Giáo án môn Hình học Lớp 8 - Tiết 28: Luyện tập (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

Giáo án môn Hình học Lớp 8 - Tiết 28: Luyện tập (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

I.Mục tiêu:

-Kiến thức:Củng cố các công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông , tam giác vuông.

-Kĩ năng:HS vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán, chứng minh hai hình có diện tích bằng nhau.

-Thái độ:Phát triển tư duy cho HS thông qua việc so sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi.

II.Chuẩn bị:

-Giáo viên:Bảng phụ, compa, êke.

-Học sinh:Êke; compa; giấy nháp.

III.Tiến trình dạy học:

 1.Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 319Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 8 - Tiết 28: Luyện tập (Chuẩn kiến thức kĩ năng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PPCT:28	LUYỆN TẬP.
I.Mục tiêu:
-Kiến thức:Củng cố các công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông , tam giác vuông.
-Kĩ năng:HS vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán, chứng minh hai hình có diện tích bằng nhau.
-Thái độ:Phát triển tư duy cho HS thông qua việc so sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi.
II.Chuẩn bị:
-Giáo viên:Bảng phụ, compa, êke.
-Học sinh:Êke; compa; giấy nháp.
III.Tiến trình dạy học:
	1.Kiểm tra bài cũ:
	Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.
	Giải bài tập 9 trang 119(SGK)
Giải
	Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
	12.12=144(cm)
	Diện tích tam giác ABE là:
	144:3=48(cm)
	Ta có: x=8
	2.Tổ chức luyện tập:
Giáo viên
Học sinh
Nội dung.
Bài 7 trang 118(SGK)
Yêu cầu học sinh đọc đề?
H:Để xét xem gian phòng trên có đạt chuẩn về ánh sáng hay không, ta cần tính gì ?
Gợi ý:
Hãy tính diện tích các cửa, diện tích nền nhà, tính tỉ số giữa diện tích các cửa và nền nhà .
Gian phòng trên có đạt chuẩn ánh sáng không ?
Bài 11 trang 119(SGK)
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để giải bài tập trên 
H:Diện tích các hình này có bằng nhau hay không? Vì sao?
Bài 13 trang 119(hình vẽ ghi ra bảng phụ)
Yêu cầu học sinh đọc đề
Gợi ý:
So sánh diện tích tam giác ABC và diện tích tam giác CDA.
H:Tương tự ta còn suy ra được những tam giác nào có diện tích bằng nhau?
H:Vậy tại sao diện tích 
 ?
HS đọc to đề bài
TL:Tính diện tích cửa sổ, diện tích nền nhà,
lập tỉ số giữa 2 diện tích đó.
 HS lên bảng giải.
HS nhận xét.
TL:Không
HS thảo luận theo nhóm
HS đại diện lên bảng trình bày.
HS đọc to đề bài
 HS lên bảng trình bày
Bài 7 trang 118(SGK)
Diện tích các cửa là:
1.1,6+1,2.2=4 (m)
Diện tích nền nhà là:
4,2.5,4=22,68 (m)
 tỉ số giữa diện tích các cửa và nền nhà là:
=17,63%<20%
Gian phòng không đạt chuẩn về ánh sáng.
Bài 13 trang 119:
Có (cgc)
Tương tự, ta có:
Mà 
Vậy 
3.Hướng dẫn HS học ở nhà:
 -Xem lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.
-Bài tập về nhà:12, 14 trang 119(SGK)
-Đọc trước bài: Diện tích tam giác.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_lop_8_tiet_28_luyen_tap_chuan_kien_thuc.doc