Giáo án môn Đại số khối 8 - Trường THCS Lương Quới - Tiết 48: Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiếp)

Giáo án môn Đại số khối 8 - Trường THCS Lương Quới - Tiết 48: Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố giải phương trình chứa ẩn ở mẫu và vận dụng tốt vào bài tập.

- Rèn kĩ năng giải phương trình.

II. CHUẨN BỊ:

- GV : bảng phụ.

- HS : ôn bài, làm bài tập.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc 2 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 595Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số khối 8 - Trường THCS Lương Quới - Tiết 48: Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS:	 Tuần:22
ND: 	 Tiết: 48
§ 5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾP)
MỤC TIÊU:
Củng cố giải phương trình chứa ẩn ở mẫu và vận dụng tốt vào bài tập.
Rèn kĩ năng giải phương trình.
CHUẨN BỊ:
GV : bảng phụ.
HS : ôn bài, làm bài tập.
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
BỔ SUNG
TG
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
NỘI DUNG
14’
HOẠT DỘNG 1: Kiểm tra
Yêu cầu:
Chọn kết quả đúng nhất .
ĐKXĐ của phương trình là:
A. x ¹ 1; B. x ¹ 0; C. x ¹ 2; D. x ¹ -2
2) Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ?
Áp dụng: Giải phương trình trên.
Gọi HS nhận xét, GV khẳng định , ghi điểm.
Chọn C.
HS trả lời.
 (1)
ĐKXĐ : x ¹ 2.
(1) Û 
Û 3 = 2x – 1 – x(x – 2)
Û 3 = 2x – 1 – x2 + 2x
Û x2 – 4x + 4 = 0
Û (x – 2)2 = 0
Û x = 2 (loại)
Vậy S = Ỉ.
6’
HOẠT ĐỘNG 2: Áp dụng
GV đưa lên bảng phụ bài giải ví dụ 3(sgk)
® gọi 1 HS thuật lại các bước giải .
GV chốt và lưu ý : đưa về phương trình tích và cách giải.
HS quan sát, suy nghĩ và trả lời.
Áp dung: (SGK)
22’
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện tập Củng cố 
Bài 27 b,c. Gọi 2 HS trình bày.
Bài 27 d; 28 d. Thảo luận nhóm 8’
Bài 27:
b) ĐKXĐ : x ¹ 0
 Þ 2x2 - 12 = 2x2 + 3x
Û 3x = -12
Û x = - 4 (nhận)
Vậy S = {-4}
c) ĐKXĐ : x ¹ 3
Û 
Þ x + 2 = 0 Þ x = -2 (nhận)
Vậy S = {-2}
Bài 27d: S = {1;}
Bài 28d: S = Ỉ
3’
HOẠT ĐỘNG 4 : HDVN
Nắm vững các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Xem lại các dạng bài tập đã giải, giải bài 30.
HD:
Lưu ý đổi dấu.
x2 – 1 = (x –1)(x + 1)
- Chuẩn bị Luyện tập Bài 30 ® 33.
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docds8-t48.doc