Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 45: Rèn kỹ năng Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 45: Rèn kỹ năng Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

I.Mục tiêu :

1/Kiến thức: Giúp hs nắm vững khái niệm về điều kiện xác định và PT có ĐKXĐ.

2/Kĩ năng : Vận dụng các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu để làm bài tập.

3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .

II.Chuẩn bị:

-GV:Các dụng cụ dạy học stk, sbt và các dụng cụ khác .

-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .

III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp

IV.Hoạt động dạy – Học:

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 27/11/2021 Lượt xem 111Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 45: Rèn kỹ năng Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23	Tiết 45
RÈN KỸ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
I.Mục tiêu :
1/Kiến thức: Giúp hs nắm vững khái niệm về điều kiện xác định và PT có ĐKXĐ.
2/Kĩ năng : Vận dụng các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu để làm bài tập.
3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .
II.Chuẩn bị:
-GV:Các dụng cụ dạy học stk, sbt và các dụng cụ khác .
-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .
III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp 
IV.Hoạt động dạy – Học: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA H S
Hoạt động1:Kiểm tra bài cũ (9 phút)
Cho vài hs nhắc lại các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
Cho hs nhận xét 
Nhận xét sửa sai 
Phát biểu lại các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Nhận xét 
Hoạt động2:Bài tập 1(35 phút)
Cho bài tập ghi lên bảng 
Giải các phương trình sau :
Tìm ĐKXĐ
Quy đồng và khử mẫu 
Cho hs nhận xét 
Nhận xét và cho hs ghi bài 
Ghi bài và làm bài theo hướng dẫn
Giải các phương trình :
ĐKXĐ:
 (không thoả mãn ĐKXĐ).Vậy :
ĐKXĐ: 
 (loại).Vậy: 
ĐKXĐ:
(Thoả mãn ĐKXĐ).Vậy: 
ĐKXĐ: 
 hoặc 
(loại) hoặc (nhận).Vậy: 
ĐKXĐ:
 hoặc 
(nhận ) hoặc x = 3 (loại)
Vậy: 
ĐKXĐ: 
 hoặc 
 (nhận ) hoặc (nhận)
Vậy: 
ĐKXĐ: 
(nhận)
Vậy: 
ĐKXĐ: 
Vậy : 
Nhận xét 
Tuần 23	Tiết 46
LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
I.Mục tiêu :
1/Kiến thức: Cũng cố kiến thức về tính chất đường phân giác của tam giác.
2/Kĩ năng : Thực hiện được và áp dụng định lý giải bài tập một cách thành thạo 
3/Thái độ: Tích cực, chăm chỉ, cẩn thận trong bài làm 
II.Chuẩn bị:
-GV:Các dụng cụ dạy học stk, sbt và các dụng cụ khác .
-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .
III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp 
IV.Hoạt động dạy – Học: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 : (10 phút) Bài 1
GV:Yêu cầu HS thảo luận làm bài.
Gợi ý cách làm.
Gọi hs lên bảng làm bài.
Cả lớp làm vào nháp.
Gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn.
Nhận xét, BS.
-Làm bài.
Từ đó EC = 7 – 3,18 = 3,82 (cm).
Nghe gợi ý.
hs lên bảng làm bài.
nhận xét .
Hoạt động 2: (15 phút) Bài 2
Cho hs thảo luận làm bài.
Gợi ý cách làm.
Gọi 3 hs lên bảng làm bài.
Cả lớp làm vào nháp.
Gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn.
Nhận xét, BS.
Làm bài.
Nghe gợi ý. Kẻ thêm đường chéo AC ; AC cắt EF ở O. Aùp dụng định lý Ta-lét đối với từng tam giác ADC và CAB, ta có:
- lên bảng làm bài.
a) 
b) 
c) 
Nhận xét .
Hoạt động 3: (18 phút) Bài 3
GV:Yêu cầu HS thảo luận làm bài.
Gợi ý cách làm.
Gọi hs lên bảng làm bài.
Cả lớp làm vào nháp.
Gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn.
Nhận xét.
Làm bài.
- lên bảng làm bài. Xét 2 tam giác ADC, BDC và từ giả thiết EF // DC, ta có:
Từ giả thiết AB // DC, ta lại có:
hay 
Từ (1), (2) và (3), suy ra : 
và do đó EO = OF.
nhận xét .
Hoạt động 3: (2 phút) Dặn dò:
- Xem lại các bài đã làm.
- Chuẩn bị bài giải bài toán bằng cách lập PT.
-HS theo dõi
Kí Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_mon_toan_lop_8_tiet_45_ren_ky_nang_giai_phuo.doc