Giáo án Tự chọn môn Hóa học 8 - Tiết 58: Bài luyện tập 7

Giáo án Tự chọn môn Hóa học 8 - Tiết 58: Bài luyện tập 7

I. MỤC TIÊU

1. Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và khía niệm hoá học về thành phần hoá học của nước (theo tỉ lệ khối lượng và thể tích hiđro và oxi) và các tính chất hoá học của nước: Tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan, tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit

2. HS biết và hiểu định nghĩa, công thức, tên gọi và phân loại các axit, bazơ, muối, oxit

3. HS nhận biết được các axit có oxi và không có oxi, các bazơ tan và không tan trong nước, các muối trung hoà và muối axit khi biết công thức hoá học của chúng và biết cách gọi tên oxit, bazơ, muối, axit

4. HS biết vận dụng các kiến thức trên đây để làm bài tập tổng hợp có liện quan đến nước, axit, bazơ, muối, axit. Tiếp tục rèn luyện phương pháp học tập môn hoá học và rèn luyện ngôn ngữ hoá học

II. PHƯƠNG TIỆN

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1- ổn định lớp

2- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong ôn tập

 

docx 2 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 1115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Hóa học 8 - Tiết 58: Bài luyện tập 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 58: bài luyện tập 7
i. mục tiêu
Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và khía niệm hoá học về thành phần hoá học của nước (theo tỉ lệ khối lượng và thể tích hiđro và oxi) và các tính chất hoá học của nước: Tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan, tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit
HS biết và hiểu định nghĩa, công thức, tên gọi và phân loại các axit, bazơ, muối, oxit
HS nhận biết được các axit có oxi và không có oxi, các bazơ tan và không tan trong nước, các muối trung hoà và muối axit khi biết công thức hoá học của chúng và biết cách gọi tên oxit, bazơ, muối, axit
HS biết vận dụng các kiến thức trên đây để làm bài tập tổng hợp có liện quan đến nước, axit, bazơ, muối, axit. Tiếp tục rèn luyện phương pháp học tập môn hoá học và rèn luyện ngôn ngữ hoá học
II. Phương tiện
III. hoạt động dạy – học
1- ổn định lớp
2- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong ôn tập
3- Bài ôn tập
i. kiến thức cần nhớ (10 phút)
GV: 
Chia lớp thành 4 nhó
Yêu cầu các nhóm thảo luận ghi vào vở theo nội dung sau:
+ Tổ 1: Thảo luận về thành phần và tính chất hoá học của nước
+ Tổ 2: Thảo luận về công thức hoá học, định nghĩa, tên gọ của axit và bazơ
+ Tổ 3: Thảo luận về định nghĩa, công thức hoá học, phân loại, tên của oxit, muối
+ Tổ 4: Thảo luận và ghi lại các bước của bài toán tính theo phương trình hoá học
GV: Đưa ra kết quả của các nhóm và gọi các nhóm khác nhận xét
HS: Thảo luận khoảng 5 phút
ii. bài tập (22 phút)
GV:Bài tập số 1 (SGK tr.131), yêu cầu HS làm vào vở
GV: Gọi một HS nhắc lại định nghĩa phản ứng thế
Bài tập 2:
Biết khối lượng mol của một oxit là 80, thành phần về khối lượng oxi trong oxit đó là 60%. Xác đinh công thức của oxit đó và gọi tên 
Bài tập 3:
Cho 9,2 gam natri vào nước (dư). Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc). Tính khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng
HS: Làm bài tập 1 (khoảng 5 phút)
HS: Làm bài tập số 1 (SGK tr.131)
Các phương trình phản ứng:
2Na + 2H2O đ 2NaOH + H2 ư
Ca + 2H2O đ Ca(OH)2 + H2 ư
Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng thế
HS: Làm bài tập 2 vào vở (khoảng 5 phút)
HS: Phần bài làm của HS như sau:
+ Giả sử công thức hoá học của oxit đó là: RxOy
+ Khối lượng oxi có trong 1 mol đó là:
 60 ´ 80
 = 48 (gam)
 100
 16 ´ y = 48 đy = 6
Ta có: 
 x ´ MR = 80 - 48 = 32
Nếu x=1, MR = 64 
đ công thức là Cu2O (loại) 
HS: Làm bài tập 3 vào vở
HS: Phần bài làm của HS:
Phương trình:
2Na + 2H2O đ 2NaOH + H2 ư
 29
nNa = ắ = 0,4 (mol)
 23
Theo phương trình:
 nNa
nH2 = ắ = 0,2 (mol)
 2
VH2 = n ´ 22,4 = 0,2 ´ 22,4 = 4,48 (lit)
Bazơ tạo thành là NaOH
Theo phương trình:
nNaOH = nNa = 0,4 (mol)
M NaOH = 23 + 16 + 1 = 40
m NaOH = 40 ´ 0,4 = 16 (gam)
4- Dặn dò - bài tập về nhà (3 phút)
GV: Dặn dò HS chuẩn bị cho bài thực hành 6:
Chậu nước
CaO
Đọc trước nội dung của bài thực hành
Bài tập: 2, 3, 4, 5(SGK tr.132)
Rút kinh nghiệm:................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxtiet 57.docx