Giáo án môn Hình học Lớp 8 - Tiết 21: Luyện tập (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

Giáo án môn Hình học Lớp 8 - Tiết 21: Luyện tập (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

I.Mục tiêu:

-Kiến thức:Học sinh biết vận dụng các kiến thức về hình thoi để giải bài tập.

-Kĩ năng: HS biết vẽ hình thoi, chứng minh một tứ giác là hình thoi.

-Thái độ: Biết vận dụng các kiến thức về hình thoi trong tính toán , chứng minh.

II.Chuẩn bị:

-Giáo viên:Thước thẳng, compa.

-Học sinh:Thước; compa

III.Tiến trình dạy học:

 1.Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 03/11/2021 Lượt xem 152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 8 - Tiết 21: Luyện tập (Chuẩn kiến thức kĩ năng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PPCT:21	LUYỆN TẬP.
I.Mục tiêu:
-Kiến thức:Học sinh biết vận dụng các kiến thức về hình thoi để giải bài tập.
-Kĩ năng: HS biết vẽ hình thoi, chứng minh một tứ giác là hình thoi.
-Thái độ: Biết vận dụng các kiến thức về hình thoi trong tính toán , chứng minh.
II.Chuẩn bị:
-Giáo viên:Thước thẳng, compa.
-Học sinh:Thước; compa
III.Tiến trình dạy học:
	1.Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Cho hình thoi ABCD, biết AC=8, DB=6.Tính các cạnh hình thoi.
Đáp án:Có AO = AC :2=4cm
	 OB = DB :2 = 3cm
	Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông AOB ta có:
	 Hay 
	Suy ra AB = 5cm
	Theo tính chất hình thoi ta có: AB = BC = CD = DA = 5cm	
	2.Tổ chức luyện tập:
Giáo viên
Học sinh
Nội dung.
Bài tập 75 trang 106
GV hướng dẫn HS yếu vẽ hình.
H :Đề bài cho gì ?
H :Yêu cầu chứng minh gì ?
H :Các em đã biết những cách nào để chứng minh một tứ giác là hình thoi ?
H :Hãy vận dụng những cách đó và chú ý rằng E, F, G, H là trung điểm của các cạnh hình chữ nhật ABCD ?
GV hướng dẫn HS yếu thực hiện.
GV cho HS khá giỏi trình bày các cách giải khác nhau
GV chốt lại các dấu hiệu nhận biết hình thoi
b)cho AB=10, AD=6.
Tính độ dài cạnh của hình thoi ?
Củng cố : bài 74 trang 106
(đề bài ghi ra bảng phụ)
HS đọc đề.
HS lên bảng vẽ hình.
TL :E ; F ; G ; H lần lượt là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật ABCD
TL :EFGH là hình thoi
HS nêu 4 dấu hiệu nhận biết hình thoi.
Cả lớp suy nghĩ và tìm cách chứng minh
HS lên bảng tính.
HS lên chọn kết quả đúng.
bài tập 75 trang 106 :
Chứng minh :
Ta có :
AH=,BF=
Mà AD=BC(ACBD là hcn)
Do đó AH=BF
Tương tự,ta có:
HD=FC,AE=DG,EB=GC.
Xét và BFE có:
AE=EB
AH=BF
Nên = BFE(c_g_c)
HE=FE
Tương tự:
FE=EG=GH
Vậy EFGH là hình thoi.
b)AB=10 nên AE=5
AD=6 nên AH=3
Aùp dụng định lí pi ta go vào tam giác vuông AHE ta có:
HE=AE+AH
HE=5+3
HE=
Vậy độ dài cạnh hình thoi là
Bài 74: chọn B
3.Hướng dẫn HS học ở nhà:
-Xem lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi.
-Bài tập về nhà:bài 76 trang 106(SGK)
- Chuẩn bị bài mới:Hình vuông
Trả lời các câu hỏi sâu:
	1)Thế nào là hình vuông ?
	2)Hình vuông có những tính chất gì?
	3)Có mấy cách nhận biết hình vuông ?

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_lop_8_tiet_21_luyen_tap_chuan_kien_thuc.doc