Giáo án Sinh học lớp 8 - Bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu

Giáo án Sinh học lớp 8 - Bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức :

- Hiểu rõ khái niệm bài tiết và vai trò của nó với cơ thể sống, các hoạt động bài tiết của cơ thể.

- Xác định được cấu tạo hệ bài tiết trên hình vè( Mô hình ) và biết trình bày bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

2. Kỹ năng :

-Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình.

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm .

3. Thái độ :

 - Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1.Chuẩn bị của giáo viên :

- Tranh cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

2.Chuẩn bị của học sinh :

- Phiếu học tập

 

doc 2 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 1448Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 8 - Bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :	 	 Tiết:42
Ngày dạy :	 	 Tuần :22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG VII : BÀI TIẾT
Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức :
- Hiểu rõ khái niệm bài tiết và vai trò của nó với cơ thể sống, các hoạt động bài tiết của cơ thể.
- Xác định được cấu tạo hệ bài tiết trên hình vè( Mô hình ) và biết trình bày bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 
2. Kỹ năng :
-Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình.
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm .
3. Thái độ :
 - Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Chuẩn bị của giáo viên :
- Tranh cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.
2.Chuẩn bị của học sinh :
- Phiếu học tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Mở bài : 5 phút.
GV mở bài bằng các câu hỏi nêu vấn đề như sau:
+ Hàng ngày ta bài tiết ra môi trường ngoài những sản phẩm nào?
+ Thực chất của hoạt động bài tiết là gì?
ND1 : BÀI TIẾT.
Hoạt động 1: Tìm hiểu về bài tiết . (15 phút)
Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm bài tiết ở cơ thể người và vai trò quan trọng của chúng với cơ thể sống.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Gv yêu cầu học sinh làm việc độc lập với sách giáo khoa.
GV yêu cầu các nhóm thảo luận:
Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?
Hoạt động bài tiết nào đóng vai trò quan trọng?
GV chốt lại đáp án đúng.
GV yêu cầu lớp thảo luận:
Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?
HS tự thu nhận và xử lí thông tin mục 
Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến. Yêu cầu nêu được:
+ Sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ hoạt động trao chất của tế bào và cơ thể.
Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng là : Bài tiết CO2 của hệ hô hấp.
Bài tiết chất thải của hệ bài tiết nước tiểu 
Đại diện nhóm trình bày lớp nhận xét bổ sung. Một học sinh trình bày, lớp nhận xét bổ sung dưới sự điều khiển của GV.
+ Tiểu kết :
Bài tiết giúp cơ thể thải loại các chất cặn bả và các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định khác của môi trường trong. Hoạt động này do phổ , thận da đảm nhận.
Trong đó phổi đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết CO2 , thận đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết các chất thải khác qua nước tiểu. 
Chuyển ý: Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
ND2 : CẤU TẠO CỦA HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu ( 15Phút )
Mục tiêu: Hiểu và trình bày được các thành phần cấu tạo chủ yếu của cơ quan bài tiết nước tiểu.
GV yêu cầu học sinh quan sát hình 38.1 đọc kĩ chú thích à tự thu nhập thông tin .
GV yêu cầu các nhóm thảo luận à hoàn thành mục.
GV công bố đáp án đúng 1d ; 2a ;3d ;4d 
GV yêu cầu HS trình bày trên tranh ( mô hình ) cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu?
HS làm việc độc lập với sách giáo khoa quan sát thật kĩ hình, ghi nhớ cấu tạo.
Cơ quan bài tiết nước tiểu:
Thận.
HS thảo luận nhóm ( 2 à3 người ) thống nhất đáp án.
Đại diện các nhóm trình bày đáp án .
Một học sinh lên trình bày, lớp nhận xét bổ sung.
+ Tiểu kết :
Hệ bài tiết nước tiểi gồm : Thận ống dẫn nước tiểu, bóng đáy và ống đái
Thận gồm 2 quả với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.
IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ : 5Phút.
	- Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?
	- Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào đảm nhận?
- Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 5phút .
	- Học bài, trả trả lời các câu hỏi cuối bài.
	- Đọc mục “Em có biết “?
- Học sinh kẻ bảng học tập vào vở.
ĐẶC ĐIỂM
NƯỚC TIỂU ĐẦU
NƯỚC TIỂU CHÍNH THỨC
Nồng độ các chất hòa tan.
Chất độc, chất cặn bã, chất dinh dưỡng.
VI. RÚT KINH NGHIỆM :

Tài liệu đính kèm:

  • doc40.doc