Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 34, Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học - Năm học 2009-2010 - Phan Ngọc Lan

Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 34, Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học - Năm học 2009-2010 - Phan Ngọc Lan

I.1.B; 2.B; 3.D; 4.C; 5.C

II. Có hiện tượng khuếch tàn vì các nguyên tử, phân tử luôn luôn chuyển động và giữa chúng có khoảng cách khi t giảm thì hiện tượng khuếch tán

- Một vật lúc nào củng có nhiệt năng vì các phân tử cấu tạo nên vật lúc nào củng chuyển động.

- Không vì đây là hình thức truyền nhiệt bằng hình thức thực hiện công.

- Nước nóng dần lên là do sự truyền nhiệt từ bếp đun sang nước, nút bật lên là do nhiệt năng của hơi nước chuyển hoá thành cơ năng.

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 584Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 34, Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học - Năm học 2009-2010 - Phan Ngọc Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 34 Kế hoạch bài học 
Ngày soan: 22/04/2009
§CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
I/ MỤC TIÊU:
-Nhằm cũng cố, hệ thống lại các kiến thức mà HS đã học ở chương II: nhiệt học
-Vận dụng được kiến thức để giải các bài tập có liên quan
-Nghiêm túc, tích cực, để chuẩn bị thi học kì 2
II/ PHƯƠNG TIỆN:
 GV: -Bảng 29.1 SGK, bảng trò chơi ô chữ -Bài tập trắc nghiệm phần B
 HS: Soạn trước các câu hỏi tổng kết chương
Phương pháp : nêu và giải quyết vấn đề .
III/ tiến trình lên lớp
 1.Oån định lớp:1’
 2.Kiểm tra bài cũ:3’
Động cơ nhiệt là gì? Nêu cấu tạo và cách chuyển vận của động cơ nổ 4 kì?
Công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt?
 3.Nội dung bài mới:
* Hoạt động 1 : Ôn tập. 15p
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- Tổ chức cho HS thảo luận từng câu hỏi trong phần ôn tập.
- Hướng dẫn HS tranh luận khi cần thiết.
- Ở mỗi câu GV nêu ra kết luận chính xác để HS ghi vào vở.
- Thảo luận và trả lời.
- Lớp tham gia tranh luận về các câu trả lời (nếu có).
- Sửa câu đúng vào vở của mình.
A. Ôn tập :
-HS tự sửa chửa vào vở.
* Hoạt động 2 : Vận dụng. 17ph
- Tổ chức hoạt động tương tự hoạt động 1.
- Nhắc HS chú ý cụm từ “không “ hoăc “không phải”.
- Phần trả lời câu hỏi - GV cần đưa ra kết luận rỏ ràng để HS ghi vào vở.
- Gọi HS đọc đề và trình bày cách giải của mình
- Gọi HS lên bảng trình bày bài giải của mình.
- GV trình bày lại cho cả lớp hoàn chỉnh lời giải.
- Thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của GV.
Trả lời theo yều cầu của GV.
- Lên bảng trình bày.
- Sửa vào vở.
B. Vận dụng :
I.1.B; 2.B; 3.D; 4.C; 5.C
II. Có hiện tượng khuếch tàn vì các nguyên tử, phân tử luôn luôn chuyển động và giữa chúng có khoảng cách khi t giảm thì hiện tượng khuếch tán 
- Một vật lúc nào củng có nhiệt năng vì các phân tử cấu tạo nên vật lúc nào củng chuyển động.
- Không vì đây là hình thức truyền nhiệt bằng hình thức thực hiện công.
- Nước nóng dần lên là do sự truyền nhiệt từ bếp đun sang nước, nút bật lên là do nhiệt năng của hơi nước chuyển hoá thành cơ năng.
III.
1.Nhiệt lượng cần ccấp cho ấm và nước 
Q = Q1+Q2 =m1.c1.∆t+m2.c2. ∆t 
 =2.4200.80+0,5.880.80 =707200 (J)
Nhiệt lựơng do dầu bị đốt cháy toả ra.
Q’ = Q.100/3 =2 357 333 =2,357.106 (J)
Lượng dầu cần dùng.
M = Q’/q = 2,257.106/44.106= 0,05 (kg)
2) Công mà ôtô thực hiện được.
A=F.S=1 400.100 000=14.107 (J)
Nhiệtlượng do xăng bị đốt cháy toả ra
Q=q.m=46.106.8=368.106(J)=36,8.107
Hiệu suất của ôtô
H=A/Q=14.107/36,8.107=28%
4/ Củng cố: đáp cho HS nếu có.(2ph)
5/Hướng dẩn về nha:ø (1) Học theo sgk và vở ghi
* RÚT KINH NGHIỆM :
*BỔ SUNG: 

Tài liệu đính kèm:

  • docVL8tiet 34.doc