Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 46: Luyện tập (Bản 2 cột)

Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 46: Luyện tập (Bản 2 cột)

I . Mục tiêu : Hs

 Nắm vững khái niệm và phương pháp giải phương trình tích

 Ốn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, nhất là kĩ năng thực hành

 Rèn kĩ năng cân thận, trong khi giải bài toán

 II . Các hoạt động:

1 . Kiểm tra:

 ? Nêu cách giải phương trình tích một cách tổng quát ?

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 465Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 46: Luyện tập (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 46
LUYỆN TẬP
I . Mục tiêu : Hs
 	Nắm vững khái niệm và phương pháp giải phương trình tích
	Ốn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, nhất là kĩ năng thực hành
	Rèn kĩ năng cân thận, trong khi giải bài toán
 II . Các hoạt động:
1 . Kiểm tra: 
	? Nêu cách giải phương trình tích một cách tổng quát ?
	Hs1 : Bài 22 b ) ( x2 -4 ) + ( x – 2) ( 3 – 2x ) = 0
	Hs2: Bài 23, a ) x( 2x – 9 ) = 3x( x – 5)
	x( 2x – 9 ) – 3x( x – 5 ) = 0
	x( 2x – 9 -3x + 15 ) = 0
	x( 6 – x ) = 0 => x = 0 hoặc x = 6
 	 2. Bài mới :
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Gv: y/ hs làm bài 23 ( sgk/17) 
Gv: HDHS ở câu c vế trái ta đặt nhân tử chung
Hs: . . . ., 
? ở câu d talàm ntn ?
Hs: vế phải nhânx vào và chuyển vế
3Hs: lên bảng , cả lớp cùng làm
Gv: nhận xét , chốt lại kiến thức liên quan
Gv: y/c hs làm bài 24 ( sgk/17)
? Nhắc lại hằng đẳng thức bính phương của một hiệu và hiệu bình phương ?
Hs: . . . 
Gv: HD áp dụng HĐT đáng nhớ cho câu a và c 
? ở câu d ta làm ntn?
Hs: phân tích đa thức thành nhân tử
3Hs : lên bảng làm
Hs: khác nhận xét
Gv: nhận xét chốt lại những kiến thưc liên quan
Gv: y/c hs giải bài 25 ( sgk/ 17)
Gv: hướng dẫn a , Vt ta đặt 2x2 làm nhân tử, rồi chuyển vế 
Hs: suy nghĩ ít phút
Hs: lên bảng làm
Gv: nhận xét và chốt lại kiến thức 
Bài 23( sgk/17)
c) 3x – 15 = 2x( x – 5)
 3( x – 5 ) - 2x ( x - 5) = 0
 ( x – 5 ) ( 3 – 2x ) = 0
=> x = 5 hoặc x = 1,5 
 S = { 1,5 ; 5}
=> S = { 1; }
Bài 24: ( sgk/17)
(x2 – 2x + 1 ) – 4= 0
( x – 3) ( x + 1) = 0
x = 3 hoặc x = -1 => S = { -1; 3} 
 c) 4x2 + 4x + 1 = x2
 ( 2x + 1 )2 – x2 = 0
	( x + 1 ) ( 3x + 1) = 0
	x = -1 hoặc x = => S = { -1; }
 d) x2 – 5x + 6 = 0
	x2 – 2x – 3x + 6 = 0
	(x – 2 ) (x – 3) = 0
	x = -2 hặc x = 3 => S = { -2; 3 }
Bài 25 ( sgk/ 17)
a) 2x3 + 6x2 = x2 + 3x
2x2 ( x + 3 ) = x( x + 3 )
 2x2 ( x + 3 ) - x( x + 3 ) = 0
( x + 3 ) ( 2x2 – x) = 0
( x + 3 ) x ( 2x – 1) = 0
=> x = -3 hoặc x = 0 hoặc x = 
=> S ={ -3; 0; } 
 4 Hướng dẫn về nhà:
	Xem lại các bài tập đã giải 
	BTVN : 23b, 24 b) , 25 b, bài 26( sgk/17)
	Gv:HD bài 26 ; Dề 4 : vối z = ta có phương trính , biến đổi phương trình và chỉ lấy giái trị t >0 => t = -1 loại
*Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_8_tiet_46_luyen_tap_ban_2_cot.doc