Giáo án Thể dục Lớp 6 - Bài 41 đến 50

Giáo án Thể dục Lớp 6 - Bài 41 đến 50

I.Mục đích - yêu cầu

+ Cầu lông: Nắm được kỹ thuật di chuyển, bước đơn, bước chéo, kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đá cầu thấp thuận, trái tay

+ Nhảy cao: Thực hiện tốt kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy qua xà kiểu nằm nghiêng

+ Chạy bền: Nâng cao sức bền phát triển thể lực

II. Địa điểm, phương tiện

+ Địa điểm: Sân trường

 + Phương tiện: Cột, xà, đệm, vợt, cầu,lưới

III. Tiến trình lên lớp

doc 17 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 447Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 6 - Bài 41 đến 50", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 41: Cầu lông - Ôn kỹ thuật di chuyển đơn bước
 nhảy cao - 3 bước giậm nhảy
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
I. Mục đích - yêu cầu
+ Cầu lông: Học sinh tích cực luyện tập nắm được kỹ thuật
+ Nhảy cao: Tích cực, tự giác
 +Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm - phương tiện
 + Địa điểm: Sân trường
 + Phương tiện: Cầu, vợt, đệm nhảy, cột- xà
III. Tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu
a. Kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày giảng
..................................................................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
b. Khởi động
 + Thể dục tay không 6 đ/tác
 + Xoay các khớp: tay, gối, vai hông
 + ép dây chằng dọc ngang
c. Kiểm tra bài cũ
 4 h/s thực hiện kt chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng
6 - 8ph
+l/trưởng báo cáo sĩ số
+ g/v nhận lớp phổ biến nội dung giờ luyện tập
+ Đội hình khởi động
 * g/v
 + + + + + +
 + + + + + 
 + + + + + +
+ gv đánh giá cho điểm
2. Phần cơ bản
 a. Cầu lông
 + Ôn kt di chuyển đơn bước
+ Giới thiệu luật đánh cầu
* Đánh cầu đúng
 - Đánh cầu 1 lần chạm
 - Sang sân đối phương trong đường biên
 - Đánh cầu chạm cột, lưới cầu
b. Nhảy cao
 + ôn tập kt chạy đà 3 bước đá lăng
+ B/tập số 5: Mô phỏng đ/tác qua xà
+B/tập phát triển sức mạnh
c. Chạy bền
 Luyện tập chậy bền
28 -30/
+ gv chia h/s làm 4 tổ (2 sân tập)
 - Sân1: tổ 1 và tổ 2
 - Sân 2: tổ 3 và tổ 4
 hs luyện tập - gv sửa sai
* Phạm lỗi đánh cầu:
- Phạm vào các điều của luật đá cầu đúng
- Cầu rơi ngoài vạch giới hạn
- Cầu không qua lưới, chui lưới
+ trên cơ sở nắm được kỹ thuật gv cho h/s luyện tập, và sửa sai
+ Nam: 5 vòng sân
+ Nữ : 4 vòng sân
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
 6 - 8ph
+ Thả lỏng
+ Btập về nhà: l/ tập nội dung đã học
 Bài 42: Cầu lông - Kỹ thuật di chuyển
 nhảy cao - Kỹ thuật 3 bước giậm nhảy
 chạy bền - Luyện tập chạy bền
I.Mục đích - yêu cầu
+ Cầu lông: Nắm được kỹ thuật di chuyển, bước đơn, bước chéo, kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đá cầu thấp thuận, trái tay
+ Nhảy cao: Thực hiện tốt kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy qua xà kiểu nằm nghiêng
+ Chạy bền: Nâng cao sức bền phát triển thể lực
II. Địa điểm, phương tiện
+ Địa điểm: Sân trường
 + Phương tiện: Cột, xà, đệm, vợt, cầu,lưới
III. Tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu
a. Kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày giảng
..............................................................................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
b. Khởi động
 + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân nhỏ
+ Xoay các khớp: vai, tay, gối, hông
+ ép dây chằng dọc ngang
c. Kiểm tra bài cũ
6 - 8ph
+l/trưởng báo cáo sĩ số
+ g/v nhận lớp phổ biến nội dung
+ Đội hình khởi động
 + 
 + +
 + *g/v +
 + +
 +
2. Phần cơ bản
a. Cầu lông
+ kỹ thuật di chuyển ngang,bước đệm, bước chéo
+Củng cố k/t di chuyển đơn bước, kết hợp đá cầu thấp thuận tayvà trái tay
 - Tiến phải
 - Tiến trái
 - Lùi phải
 - Lùi trái
b. Nhảy cao
 Kỹ thuật chạy đà3 bước giậm nhảy, đá lăng qua xà nằm nghiêng
c. Chạy bền
 luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30/
+ Chỉ được thay đổi vị trí 1 chân, phối hợp đá cầu thấp thuận và trái tay, xung quanh phạm vi không quá 2m
+ g/v theo dõi hs luyện tập và sửa sai
+ g/v làm mẫu, phân tích kỹ thuật
+h/s luyện tập - g/v sửa sai
+ nam chạy 5 vòng sân
+ Nữ chạy 4 vòng sân
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
6 - 8ph
+ Thả lỏng
+ Trò chơi bóng chuyền 6 (2 đội đấu với nhau)
 Bài 43: Cầu lông - kỹ thuật di chuyển
 Nhảy cao - Ôn kỹ thuật 3 bước giậm nhảy
 Chạy bền - luyện tập
I. Phần mở đầu
 +Cầu lông: Thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển lên hai góc gần lưới. Ôn kỹ thuật di chuyển
 + Nhảy cao: thực hiện tốt kỹ thuật chạy đà 3 bước. Nắm được một số điểm trong luật điền kinh phần nâng cao
+ Phát triển sức bền
II. Địa điểm, phương tiện
+ Địa điểm: Sân trường
+ Phương tiện: cầu, vợt, cột, xà, đệm
III. Tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu
a. Kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày giảng
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
b. Khởi động
+Chạy nhẹ 1 vòng sân
+Bài thể dục tay không 6 đ/tác
+Xoay các khớp
+ ép dây chằng dọc ngang
c. kiểm tra bài cũ
6 - 8ph
+ l/trưởng báo cáo sĩ số
+g/v nhận lớp phổ biến nội dung
+ Đội hình khởi động
 +
 + +
 + *gv +
 + + 
 + 
2. phần cơ bản
a. Cầu lông
+ kỹ thuật di chuyển lên hai góc gần lưới
+Ôn kỹ thuật di chuyển ngang kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay
b. Nhảy cao
+ Ôn k/t chạy đà 3 bước giậm nhảy, đá lăng, qua xà tiép đất
+Một số điểm trong luật điền kinh
- k/vực chạy đà(15m, 20m, 25m)
- Cột chống xà cứng, k/thước giữa 2 cột 4 - 4,04m không thay đổi vị trí cột trong thi đấu
- Giá đỡ xà dài 6cm, rộng 3cm
c. Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30/
- Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật - học sinh quan sát thực hiện
+ Trên cơ sở nắm được kỹ thuật học sinh tập luyện
(giáo viên chú ý sửa động tác sai cho học sinh)
- Nắm được kỹ thuật học sinh luyện tập
(giáo viên sửa sai)
- Xà dài 3, 98m - 4, 02m
+ Nam vòng sân
 Nữ 3 vòng sân
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh 
+ Nhận xét giờ luyện tập
- Thả lỏng
- Về nhà luyện tập cầu lông 
- Ôn phần luật nhảy cao
Bài 44: Cầu lông - Học kỹ thuật di chuyển lùi
 - Ôn kỹ thuật di chuyển ngang
 - Ôn kỹ thuật di chuyển lên
I. Mục đích - yêu cầu
 + Cầu lông 
 - Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển lùi 2 góc cuối sân 
 - Ôn kỹ thuật di chuyển ngang kết hợp đánh cầu thấp thuận trái tay
 + Ôn kỹ thuật di chuyển lên 2 góc lưới đánh cầu thấp thuận trái tay
II. Địa điểm - phương tiện
 + Địa điểm: sân trường
 + Phương tiện: cầu lông và vợt, vôi kẻ sân, cột, lưới
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định 
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
...........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................
...............................................
...............................................
b, Khởi động
 - Thể dục tay không 6 đ/ tác
 - Xoay các khớp
 - ép dây chằng dọc, ngang
 - Bước nhỏ, nâng cao đùi
c, Kiểm tra bài cũ
6 -8ph
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học
+Đội hình khởi động 
 +g/v
 + + + + + +
 + + + + +
 + + + + + +
+ 3 h/s thực hiện kỹ thuật 3 bước chạy đà quà xà
2. Phần cơ bản
 +Kỹ thuật cầu lông
 - Học kỹ thuật di chuyển lùi về 2 góc cuối sân
- Ôn kỹ thuật di chuyển ngang kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay
+ Ôn kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay
28 30/
+ nắm vững kỹ thuật h/s tiếp tục luyện tập
+ g/v quan sát, sửa sai
+h/s luyện tập - g/v quan sát sửa sai
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh 
+ Nhận xét giờ luyện tập
6 -8ph
+ Thả lỏng
+Trò chơi: Người thừa thứ 3
+B/tập về nhà l/tập k/t đã học
 Bài 45: Nhảy cao - Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn
 Cầu lông - Kỹ thuật phát cầu
 Chạy bền - Luyện tập chạy bền
I. Mục đích - yêu cầu
+ Nhảy cao: Hoàn chỉnh 4 g/đ kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Nắm được một số điều luật
+ Cầu lông: Nắm được kỹ thuật phát cầu. Luật phát cầu. Kỹ thuật phát cầu cao xa
+ Chạy bền: L/tập nâng cao sức bền, thể lực
II. Địa điểm - Phương tiện
+ Địa điểm: sân trường
+ Phương tiện: Cột, xà, đệm, cầu lông, vượt
III. Tiến trình liên lớp
 nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1.Phần mở đầu
a. Kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày giảng
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
b. Khởi động
+ Chạy nhẹ một vòng sân
+ thể dục tay không 6 đ/tác
+ Xoay các khớp
+ ép dây chằng dọc, ngang
c. Kiểm tra bài cũ
6 -8ph
+ l/trưởng báo cáo sĩ số
+ g/v nhận lớp phổ biến nội dung giờ luyện tập
+ Đội hình khởi động
 + g/v
 + + + + + +
 + + + + +
 + + + + + +
+g/v nhận xét và cho điểm 
2. Phần cơ bản
a. Nhảy cao
+ hoàn chỉnh 4g/đ nhảy cao nằm nghiêng
+Một số điểm trong luật điền kinh(qui định đối với nhảy cao có chạy đà)
- thành tích không công nhận khi giậm nhảy bằng 2 chân
- Lần nhảy coi hỏng khi bất kì một bộ phận nào của cơ thể chạm xà, rơi xà, chạm cát, mút, xốp, hoặc chui qua lưới xà
- mức xà khởi điểm, mức xà nâng lên, do ban trọng tài qui định
- VĐV có quyền đăng ký khởi điểm bất kì mức xà nào
- Khi còn khoảng 4vđv thì mức xà nâng lên theo yêu cầu từng vđv
28 -30/
+ Trên cơ sở nắm vững k/t 4gđ - g/v cho h/s đặt mức xà khởi điểm
b. Cầu lông
+ giới thiệu k/t phát cầu và luật phát cầu
- 2 k/t cơ bản phát cầu
 Phát cầu cao, sâu
 Phát cầu thấp gần
- Luật phát cầu 
 Người phat không làm cản trở đối phương
 người nhận đứng chéo ô đối với người phát
c. Chạy bền
luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
+ Nam 4 vòng sân
+ Nữ 3 vòng sân
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+Nhận xét giờ luyện tập
6 -8ph
+ Thả lỏng
+B/tập về nhà: ôn luyện k/t phát cầu
Bài 46: Nhảy cao - Luyện tập nâng cao kỹ thuật 
 Cầu lông - Ôn kỹ thuật di chuyển
 Chạy bền - Trò chơi phát triển sức bền
I. Mục đích - yêu cầu
 + Nhảy cao: trên cơ sở nắm được kỹ thuật, luyện tập nâng cao thành tích
 + Nhảy cao: ôn luyện kỹ thuật di chuyển
 + Chạy bền: ý thức luyện tập tích cực
II. Địa điểm - phương tiện
 + Địa điểm: sân trường hoặc nhà đa năng
 + Phương tiện: cột xà, đệm
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định 
lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động
 - Chạy nhẹ 1 vòng sân
 - Bài thể dục tay không 6 động tác
 - Xoay các khớp gối, hông, vai
c, Kiểm tra bài cũ
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học
 Đội hình khởi động
 +g/v
 * * * * *
 * * * *
 * * * * *
- 2 học sinh nêu một sốđiểm trong luật phát cầu luật phát cầu 
2. Phần cơ bản
a, Nhảy cao
+ Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng
b, Cầu lông
+ Ôn tập kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuạn tay và trái tay
+ Ôn kỹ thuật phát cầu cao xa khi tiếp xúc với cầu gập mạnh cổ tay, mặt vợt ngửa nhiều. Cầu bay theo đường vòng cung và dài
Khu vực, điểm dời cầu sá đường biên ngang cuối sân
+ Học kỹ thuật phát cầu thấp, gồm:
c, Chạy bền
 Trò chơi phát triển sức bền
+ trên cơ sở nắm được kỹ thuật, học sinh tiếp tục luyện tập nâng cao chất lượng kỹ thuật và thành tích
- Nam nhảy cao trước 
- Nữ sau
- Giáo viên sửa sai cho học sinh
 Xà khởi điểm: 
 nam 90 cm+ 5 cm
 nữ 80cm + 5 cm
+ Nắm được kỹ thuật,học sinh luyện tập
- Giáo viên sửa sai cho học sinh
- Giáo viên làm mẫu lại, học sinh quan sát
- Học sinh luyện tập
+ Cầu bay gần , điểm rơi sát mép lưới gần đường giới hạn phát cầu gồm 
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
+ Thả lỏng
+ Về nhà luyện tập phát cầu cao, sâu, phát cầu thấp gần
Bài 47: Nhảy cao - Luyện tập nâng cao thành tích
 Cầu lông - Ôn kỹ thuật di chuyển
 Chạy bền - Luyện tập trên địa hình tự nhiên
I . Mục đích và yêu cầu
 + Nhảy cao nâng cao thành tích 
 + Cầu lông luyện tập kĩ thuật- ôn nội dung học sinh còn yếu
 + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 
II . Địa điểm- phương tiện 
 + Địa điểm: nhà đa năng 
 + Phương tiện :cột , xà , đệm , cầu lông , vợt
III .Tiến rình lên lớp
 Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
(hoạt động của thầy và trò)
1 . Phần mở đầu
a, kiểm tra sĩ số
lớp ngày giảng 
.....................................................
..........................................................................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
b, Khởi động 
- Chạy nhẹ một vòng sân
- Xoay các khớp ; gối ,hông , vai
- ép dây chằng dọc ngang
- Bước nhỏ , nâng cao đùi
c, Kiểm tra bài cũ 
 hai học sinh thực hiện kĩ thuật nhảy cao " nằm nghiêng"
6 - 8'
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
giáo viên nhận lớp : phổ biến nội dung giờ học
 Đội hình khời động
 +g/v
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Giáo viên đánh giá chấm điểm 
2. Phần cơ bản
 a. Nhảy cao 
 + Luyện nâng cao kĩ thuật vàthành tích nhảy cao kiểu " nằm nghiêng"
 b, Cầu lông 
 + Ôn kĩ thuật di chuyển kềt hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay .
 + Lọc học sinh còn yếu kĩ thuật
c, Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
d, Củng cố bài
 Nâng cao : gọi một em học sinh kĩ thuật tốt thực hiện 
 Cầu lông : gọi hai em học sinh 1 tốt , 1 chưa tốt thực hiện
28-30'
- Nắm vững kĩ thuật học sinh tự giác luyện tập
 - Giáo viên sửa sai cho học sinh
 - Nắm vững kĩ thuật học sinh luyện tập 
 - Giáo viên sủa sai
 (chia 2 sân , 1 nam , 1nữ)
 - giáo viên cho từng em luyện tập , uốn nắn sửa sai
 + Nam :4 vòng 
 + Nữ :3 vòng (thả lỏng sau khi chạy)
+g/v so sánh cho cả lớp quan sát
 g/v sửa động tác sai cho học sinh
3 . Phần kết thúc
 + Hồi tĩnh 
 + trò chơi người thừa thứ ba 
 + Nhận xét giờ học 
6-8'
+ Thả lỏng.
+ Về nhà luyện tập kĩ thuậtđã học
 (giải tán - khoẻ)
 Bài 48 : Cầu lông kiểm tra
 I .Mục đích yêu cầu
 + ý thức phấn đấuđạt kết quả cao trong kiểm tra
 + giáo viên đánh giá sát thực chất lượng về kĩ thuật và thành tích của học sinh theo mẫu ba lem điểm
II.Địa điểm, phương tiện
+ Địa điểm: sân nhà đa năng
+Phương tiện : vợt , quả cầu , lưới , cột...
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày giảng
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động
 - Chạy nhẹ một vòng sân
 - Bài thể dục nhịp điệu
 - Xoay các khớp gối, hông...
 - ép dây chằng dọc, ngang
c, Kiểm tra bài cũ
6 -8ph
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
 Đội hình khởi động
 *g/v
 + + + + +
 + + + +
 + + + + +
2. Phần cơ bản
* Kiểm tra 1 tiết kỹ thuật cầu lông
* Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật đánh cầu thấp tay (qua lưới)
28 -30/
Biểu điểm:
 Số quả 9 - 10 quả - 10 điểm 
 7 - 8 quả - 9 điểm
 4 quả - 7 điểm
 3 điểm - 6 điểm
 2 quả - 4 điểm
 1 - 0 quả - 3, 2, 1 điểm
- Giáo viên gọi lần lượt theo số điểm, 2 em học sinh 1 lần vào kiểm tra
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ kiểm tra
6 -8ph
+ thả lỏng
+ Xuống lớp:
 - giáo viên nhắc học sinh sau học kỹ thuật đá cầu
 - học sinh chuẩn bị cho mỗi em một quả
( giải tán - khoẻ) 
Bài 49: Đá cầu - Giới thiệu kỹ thuật đá cầu 
 Nhảy cao - Luyện tập nâng cao thành tích 
 Chạy bền - Luyện tập chạy bền
I. Mục đích - yêu cầu
+ Đá câu : bước đầu học sinh nắm được ý nghĩa , tác dụng của môn đá cầu và kỹ thuật cơ bản
+ Nhảy cao: nâng cao thành tích
+ Chạy bền: nâng cao thể lực
II. Địa điểm, phương tiện
+ Địa điểm: sân trường
+ Phươg tiện: cầu, lưới, cột, xà, đệm
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định 
lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b, Khởi động
 - Chạy nhẹ 1 vòng sân
 - Bài thể dục tay không 6 động tác 
 - Xoay các khớp ...
 - ép dây chằng dọc, ngang
c, Kiểm tra bài cũ
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học
+ Đội hình khởi động
 *g/v
 + + + + +
 + + + +
 + + + + +
2. Phần cơ bản
a, Đá cầu 
 + Giới thiệu kỹ thuật đá cầu
 (tóm tắt)
+ Học kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân
+ Chuyền cầu bằng mu bàn chân
 Tư thế chuẩn bị: như tư thế chuẩn bị tâng cầu bằng đùi, nhưng trọng tâm cao hơn một chút, lưng thẳng
+ Một số bài tập phối hợp
 Tâng " búng" cầu(SGK)
b, Nhảy cao: luyện tập kiểm tra thử
c, Chạy bền: luyện tập ...
- Trong kỹ thuật đá cầu có di chuyển ngang, tâng "búng" cầu, chuyền cầu, đá tâng cầu, phát cầu ...
- Kỹ thuật di chuyển có 3 cách; Di chuyển ngang, di chuyển chéo, di chuyển tiến, lùi
(SGK)
- Giáo viên làm mẫu, học sinh quan sát
- Học sinh luyện tập: cả lớp luyện tập
- Lần lượt từng tổ tập
- Giáo viên sửa sai
Động tác (SGK)
- Giáo viên làm mẫu, học sinh theo dõi
- Học sinh luyện tập (2 hàng đối nhau)
+ Giáo viên làm mẫu, học sinh luyện tập
- Giáo viên chú ý sửa sai
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ học
+ Thả lỏng
+ Về nhà luyện tập kỹ thuật di chuyển ... tâng cầu
 (giải tán - khoẻ)
 Bài 50: kiểm tra nhảy cao
I. Mục đích - yêu cầu
- Học sinh tích cực phấn đấu đạt kết quả tốt
 - Giáo viên đánh giá, chấm điểm sát thực tế, theo biểu điểm(SGK)
II. Địa điểm - phương tiện
 + Địa điểm: sân trường
 + Phương tiện: cột, xà, đệm, thước dây, sổ điểm, bút ...
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định
lượng
Phương tiện tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu
 a, Kiểm tra sĩ số
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động 
 - Bài thể dục tay không 6 động tác
 - Xoay các khớp ...
 - ép dây chằng dọc, ngang
 - Bước nhỏ, nâng cao đùi ...
c, Kiểm tra bài cũ
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học
 +Đội hình khởi động
 *g/v
 + + + + +
 + + + +
 + + + + +
2, Phần mở đầu
* Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng"
Thành tích + kỹ thuật
Biểu điểm:
* 9 - 10 điểm: Đúng kỹ thuật 3 giai đoạn chạ đà, giậm nhảy, trên không 1m đối với nữ; 
1, 15m với nam
* 7 - 8 điểm: Có sai sót nhỏ, thành tích 0, 90m nữ: nam 
1, 10m
* 5 - 6 điểm: Có sai sót nhỏ; 0,80m nữ; 1m nam
* 3 - 4 điểm: Thực hiện kỹ thuật qua xà kém
* 1 - 2 điểm: Không thực hiện được kỹ thuật qua xà, thành tích dưới 80 cm nam; 60cm nữ
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ kiểm tra
+ Thả lỏng
+ Giáo viên nhắc học sinh giờ sau luyện tập đá cầu - chạy bền học sinh chuẩn bị cầu
(giải tán - khoẻ)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_6_bai_41_den_50.doc