Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Xuân Diệu - Tiết 25: Luyện tập

Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Xuân Diệu - Tiết 25: Luyện tập

I) Mục tiêu :

– Củng cố kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử, hằng đẳng thức đáng nhớ

– Rèn luyện kỉ năng rút gọn phân thức

II) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

 GV: Giáo án , bảng phụ ghi đề các bài tập

 HS : Ôn lại các hằng đẳng thức đáng nhớ , làm các bài tập đã ra về nhà ở tiết trước

III) Tiến trình dạy học:

 

doc 2 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 789Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Xuân Diệu - Tiết 25: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 25	 luyện tập 	 Ngày giảng: 23/11/09
I) Mục tiêu : 
Củng cố kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử, hằng đẳng thức đáng nhớ
Rèn luyện kỉ năng rút gọn phân thức 
II) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 
 GV: Giáo án , bảng phụ ghi đề các bài tập
 HS : Ôn lại các hằng đẳng thức đáng nhớ , làm các bài tập đã ra về nhà ở tiết trước
III) Tiến trình dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
HS 1:
Để rút gọn phân thức ta có thể làm như thế nào ?
Giải bài tập 11 trang 40
HS 2 :
Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu ta sử dụng tính chất nào ?
Đa tức x – 1 và và đa thức1 – x là hai đa thức như thế nào với nhau ? Vậy x – 1 = – (.)
Giải bài tập 12 trang 40
HS 3 :
Ghi lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ ?
Một em lên bảng giải bài tập 13 a) trang 40
Một em lên bảng giải bài tập 13 b) trang 40
Bài tập làm thêm :
Phân tích các phân thức sau thành nhân tử :
a)
b) 
Củng cố : 
Chú ý : Các em không được nhầm lẫn rằng :
( 2 – x )2 = – ( x – 2 )2 mà ( 2 – x )2 = ( x – 2 )2 vì 
( 2 – x )2 = [– ( x – 2 )]2 = [ – ( x – 2 )] [ – ( x – 2 )]
= ( 2 – x )2
Tổng quát :
( a – b )2n = ( b – a )2n ; ( a – b )2n + 1 = – ( b – a )2n + 1
 với n N*
HS 1 :
Phát biểu nhận xét
Tất cả các em làm bài tập phần luyện tập vào vở
11 / 40 Rút gọn phân thức 
a) b) 
 Giải 
a) = (x, y 0 )
b) = 
( x 0, x –5 )
HS 2 :
Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu ta sử dụng tính chất :
A = – ( – A )
Đa tức x – 1 và đa thức1 – x là hai đa thức đối nhau 
Vậy x – 1 = – ( 1 – x ) 
12 / 40 Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức :
a) b) 
 Giải 
a) =
 = 
=
 = ( x 0 , x –1 )
13 / 40 áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phâm thức
a) b) 
 Giải 
 = = 
 = 
Bài tập làm thêm :
Phân tích các phân thức sau thành nhân tử :
a) b) 
 Giải 
a) = 
b) = =

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 25.doc