Giáo án môn Hóa hoc lớp 9 năm 2009 - Tiết 10: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Giáo án môn Hóa hoc lớp 9 năm 2009 - Tiết 10: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

I. Mục tiêu:

- Thông qua các thí nghiệm thực hành để khắc sâu kiến thức về tính chất hóa học của oxit, axit.

- Tiếp tục rèn kỹ năng về thực hành hóa học, giải các bài tập định tính trong hóa học.

- Giáo dục tính cẩn thận tiết kiệm trong thực hành.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Máy chiếu, bút dạ

Bộ hóa chất lớp 9 – các bộ thí nghiệm của học sinh

* Dụng cụ:

+ Giá ồng nghiệm: 1chiếc

 + Ống gnhiệm: 15 chiếc

 Lọ thủy tinh to: 2 chiếc

 + Muôi sắt: 2

 

docx 2 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 801Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa hoc lớp 9 năm 2009 - Tiết 10: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/09/2009
Ngày giảng: 25/09/2009
Tiết 10: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC
CỦA OXIT VÀ AXIT
I. Mục tiêu:
- Thông qua các thí nghiệm thực hành để khắc sâu kiến thức về tính chất hóa học của oxit, axit.
- Tiếp tục rèn kỹ năng về thực hành hóa học, giải các bài tập định tính trong hóa học.
- Giáo dục tính cẩn thận tiết kiệm trong thực hành.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Máy chiếu, bút dạ 
Bộ hóa chất lớp 9 – các bộ thí nghiệm của học sinh 
* Dụng cụ: 
+ Giá ồng nghiệm: 1chiếc 
	+ Ống gnhiệm: 15 chiếc 
	Lọ thủy tinh to: 2 chiếc 
	+ Muôi sắt: 2
Học sinh Ôn lại các kiến thức trong bài axit 
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới: (40p)
Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm (30p)
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm.
Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm.
+ Dùng quỳ tím thử để làm gì?
+ Nêu hiện tượng thí nghiệm?
+ kết luận được điều gì về thí nghiệm trên?
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm.
Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm.
+ Dùng quỳ tím thử để làm gì?
+ Nêu hiện tượng thí nghiệm?
+ Kết luận được điều gì về thí nghiệm trên?
Thí nghiệm 3: Có 3 lọ mất nhãn chứa các hóa chất sau: H2SO4, HCl, Na2SO4
Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. Coi như dụng cụ và hóa chát có đủ.
+ Nêu phương pháp nhận biết?
I. Tiến hành thí nghiệm 
1) Tính chất hóa học của oxit
a) thí nghiệm 1: Phản ứng cuả CaO với nước.
Học sinh làm thí nghiệm:
Hiện tượng: 
Mẩu CaO nhão ra.
Phản ứng tỏa nhiệt
Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu quỳ tím thành xanh.
Kết luận: CaO có tính chất hóa học của oxit bazơ 
* Phương trình phản ứng: 
CaO + H2O Ca(OH)2
b) Thí nghiệm 2: Phản ứng cảu P2O5 với H2O 
Học sinh làm thí nghiệm:
*Hiện tượng: 
- P đỏ trong bình khi cháy tạo thành những hạt nhỏ là P2O5. P2O5 tan trong nước tạo thành H3PO4. Vì khi thử quỳ tím thấy quỳ tím chuyển dần thành đỏ.
Kết luận: P2O5 có tính chất của oxit axit.
4P + 5O2 2P2O5
P2O5 + H2O H3PO4
2) Nhận biết các dung dịch.
Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm. 
Hoạt động 2: Viết bản tường trình thí nghiệm (5p).
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bản trường trình thí nghiệm.
Stt
Tên thí nghiệm
Cách làm
Hiện tượng
Giải thích và viết phương trình phản ứng
4. Củng cố + hướng dẫn 
Giáo viên nhận xét về thái độ và ý thức của học sinh trong buổi thực hành.
Dọn dẹp thu hồi hóa chất và các dụng cụ.
Giờ sau kiểm tra 45 phút. 	
5- Hướng dẫn học ở nhà
Về hoàn thành bản tường trình
Về chuẩn bị bài tiếp theo
Rút kinh nghiệm: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docxtiet 10.docx