Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 95: Tìm giác trị phân số của một số cho trước - Tạ Vĩnh Hưng

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 95: Tìm giác trị phân số của một số cho trước - Tạ Vĩnh Hưng

A. MỤC TIÊU

· Kiến thức: Học sinh biết và hiểu quy tắc tìm gí trị phân số của một số cho trước

· Kỹ năng : Có kỹ năng vận dụng quy tắc đó để tìm giá trị phân so của một số cho trước

· Thái độ: Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiển

B. CHUẨN BỊ

· GV : Bảng phụ

· HS :Bảng phụ và bút viết

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn định :

 II/ Kiểm tra bài cũ : 6ph

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 95: Tìm giác trị phân số của một số cho trước - Tạ Vĩnh Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : Tạ Vĩnh Hưng Số học 6
Ngày soạn : `17 – 04 – 05 
Tiết : 95
§ 14.TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
MỤC TIÊU
Kiến thức: Học sinh biết và hiểu quy tắc tìm gí trị phân số của một số cho trước
Kỹ năng : Có kỹ năng vận dụng quy tắc đó để tìm giá trị phân so của một số cho trước
Thái độ: Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiển
CHUẨN BỊ 
GV : Bảng phụ 
HS :Bảng phụ và bút viết
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn định : 
 II/ Kiểm tra bài cũ : 6ph
Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân 
 Từ cách làm trên, hãy điền các từ thích hợp vào ô trông:
 Khi nhân một số tự hiên với một phân số ta có thể:
 - Nhân số này với ... rồi lấy kết quả ....
 Hoặc: - Chia số này cho ... rồi lấy kết quả ...
 III/ Bài mới : 29ph
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
13ph
Hoạt Động1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới:
GV gọi HS đọc đề bài
 Hãy cho biết đầu bài cho ta biết điều gì?
? Muốn tìm số HS thích đá bóng, ta phải làm như thế nào? 
-GV yêu cầu HS làm các phần còn lại.
GV giới thiệu cách làm đó chính là tìm giá trị phân số của một số cho trước.
?Vậy muốn tìm phân số của 1 số cho trước ta làm thế nào? 
? Muốn tìm của số b cho trước ta làm thế nào?
-GV nhấn mạnh: trong thực hành ta cần lưu ý từ “của “có vai trò như dấu “nhân”.
của b chính là .b
-V ghi ví dụ SGK.
-Gọi 1 HS đứng tại chỗ nêu cách làm 
HS đọc đề bài .
Đề bài cho biết tổng số HS là 45em. Cho biết số HS thích đá bóng.
60% thích đá cầu.
thích chơi bóng bàn.
 thích chơi bóng chuyền.
Yêu cầu tính số HS thích chơi bóng đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền của lớp 6A.
-Ta phải nhân 45 với 
-Muốn tìm phân số của 1 số cho trước, ta lấy số cho trước nhân với phân số đó.
Nêu quy tắc SGK trang 51
-HS vận dụng quy tắc làm vd.
1.Ví dụ :
Giải:
Số HS thích đá bóng của lớp 6A là:
Số HS thích đá cầu là
Số HS thích chơi bóng bàn là:
Số HS thích chơi bóng chuyền là: 
2.Quy tắc :
Muốn tìm của số b cho trước ta tính 
(m,n Z; n0)
VD:Tìm của 14.
Giải:
Vậy của 14 bằng 6
16ph
Hoạt Động2: Luyện tập vận dụng quy tắc:
Cho HS làm 
Tìm : a) của 76 cm
 b) 62,5% của 96 tấn .
 c) 0,25 của 1 giờ 
Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó tính nhanh:
84% của 25
48%.của 50
-Gọi 3 HS lên bảng .
16%.25=25%.16
Nhận xét : muốn tính 16% của 25 ta chỉ việc tính 25% của 16
a) .76 = 57 (cm)
b) 62,5% . 96 = 90( tấn )
c) 0,25.1=giờ = 15 phút
Bài tập 116/51:
Để tính 84% của 25 ta chỉ tính 25% của 84, nghĩa là:
Tương tự ta có :
48%.50 = 50%.48 = 24
 IV/ Củng cố: 8ph
-Làm bài tập 115/51 
-Gọi 2 HS lên bảng giải.
-Qua bài tập 115 cho HS nhắc lại quy tắc đã học , chú ý vai trò của từ “của”.
-HS 1 làm a&b, HS 2 làm c,d.
-Cả lớp làm bài tập 115 & nêu lại quy tắc vừa học.
Bài tập 115/51:
 V/ Hướng dẫn về nhà : 2ph
 Học lý thuyết.
 Làm bài tập 117,118,119,120 (c, d).
 Nghiên cứu các bài tập phần luyện tập.
 Tự nghiên cứu phần hương dẫn sử dụng máy tính bỏ túi .
Rút kinh nghiệm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_so_hoc_lop_6_tiet_95_tim_giac_tri_phan_so_cua_mot_so.doc