Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 5: Rèn luyện kĩ năng dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang - Vũ Thị Tươi

Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 5: Rèn luyện kĩ năng dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang - Vũ Thị Tươi

I. Mục tiêu :

- Kiến thức: HS được củng cố các kiến thức về dựng hình, chủ yếu là dựng hình thang.

- Kỹ năng: HS được rèn luyện kĩ năng dựng hình – dựng hình thang

- Thái độ : Cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị :

- GV: Thước thẳng, compa, thước đo góc, phấn màu.

- HS: Thước thẳng, compa, thước đo góc

III. Phương pháp:

- Đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nhóm học tập.

IV. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra kiến thức cũ:

- Trong vẽ hình, ta thường sử dụng ngững loại dụng cụ nào? (Thước và compa)

- Muốn dựng đựoc 1 hình thang trước tiên ta phải làm gì? (Phân tích bài toán)

3. Dạy bài mới

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 5: Rèn luyện kĩ năng dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang - Vũ Thị Tươi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 5	Tiết: 5
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA.
DỰNG HÌNH THANG
Mục tiêu :
- Kiến thức: HS được củng cố các kiến thức về dựng hình, chủ yếu là dựng hình thang.
- Kỹ năng: HS được rèn luyện kĩ năng dựng hình – dựng hình thang
- Thái độ : Cẩn thận, chính xác.
Chuẩn bị :
- GV: Thước thẳng, compa, thước đo góc, phấn màu.
- HS: Thước thẳng, compa, thước đo góc
Phương pháp:
- Đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nhóm học tập.
Tiến trình lên lớp:
Ổn định tổ chức :
Kiểm tra kiến thức cũ:
Trong vẽ hình, ta thường sử dụng ngững loại dụng cụ nào? (Thước và compa)
Muốn dựng đựoc 1 hình thang trước tiên ta phải làm gì? (Phân tích bài toán)
Dạy bài mới 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Rèn luyện kĩ năng
GV: Y/c HS làm bài tập 45 tr 65 SBT (gọi 1 HS lên bảng thực hiện; HS còn lại thực hiện vào vở )
GV: Y/c HS làm bài tập 48 tr 65 SBT
HD HS cách thực hiện
 (gọi 1HS lên bảng thực hiệnï: HS còn lại làm vào vở)
GV: Y/c HS làm bài tập 52 tr 65 SBT
 HD HS làm bài, sau đó gọi 1 HS lên bảng thực hiệnï; HS còn lại làm vào vở
1) Bài tập 45 tr 65 SBT:
HS1: x
900
 A
350
 B C
+) Cách dựng: 
Dựng đoạn thẳng BC bằng 5cm.
Dựng góc CBx bằng 350
Dựng CA Bx
+) Chứng minh:
ABC có Â = 900, BC = 5cm, góc B bằng 350, thỏa mãn đề bài x
y
2) Bài tập 48 tr 65 SBT: A B 
HS2: 
* Cách dựng: 
- Dựng đoạn thẳng CD = 3cm 4 4
-Dựng góc CDx bằng 700 
700
- Dựng cung tâm C, có 
bán kính 4cm, cắt tia Dx ở A D C
- Dựng tia Ay // DC (Ay và C thuộc cùng một nửa mạt phẳng bờ AD).
- Dựng cung tâm D có bán kính 4cm, cắt tia Ay ở B
- Dựng đoạn thẳng BC
* Chứng minh: 
Hình thang cân ABCD có: góc D bằng 700; CD = 3cm; AB // CD; AC = BD = 4cm, thỏa mãn đề bài.
3) Bài tập 52 tr 65 SBT: 
HS3: 
x
B
 A 
2,5
2
3,5
 D 4 C
* Cách dựng: 
- Dựng ACD biết AD = 2cm, CD = 4cm, AC = 3,5cm
- Dựng tia Ax // DC
- Dựng cung tâm C có bán kính 2,5cm cắt tia Ax tại B
- Kẻ đoạn thẳng BC
* Chứng minh:
Tứ giác ABCD có: AD = 2cm, CD = 4cm, AC = 3,5cm, AB // DC; BC = 2,5cm. Thỏa mãn đề bài
4. Hướng dẫn: 
	BT: 47; 49; 50; 53; 54; 58; 59 tr 65; 66 SBT
5. Dặn dò:
- Về học lại bài, xem lại các bài đã sửa
- Làm các bài tập: 47; 49; 50; 53; 54; 58; 59 tr 65; 66 SBT
 - Về ôn lại các kiến thức về: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp (đặt nhân tử chung và hằng đẳng thức)
Ký duyệt
Ngày tháng năm 2009
TT: Nguyễn Xuân Nam

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_mon_toan_lop_8_tiet_5_ren_luyen_ki_nang_dung.doc