Giáo án Vật lí Khối 8 - Tiết 30: Bài tập công nghệ nhiệt lượng - Kiểm tra 15p - Năm học 2011-2012

Giáo án Vật lí Khối 8 - Tiết 30: Bài tập công nghệ nhiệt lượng - Kiểm tra 15p - Năm học 2011-2012

2.Một học sinh thả 300g chì ở 1000C vào 250g nước ở 58,50C, làm cho nước nóng lên tới 600C.

a. Tính nhiệt độ của chì ngay sau khi cân bằng nhiệt.

b. Tính nhiệt lượng của nước thu vào.

c. Tính nhiệt dung riêng của chì.

d. So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch đó. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K.

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 493Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí Khối 8 - Tiết 30: Bài tập công nghệ nhiệt lượng - Kiểm tra 15p - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31	Ngày soạn: 25/3/2012 Ngày dạy: 2/4/2012
Tiết 30
BÀI TẬP CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG + KT 15’
Mục tiêu
Kiến thức: Hiểu ý nghĩa của công thức Q= m.C. Dt
Kỹ năng: Vận dụng công thức tính nhiệt lượng để giải bài tập.
Chuẩn bị
Phương pháp dạy học
Tiến trình dạy – học
Ổn định lớp
Kiểm tra 15’
? Viết công thức tính nhiệt lượng, giải thích các đại lượng có trong công thức.
Bài mới
Đề bài
Hướng dẫn
1. Người ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lit nước. Sau một thời gian, nhiệt độ của nước tăng từ 280C lên 340C. Hỏi nước đã thu bao nhiêu năng lượng từ mặt trời?
Khối lượng nước: m = D.V = 5kg
Nhiệt lượng nước thu vào:
2.Một học sinh thả 300g chì ở 1000C vào 250g nước ở 58,50C, làm cho nước nóng lên tới 600C.
a. Tính nhiệt độ của chì ngay sau khi cân bằng nhiệt.
b. Tính nhiệt lượng của nước thu vào.
c. Tính nhiệt dung riêng của chì.
d. So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch đó. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K.
a. Nhiệt độ của chì sau ngay sau khi cân bằng nhiệt : t = 600C.
b. Nhiệt lượng nước thu vào:
c. Nhiệt dung riêng của chì:
d. Nhiệt dung riêng của chì tính được chỉ gần bằng nhiệt dung riêng tra bảng vì trong quá trính tính toán đã bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường.
3. Đổ 738g nước ở nhiệt độ 150C vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 1000C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Tính nhiệt dung riêng của đồng. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K.
Nhiệt lượng nước và nhiệt lượng kế thu vào:
Nhiệt lượng của khối đồng tỏa ra:
Áp dụng PT cân bằng nhiệt, ta có:
Hướng dẫn về nhà
*) GV hướng dẫn HS tóm tắt và trình bày lời giải, bài tập 1 SGK Tr.103.
Nhiệt lượng ấm thu vào: 
Q = = 2.4200.80 + 0,5.880.80 = 707200 (J)
Nhiệt lượng dầu sinh ra: Q’ = Q. = 2357333 (J)
Lượng dầu cần dùng: m = = 0,05 kg.
*) Nghiên cứu bài học mới
IV. Rút kinh nghiệm
..............................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 31Tiet 30 BAI TAP Q.doc