Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 30: Luyện tập (Bản đẹp)

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 30: Luyện tập (Bản đẹp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức : HS biết được cách tính diện tích tam giác.

2. Kỹ năng : HS biết vận dụng công thức tính diện tích tam giác.

3. Thái độ : Biết tính diện tích của các hình trong thực tế.

II. Đồ dùng:

 Thước, bảng phụ.

III. Ph­ơng pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm.

IV. Tổ chức giờ dạy:

 *) Kiểm tra bài cũ (5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra việc chuẩn bị bài về nhà của HS.

- Đồ dùng: Bảng phụ.

- Cách tiến hành:

 

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 16Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 30: Luyện tập (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 8/12/2010	
Ngày dạy: 10/12/2010 (8a,b)
Tiết 30:LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức : HS biết được cách tính diện tích tam giác.
2. Kỹ năng : HS biết vận dụng công thức tính diện tích tam giác.
3. Thái độ : Biết tính diện tích của các hình trong thực tế.
II. Đồ dùng:
	Thước, bảng phụ.
III. Ph­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, th¶o luËn nhãm.
IV. Tỉ chøc giê d¹y:
	*) KiĨm tra bµi cị (5’)
- Mơc tiªu: KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ bµi vỊ nhµ cđa HS.
- §å dïng: B¶ng phơ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
HĐGV
HĐHS
Bước 1: GV ra câu hỏi.
Nêu cách tính diện tích tam giác ?
Hãy làm bài 19 trang 122 ?
Bước 2: GV gọi HS nhận xét.
Bước 3: GV nhận xét.
Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
H1, h3, h6 : S=4
H2, h8 : S=3
H4 : S=5
H5 : S=9/2
H7 : S=7/2
SABCD=5x
SADE=.5.2
Hoạt động 1: Luyện tập (37’)
- Mục tiêu: HS biết tính diện tích tam giác.
- Đồ dùng: Thước kẻ.
- Cách tiến hành:
Bước 1: Làm bai 21 (SGK -122)
Diện tích hình chữ nhật ABCD, diện tích tam giác ADE ?
Đường cao sẽ ntn ?
Bước 2: Làm bài 22 (SGK-122)
Bước 3: làm bài 23 (SGK -123)
Theo định lí Pitago ta có điều gì ?
Bước 4: Làm bài 24 (SGK-123)
Theo định lí Pitago ta có điều gì ?
21 Ta có : SABCD=3SADE
5x=3..5.2
x=3
Bài 22 (SGK-122)
23 Gọi AH là đường cao. Theo định lí Pitago :
AB2=AH2+BH2
AH2=AB2-BH2
 =b2-=
AH=
S=BC.AH
=a.= 
24 Gọi AH là đường cao. Theo định lí Pitago :
AB2=AH2+BH2
AH2=AB2-BH2
 =a2-=
AH=
S=BC.AH
=a. = 
*) Tổng kết và hướng dẫn về nhà (3’)
Củng cố :
Nhắc lại cách tính diện tích tam giác ?
Dặn dò :
Làm các bài tập còn lại.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_30_luyen_tap_ban_dep.doc