Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 12: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 12: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

I. Mục Tiêu:

- Hs biết vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân tích đa thức thành nhân tử

- Hs biết nhận xét đa thức để chọn p2 thích hợp

II. Chuẩn Bị:

Gv chuẩn bị phấn màu và 1 bảng phụ ghi ?2

III. Tiến Hành Tiết:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 14/10/2021 Lượt xem 456Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 12: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 12:
 § 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
I. Mục Tiêu:
- Hs biết vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân tích đa thức thành nhân tử 
- Hs biết nhận xét đa thức để chọn p2 thích hợp 
II. Chuẩn Bị: 
Gv chuẩn bị phấn màu và 1 bảng phụ ghi ?2
III. Tiến Hành Tiết:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Ghi bảng
Hoạt động 1: 
1) Thực hiện các VD SGK 
Vd1
- Đặt nhân tử chung, dùng HĐT nhóm nhiều hạng tử hay phân phối các phương pháp trên ? 
Vd2
Phối hợp các phương pháp nào để giải quyết bài toán này ?
Hoạt động 2: Thực hiện ?1
Gv gợí ý để hướng dẫn Hs cách làm 
2) Áp dụng 
Hoạt động 3:Thực hiên ?2
Gợi ý cách làmcho Hs 
Gv treo bảng phụ 
Bạn Việt đã sử dùng các phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử .
 - Đại diện nhóm trả lời 
- Hs đứng tại chỗ đọc vd1
- Hs lên bảng vừa làm vừa nói cách làm 
- Đặt nhân tử chung 
- Dùng hằng đẳng thức
- Cả lớp cùng làm vào vở 
- Hs lên bảng vừa làm vừa nói cách làm 
- Đặt 3 hạng tử đầu vào 1 nhóm, số 9 vào 1 nhóm 
- Dùng hằng đẳng thức 
- Dùng hằng đẳng thức lần nữa 
- Cả lớp cùng làm vào ở 
- Hs lên bảng vừa làm vừa nói cách làm 
×Đặt nhân tử chung 
×Trong hoặc đặt 1 hạng tử đầu vào 1 nhóm, đặt 3 hạng tử sau vào 1nhóm 
- Trong hoặc vuông dùng HĐT 
×Trong hoặc suông dùng HĐT 1 lần nữa 
-Cả lớp cùng làm vào vở 
-Hs lên bảng vừa làm vừa nói cách làm 
-Đặt 3 hạng tử đầu vào 1 nhóm, 1 hạng tử sau vào 1 nhóm 
-Dùng HĐT hai lần 
-Thay giá trị x và y vào
-Hs đọc bảng phụ 
-Bạn Việt đã sử dụng các phương pháp : Nhóm hạng tử, dùng HĐT, đặt nhân tử chung 
1) Ví dụ :
Ví dụ1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 5x2+10x2y+5xy2
5x2+10x2y+5xy2=5x(x2+2xy+y2)
=5x(x+y)2
Ví dụ2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : x2-2xy+y2-9
x2-2xy+y2-9=(x2-2xy+y2)-9
=(x-y)2-32
=(x-y+3)(x-y-3)
?1 phân tích đa thức :
2x3y-2xy3-4xy2-2xy thành nhân tử 
2x3y-2xy3-4xy2-2xy
=2xy(x2-y2-2y-1)
=2xy[x2-(y2+2y+1)
=2xy[x2-(y+1)2
=2xy(x+y+1)(x-y-1)
2) Áp dụng 
?2 a) Tính giá trị của biểu thức x2+2x+1-y2 tại x=94,5và y=4,5 
x2+2x+1-y2=(x+1+y)-y2
=(x+1)2-y2=(x+1+y)
=(94,5+1+4,5)(94,5+1-4,5)
=100.91=9100
b)(SGK)
Củng cố: 
Bài tập 51c /24. Phân tích đa thừc thành nhân tử 2xy-x2-y2+16=-(-2xy+x2+y2)+16
 =16-(x2-2xy+y2)=42-(x-y)2=(4+x-y)(4-x+y)
bài 53/24 b) x2+x-6=x2+3x-2x-6=x(x+3)-2(x+3)=(x+3)(x-2)
Hướng dẫn 
Về làm tiếp các bài tập 51,53/24
RÚT KINH NGHIỆM: 
- Học sinh tiếp thu tốt 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_8_tiet_12_phan_tich_da_thuc_thanh_nhan_tu.doc