vận tốc
 s là quãng đường đi được
 t là thời gian đi hết q.đ đó
-HS trả lời:đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian
-HS trả lời C4
-Đơn vị hợp pháp của vận tốc là:
 +Met trên giây (m/s)
 +Kilômet trên giờ (km/h)
-HS quan sát H2.2 và nắm được: Tốc kế là dụng cụ đo độ lớn vận tốc
Hoạt động 3: Vận dụng (12ph)
-Hướng dẫn HS vận dụng trả lời C5:tóm tắt đề bài .Yêu cầu HS nêu được ý nghĩa của các con số và so sánh.Nếu HS không đổi về cùng một đơn vị thì phân tích cho HS thấy chưa đủ khả năng s.s
-Yêu cầu HS đọc và tóm tắt C6:Đại lượng nào đã biết,chưa biết?Đơn vị đã thống nhất chưa ? áp dụng công thức nào?
Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
Yêu cầu HS dưới lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn
-Gọi 2 HS lên bảng tóm tắt và làm C7 & C8.Yêu cầu HS dưới lớp tự giải
-Cho HS so sánh kết quả với HS trên bảng để nhận xét
Chú ý với HS:+đổi đơn vị 
 +suy diễn công thức
-HS nêu ý nghĩa của các con số và tự so sánh(C5): Đổi về m/s hoặc đổi về đơn vị km/h
-C6: Tóm tắt:
t=1,5h Giải
s=81km Vận tốc của tàu là:
v=?km/h v===54(km/h)
 ? m/s ==15(m/s)
Chú ý:Chỉ so sánh số đo vận tốc của tàu khi quy về cùng một loại đơn vị vận tốc
C7: Giải
t=40ph=2/3h Từ :v=s=v.t 
v=12km/h Quãng đường người đi xe 
s=? km đạp đi được là:
 s=v.t=12.=4(km)
 Đ/s: 4km
IV.Củng cố
-Độ lớn vận tốc cho biết điều gì?
-Công thức tính vận tốc?
-Đơn vị vận tốc?nếu đổi đợn vị thì số đo vận tốc có thay đổi không?
-HS trả lời các câu hỏi GV yêu cầu để hệ thống lại kiến thức
V.Hướng dẫn về nhà:
 -Học bài và làm bài tập 2.1-2.5 (SBT)
 -Đọc trước bài 3:Chuyển động đều-chuyển động không đều
------------------------------------------------------------
Ngày 31/8/2009
Duyệt của tổ, BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_vat_ly_8_tiet_2_van_toc.doc