Giáo án Tin học 7 - Tiết 51, Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Năm học 2010-2011

Giáo án Tin học 7 - Tiết 51, Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Năm học 2010-2011

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 Trình bày cách tổ chức dữ liệu trong bảng tính

 Phân biệt SẮP xếp và lọc dữ liệu

 Hiểu cách sắp xếp với 3 khóa sắp xếp.

2. Kĩ năng:

 Thực hiện được các bước để sắp xếp dữ liệu

 Tạo được bảng biểu để sắp xếp

3. Thái độ.

 Yêu thích bộ môn

 Hình thành tính đợc lập, làm việckhoa học

II. Chuẩn bị:

 - Tài liệu về vấn đề liên quan, đèn chiếu

 - Bài tập mẫu chép vào máy

III. Tiến trình bài giảng:

 1. Oån định lớp: (1’)

1.Bài cũ: không

2.Bài mới: (38’)

 

doc 2 trang Người đăng tranhiep1403 Lượt xem 1226Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 51, Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 7/3/2011 	 	
Ngày giảng: 9/3/2011
Tiết 51
 Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU	 
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Trình bày cách tổ chức dữ liệu trong bảng tính
Phân biệt SẮP xếp và lọc dữ liệu
Hiểu cách sắp xếp với 3 khóa sắp xếp.
2. Kĩ năng:
Thực hiện được các bước để sắp xếp dữ liệu
Tạo được bảng biểu để sắp xếp
3. Thái độ.
Yêu thích bộ môn
Hình thành tính đợc lập, làm việckhoa học
II. Chuẩn bị:
	- Tài liệu về vấn đề liên quan, đèn chiếu
	- Bài tập mẫu chép vào máy
III. Tiến trình bài giảng:
	1. Oån định lớp: (1’)
1.Bài cũ: không
2.Bài mới: (38’)
Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của việc sắp xếp dữ liệu.(12’)
Hoạt động GV &HS
Nội dung
?1. Tại sao cần phải sắp xếp dữ liệu.
?2. Nếu chúng ta muốn có danh sách được sắp xếp theo vần từ A- Z vậy phải làm sao. 
Trả lời câu hỏi
 GV nêu mục đích của việc sắp xếp.
Giúp chúng ta có danh sách như ý muốn. Theo thứ tự tăng hoặc giảm, lốn đến bé hoặc ngược lại. Quan sát, theo dõi
Ghi chép bài
1. Ý nghĩa của việc sắp xếp dữ liệu.
- Giúp chúng ta so sánh dữ liệu nhanh chóng.
- Giúp ta tìm kiếm dữ liệu dễ dàng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các bước sắp xếp dữ liệu.
Hoạt động GV
Nội dung
Thực hiện trên máy chiếu cho học sinh quan sát.
Cách thực hiện.
B1:	Đánh dấu vùng dữ liệu.
B2:	Chọn menu Data, chọn mục lệnh Sort
B3:	Chọn tên cột trong ô Sort by, chọn cách xếp tăng dần (Ascending) hoặc giảm dần (Descending). 
B4:	Chọn OK để thực hiện và kiểm tra kết quả. 
HS theo dõi GV hướng dẫn.
Gọi 1 học sinh lên máy thực hiện.
GV cho hs thực hành. 
HS làm trên máy
GV nêu mục đích.
GV giải thích và thực hiện cho HS thấy.
GV yêu cầu HS tiến hành làm theo.
 HS quan sát GV làm chú ý theo dõi.
Cho học sinh ghi các bước thực hiện.
2.Sắp xếp dữ liệu
B1:	Đánh dấu vùng dữ liệu.
B2:	Chọn menu Data, chọn mục lệnh Sort
B3:	Chọn tên cột trong ô Sort by, chọn cách xếp tăng dần (Ascending) hoặc giảm dần (Descending). 
B4:	Chọn OK đđể thực hiện và kiểm tra kết quả.
3.Củng cố: (4 phút) 
- Cho một số HS thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu.
	- Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu
4.Dặn dò (2) Chuẩn bị tiết sau học bài trích lọc dữ liệu.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 51.doc