Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011

Hiểu vị trí, nhiệm vụ của mình trong năm học lớp 8

- Tự giác quyết tâm cao trong học tập

- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học

2: Nội dung và hình thức hoạt động

a. Nội dung

- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8

- Những nhiệm vụ trong năm học này

- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học

b. Hình thức hoạt động

Trao đổi thảo luận

3: Chuẩn bị hoạt động( Như đã dặn ở tiết 1)

4: Tiến hành hoạt động

Người thực hiện Nội dung Thời gian

DCT

Cá nhân

DCT

DCT 1: Khởi động

Hát tập thể bài “mái trường mến yêu”

2: Thảo luận về vị trí nhiệm vụ năm học

- Nêu câu hỏi 1 và 2

- HS trao đổi, thảo luận theo tổ, thư kí tổ ghi kết quả thảo luận trên giấy khổ lớn

- Lớp góp ý và thống nhất ý kiến về vị trí, nhiệm vụ của năm học

- Người điều khiển tổng kết thảo luận

3: Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học

DCT phát phiếu cho từng hs và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học

- Mời một số đại diện trình bày trước lớp

- Cả lớp thảo luận, phân tích lựa chọn các biện pháp thực hiện phù hợp

- Thư kí tổng hợp các biện pháp chính để học sinh vận dụng

4: Văn nghệ

Hoạt động xen kẽ 5

15

15

5

 

doc 30 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 512Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 7/ 9 / 2010
Ngày dạy : 8 / 9 / 2010
Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường
Tiết 1: Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ của mình trong năm học lớp 8
- Tự giác quyết tâm cao trong học tập
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8
- Những nhiệm vụ trong năm học này
- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
b. Hình thức hoạt động
Trao đổi thảo luận
3: Chuẩn bị hoạt động( Như đã dặn ở tiết 1)
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
Cá nhân
DCT
DCT
1: Khởi động
Hát tập thể bài “mái trường mến yêu”
2: Thảo luận về vị trí nhiệm vụ năm học
- Nêu câu hỏi 1 và 2
- HS trao đổi, thảo luận theo tổ, thư kí tổ ghi kết quả thảo luận trên giấy khổ lớn
- Lớp góp ý và thống nhất ý kiến về vị trí, nhiệm vụ của năm học
- Người điều khiển tổng kết thảo luận
3: Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học
DCT phát phiếu cho từng hs và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học
- Mời một số đại diện trình bày trước lớp
- Cả lớp thảo luận, phân tích lựa chọn các biện pháp thực hiện phù hợp
- Thư kí tổng hợp các biện pháp chính để học sinh vận dụng
4: Văn nghệ
Hoạt động xen kẽ
5’
15’
15’
5’
5: Kết thúc hoạt động 5’
- GVCN khái quát về nhiệm vụ của HS lớp 8 và động viên hs phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
- GVCN nhắc nhở cho tiết ( Phát huy truyền thống của lớp)
Ngày soạn 12 / 9 / 2009
Ngày dạy / 9 / 2009
Tiết 2: Xây dựng kế hoach phát huy 
 truyền thống của lớp của trường
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
- Hiểu được truyền thống của lớp của trường sau hai năm học tập và rèn luyện
- Biết trân trọng những truyền thống đó
- Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, lớp để phát huy truyền thống của lớp của trường
2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Những truyền thống tốy đẹp của trường, lớp
- Trách nhiệm của học sinh để phát huy truyền thống tốt đẹp đó
- Kế hoach biện pháp của lớp, cá nhân
- Văn nghệ ca ngợi trường lớp
b. Hình thức hoạt động
- Thảo luận trao đổi
- Văn nghệ
3: Chuẩn bị hoạt động( Như đã dặn ở tiết 1)
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
DCT
Cá nhân
1: Khởi động: Tổ chức trò chơi nhanh tay truyền
2: Thảo luận về truyền thống của trường lớp
- Nêu câu hỏi ở phần chuẩn bị hoạt động
- HS thảo luận theo tổ, thư kí tóm tắt nội dung thảo luận
- Đại diện tổ báo cáo
- Cả lớp góp ý kiến
Người điều khiển tổng hợp nội dung hoạt động của trường lớp
3: Xây dựng kế hoach phát huy truỳen thống của lớp
- Giao nhiệm vụ cho từng tổ, từng cá nhân
- Học sinh thảo luận theo tổ trình bày trước lớp
- Cả lớp góp ý kiến
- Dẫn chương trình tổng hợp đưa ra kế hoach chung
4: Văn nghệ
Đan xen hoạt động
5’
15’
15’
5: Kết thúc hoạt động 5’
GVCN: Nhận xét tiết hoạt động những phần đã làm được và phần chưa làm được cần khắc phục ở hoạt động sau
- Nhắc nhở cho hoạt động sau “ Làm thế nào để học tốt theo lời Bác Hồ dạy”.
 Ngày soạn : 5 /10/2009
 Ngày dạy : 7 / 10 / 2009
 Chủ đề tháng 10: Chăm ngoan học giỏi 
 Tiết :3 Làm thế nào để học tốt theo lời Bác Hồ dạy
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp HS
-Hiểu ý nghĩa lời Bác dạy,hiểu các kinh nghiệm và phương pháp học tập
-Khiêm tốn học hỏi,có thái độ học tập tích cực
-Có ý thức thi đua lành mạnh,có thái độ động cơ học tập tốt
-Đoàn kết giúp đở nhau cùng cùng tiến bộ
2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nôi dung
-Nội dung và ý nghĩa của việc “ Học tập tốt”
-Các kinh nghiệm đế học tốt các môn học
-Những lời dạy của Bác Hồ về học tập tốt,rèn luyện tốt
-Các chỉ tiêu về học tập,rèn luyện đạo đức của tổ, lớp,cá nhân
-Các biện pháp để thực hiện giao ước thi đua
b. Hình thức hoạt động
-Các tổ,cá nhân giao ước thi đua
-Thảo luận về các chỉ tiêu biện pháp thực hiện
-Trao đổi và thảo luận chủ đề “Làm thế nào để học tập tốt”
3: Chuẩn bị hoạt động
a. Phương tiện
 }Đã dặn ở tiết 3
b. Tổ chức
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
DCT
Lớp trưởng
Lớp trưởng 
DCT
Nội dung
a. Khởi động
-Cả lớp hát một bài về chủ đề Bác Hồ
b. Trao đổi thảo luận và giao ước thi đua
-Lớp trưởng lần lượt nêu các vấn đề để lớp trao đổi thảo luận
VD: Làm thế nào để học tốt môn toán, làm thế nào để học tốt môn ngữ văn, lớp ta học yếu nhất môn nào, tại sao, hướng khắc phục
- Sau mỗi vấn đề lớp nêu lên, lớp phó phụ trách học tập phối hợp cùng lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận, trao đổi có thể lấy tinh thần xung phong hoạc chỉ định các học sinh được chọn làm hạt nhân phát biểu ý kiến.
- Lớp trưởng lớp, lớp phó tổng kết tóm tắt từng vấn đề để trao đổi và thống nhất ý kiến
- Còn những vấn đề nào khó lớp trưởng mời thầy cô giáo giải đáp
c. Văn nghệ
- Mỗi tổ trình bày 1 tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị 
Thời gian
5’
20’
10’
5: Kết thúc hoạt động 5’
- GVCN : Nhận xét tiết hoạt động
- Nhắc nhở cho hoạt động sau “ Giao ước thi đua giữa các tổ cá nhân” 
Ngày soạn / 10 / 2009
Ngày dạy / 10 / 2009
Tiết 4: Giao ước thi đua giữa các tổ
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
Hiểu lời dạy của Bác, hiểu nội dung và ý nghĩa của việc giao ước thi đua
Có ý thức thi đua lành mạnh, có thái độ, động cơ học tập tốt.
Đoàn kết giúp đở nhau cùng học tập, rèn luyện, biết thực hành phương pháp học tập tích cực
2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
 - Những lời dạy của Bác về học tập tốt rèn luyện tốt.
 - Các chỉ tiêu về học tập , rèn luyện đạo đức của lớp, tổ , cá nhân học sinh
 - Các biện pháp để thực hiện giao ước thi đua
b. Hình thức hoạt động
 - Các tổ cá nhân giao ước thi đua
 - Thảo luận về chỉ tiêu và biện pháp thực hiện
 - Vui văn nghệ
3: Chuẩn bị hoạt động
a. Phương tiện
 }Đã dặn ở tiết trước
b. Tổ chức
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
DCT
DCT
DCT
DCT
DCT
DCT
a. Khởi động
Tổ chức trò chơi “ Bồ câu đưa thư”
b. Cuộc thi
- Nêu thể lệ giao ước thi đuavà lần lượt mời các tổ trưởng thay mặt tổ lên giao ước thi đua
- Bản giao ước thi đua của tổ đã có chữ kí của các thành viên. Tổ trưởng khi lên đọc giao ước thi đua cần nêu rõ nội dung, cac chỉ tiêu phấn đấu chung của tổ, của các tổ viên, cac biện pháp thực hiệnvà xin giao ước thi đua với lớp hay với một tổ cụ thể nào đó
- Tổ trưởng giao ước thi đua xong có thể mời tổ viên của mình lên đọc giao ước thi đua cá nhân
- Sau khi cac tổ giao ước thi đua
- Lớp trưởng lên trình bày tóm tắt( chương trình thi đua của lớp) gồm các chỉ tiêu cụ thể về học tập, rèn luyện đạo đức và đề xuất một số biện pháp thực hiện
C: Thảo luận
Nêu các chỉ tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện để lớp thảo luận
Cả lớp phát biểu ý kiến, thảo luận từng chỉ tiêu, từng biện pháp cụ thể và lấy biểu quyết thể hiện sự nhất trí của lớp
Thông qua chương trình hành động thi đua của lớp.
d. Chương trình văn nghệ
- Mỗi tổ trình bày một tiết mục văn nghệ
5’
5’
20’
10’
5: Kết thúc hoạt động 5’
GVCN nhận xét buổi hoạt động
Nhặc nhở cho hoạt động sau( Đăng kí tuần học tập tốt)
Ngày soạn 8/ 11/ 2009
Ngày dạy : 11/ 11/ 2009
Chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo
Tiết 5: Lễ đăng kí tuần học tập tốt
1: Yêu cầu giáo dục : Giúp hs
Nhâbj thức được ý nghĩa sâu sắc của tuần học tập tốt trong tháng 11 để chào mừng nhày nhà giáo Việt Nam
Tịch cực hướng ứng lễ đăng kí tuần học tốt
Đoàn kết giúp đở nhau thực hiện tốt kế hoạch thi đua
Tự giác học tập và rèn luyện theo chỉ tiêu đã đăng kí
2: Nội dung và hình thức thi đua
Nội dung
Các chỉ tiêu học tập và rèn luyện của cá nhân, tổ, lớp
Kế hoạch thi đua
Biện pháp thực hiện
Hình thức thi đua
Lễ đăng kí thi đua
Trao đổi thảo luận
Văn nghệ
3 : Chuẩn bị
 a, Chuẩn bị
 }Đã dăn ở tiết trước
Về tổ chức
 4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
Lớp trưởng
Tổ trưởng
DCT
Thư kí
DCT
1: Khởi động
Hát tập thể bài : Khi tóc thầy bạc
2: Lễ đăng kí tuần học tập tốt
Lớp trưởng đọc chi tiêu hành động của lớp gồm các chỉ tiêu phấn đấu, kế hoạch và biện pháp thực hiện.
Lần lượt 4 tổ lên đọc bản đăng kí thi đua.
3: Thảo luận
DCT lần lượt nêu các chỉ tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiên 
Các thành viên đóng góp ý kiến
DCT tóm tắt các ý kiến và lấy biểu quyết
Thư kí ghi và đọc biên bản
* Một số chỉ tiêu cụ thể
- Nề nếp : Tham gia và có chất lượng các hoạt động tập thể, đi học đầy đủ đúng giờ
- Học tập : Điểm 10 đạt 2 con điểm
 Điểm 8- 9 đạt 8- 10 con
 Điểm 5- 7 > 20 con
 Không có điểm dưới không
4: Văn nghệ: 
- Mỗi tổ trình bài 1 tiết mục văn nghệ
 5’
10’
20’
5
 5 : Kết thúc hoạt động 5’
 GVCN : Phát biểu ý kiến
Nhận xét hoạt động và nhắc nhở cho hoạt động sau
 Thi sáng tác theo đề tài ( Công ơn thầy cô giáo )
 Ngày soạn 19/11/2009
Ngày dạy / 11/ 2009
Tiết 6: Tổ chức kĩ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
 Thi sáng tác theo chủ đề công ơn thầy cô
1: Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh
 -Nhận thức được ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 -Có thái độ trân trọng luôn ghi nhớ công ơn thầy cô
 - Biết lễ phép nghe lời thầy cô giáo
 -Khác sâu biểu tượng đẹp về thầy cô giáo
 -Rèn luyện các kí năng viết vẽ về thầy cô giáo
 -Hiểu được khái niệm về ma tuý
2: Nội dung và hình thức
 a. Nội dung
 -Tóm tắt ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam
 -Lòng biết ơn thầy cô giáo đối với thế hệ học sinh
 -Các bài thơ,tranh do học sinh sáng tạc
 -Lời bình cho sang tác trên
b. Hình thức 
 -Tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo
 -Trao đổi tâm sự tình thầy trò
 -Thi vẽ trưng bài giới thiệu sản phẩm
 -Một số tiết mục văn nghệ
3: Chuẩn bị hoạt động
 a. Về phương tiện
 }Đã dặn ở tiết 5
 b. Về tổ chức 
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
 DCT
DCT
Lớp trưởng
DCT
DCT
DCT
DCT
1. Khởi động
 -Hát tập thể một bài
a. Tìm hiểu khái niệm ma tuý là gì.
b.Lễ kĩ niệm và chúc mừng
-Đọc bản tóm tắt ý nghĩa ngày20/11
-Đọc lời chúc mừng ghi nhớ công ơn thầy cô
Một số học sinh có thành tích lên tặng hoa thầy cô
-Đại diện thầy cô phát biểu ý kiến
-Phát biểu đại diện ban phụ huynh lớp
c. Thi trưng bài sáng tác theo chủ đề thầy cô
-Các tổ trưng bày tác phẩm
-Lần lược các tổ giới thiệu khái quát về tờ báo tổ mình và nêu rỏ ý nghĩa thể hịên
-Các tổ cử đại diện lên bình tác phẩm tổ mình
-Ban giám khảo cho điểm
d. Văn nghệ
-Trình bày dan xen văn nghệ giữa các tổ
 2’
 2’
 10’
 15’
 11’ 
5: Kết thúc hoạt động 5’
 - Phát biểu của giáo viên chủ nhiệm
 -Nhận xét kết quả hoạt động
 - Ban giảm khảo công bố kết quả hoạt động
 -Trao thưởng cho các tổ
 -Nhắc nhở cho hoạt động sau( Uống nước nhớ nguồn)
Ngày soạn 7/ 12/ 2009
Ngày soạn 9/12/2009
 Chủ điểm : tháng 12: uống nước nhớ nguồn
Tiết 7 : truyền thống cách mạng quê hương em
 Hát về quê hương- đất nước
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh
-Hiểu ... húc hoạt động 5’
 GVCN: Nhận xét tình thần thái độ của hs khi giao lưu với các Đảng viên
 - Sự chuẩn bị của hs
 - Nhắc nhở chuẩn bị cho hoạt động sau(Tiến bước lên đoàn)
Ngày soạn 8 / 3/ 2010
Ngày dạy 10 / 3 / 2010
Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn
Tiết 13: Tiến bước lên Đoàn
Thi sáng tác về Đoàn
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
 - Nhận thức được mục đích, lí tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên hiện nay
 - Tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn 
 - Rèn luyện đạo đức, tư cách người đoàn viên
 - Nhận thức và bảm nhận được những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức Đoàn 
 - Tự hào và trân trọng những hình ảnh, biểu tượng tốt đẹp về tổ chức Đoàn 
 - Có kĩ năng sáng tác thơ, viết, vẽ
2: Nội dung và hình thức hoạt động
 a. Nội dung 
 - HS phát biểu ý kiến của mình về mục đích, lí tưởng, nhiệm vụ của Đoàn, vai trò nhiệm vụ của người thanh niên
 - Những bài thơ truyện ngắn, tiểu phẩm, bài viết về người thật việc thật những tranh ảnh do học sinh sáng tác về Đoàn
 - Những lời bình và đánh giá các sáng tác trên của học sinh
b. Hình thức hoạt động
 - Tổ chức diễn đàn và thảo luận
 - các tiết mục văn nghệ xen kẽ
 - Thi viết vẽ và trưng bày tác phẩm sáng tác trên của hs qua hình thức báo tường
3: Chuẩn bị hoạt động
 a. Về phương tiện
 } Đã dặn ở tiết trước 
 b. Tổ chức
 4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
DCT
HS
HS
DCT
DCT
DCT
DCT
BGK
DCT
BGK
DCT
1: Khởi động
Hát tập thể ( Tiến bước lên Đoàn)
2: Diễn đàn và thảo luận
- Nêu lần lượt 1 số câu hỏi đã chuẩn bị trước
- HS trả lời
- HS Khác nhận xét bổ sung
- Tổng kết tóm tắt ý chính
3: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm dự thi
- Các tổ đem báo tường của tổ mình lên vị trí trưng bày
- Các đại diện của tổ giới thiệu khái quát về tờ báo của mình
Đại diện tổ giới thiệu tên tờ báo ý tưởng chọn tên cho tờ báo, ý tưởng trang trí tờ báo, nội dung, số bạn trong tổ tham gia
- Chấm điểm công khai
4: Bình báo và văn nghệ
- Chọn 1 bài viết hay nhất hoạc bức tranh để bình luận trước lớp
- Chấm điểm
Kết thúc BGK chấm điểm cả 2 phần
5: Văn nghệ 
- lần lượt các tiết mục văn nghệ của các tổ
5,
10’
15’
5’
5’
5: Kết thúc hoạt động 5’
 GVCN : Nhận xét hoạt động 
- Thư kí công bố kết quả
- DCT: Đọc các giải nhất nhì ba
- GVCN: Trao phần thưởng
- Nhắc nhở cho hoạt động sau( vui văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn, chuẩn bị tham gia hội trại 26 / 3)
Ngày soạn 23/ 3/ 2010
Ngày dạy 24/ 3/2010
Tiết 14: Nghe giới thiệu về ngày thành lập Đoàn
 26 / 3
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
- Hiểu thêm nhiều bài hát, bài thơ, câu truyện về Đoàn
- Có kĩ năng phân loại bài hát theo chủ đề về Đoàn
- Hiểu nội dung ý nghĩa hội trại 26/3 do nha trường tổ chức
- ủng hộ hội trại, sản sàng tham gia với tinh thần chuẩn bị và trách nhiệm cao
2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
 - Những bài hát, điệu múa, bài thơ, câu truyện
 - Những sáng tác tự biên tự diễn về Đoàn
b. Hình thức hoạt động
 Chương trình biểu diễn văn nghệ của lớp
3: Chuẩn bị hoạt động
a.Về phương tiên
 }Đã dặn ở tiết trước
b.Tổ chức
4: Tiến trình hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
DCT
DCT
DCT
DCT
a. Khởi động
- Hát tập thể một bài về Đoàn
b.Trình diễn văn nghệ
- Mời các hs đã đăng kí lên trình bày tiết mục văn nghệ
- Mời đại biểu cùng tham dự tạo không khí sôi nổi cho hoạt động
c. giới thiệu về ngày 26/3
- Nêu các nội dung tham gia họi trại của lớp như thi đấu thể thao, văn nghệ, tham gia các trò chơi
- HS thảo luận về khả năng tham gia của lớp
d. Thảo luận y
- Nêu yêu cầu chung, đề nghị cả lớp thảo luận
- Cả lớp thảo về việc xây dựng lều trại
Lựa chon mô hình chung
- Phân công mỗi tổ chuẩnbị 1 công việc
5’
10’
10’
15’’
5: Kết thúc hoạt động(5’)
- GVCN nhận xét tết hoạt động
- Nhắc nhở cho hoạt động sau
Chủ điểm tháng 4( Hòa bình và hữu nghị)
Ngày soạn 6/ 4/ 2010
Ngày dạy 7/ 4/ 2010
Chủ điểm tháng 4 : Hòa bình và hữu nghị
Tiết 15: Học sinh với vấn đề toàn cầu
Bạn biết gì về UNECO
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
- Hiểu được 1 vài vấn đề về chủ yếu hiện nay mà nhân loại đang quan tâm như tệ nạn ma túy, bảo vệ môi trường
- Hiểu được mục đích chức năng và cơ cấu tổ chức của UNECO – tổ chức Quốc tế về giáo dục, khoa học và văn hóa
-ủng hộ và quan tẩm tới vấn đề mà mọi người đang mong muốn 
2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Một vầi vấn đề mà xã hội đang quan tâm
- Xác định tránh nhiệm của người hs nối chung và hs lớp 8 nối riêng
- Mục đích của hoạt động UNECO
- Chức năng của UNECO
- Cơ cấu của tổ chức UNECO
b. Hình thức hoạt động
- Thi tìm hiểu 1 vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm
- Minh họa băng 1 vài tiết mục
- Thi tìm hiểu về tổ chức UNECO dưới hình thức hái hoa dân chủ
3: Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện
 }Đã dặn ở tiết trước 
b. Về tổ chức
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
BGK
BGK
DCT
BGK
1: Thi tìm hiểu
- Nêu 1 vài vấn đề có tinh chất gợi mở
- Lần lượt các tổ trình bày các hiểu biết của mình vê 1 vấn đề nào đó
- Sau mỗi lần trình bày của tổ , nhận xét đánh giá của tổ đó
- Kết thúc phần trình bày sẽ thông báo kết quả
2: Hiểu biết về UNECO
- Lần lượt mời các tổ lên hái hoa, người lên háI hoa phảiđọc câu hỏi to cho cả lớp và ban giám khảo cùng nghe, nếu không trả lời được có thể mời bạn khác cùng tổ trả lời thay, nhưng sẽ bị trừ điểm theo quy định của BGK
- Khi đại diện của tổ trả lời xong BGK công bố điểm cho từng tổ
3: Văn nghệ
- Xen kẽ các hoạt động là văn nghệ như bài hát bài thơ, câu truyện..
5: Kết thúc hoạt động 5’
- GVCN nhận xét hoạt động
- Thư kí công bố kết quả của buổi hoạt động
- Nhắc nhở cho hoạt động sau
( 30/4 ngày lịch sử đángnhớ và hội vui học tập)
Ngày soạn 20/ 4/ 2010
Ngày dạy 21 / 4 / 2010
Tiết 16 : 30 / 4 ngày lịch sử đáng nhớ
1: Yêu cầu giáo dục: giúp hs
Nắm được giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước
Rèn luyện các kĩ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể 
Tự hào, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động kĩ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30 / 4
2 : Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
 - Gía trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày 30 / 4
 - Ngững diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh dẫn tới giãi phóng hoàn toàn miền Nam 30 / 4/ 1975
b. Hình thức hoạt động
 - Phát biểu cảm tưởng, nêu lên những nhận thức của bản thân về ngày 30 / 4
 - Biểu diễn chương trình văn nghệ
3 : Chuẩn bị hoạt dộng
a. Về phương tiện
 ] Đã dăn ở tiết trước
b. Về tổ chức
4 : Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
DCT
DCT
DCT
a. Khởi động
b. Phát biểu cảm tưởng
- GVCN nêu văn tắn ý nghĩa của ngày 30 /4 
 Trên cơ sở tài liệu mà hs thu được
c. Dán tranh
- Mời mỗi tổ lên dán tranh tư liệu về ngày 30 / 4 tổ nào dán được nhiều tổ đó thắng cuộc
d. Biểu diễn văn nghệ
- Lần lượt mời các bạn có tiết mục văn nghệ lên biểu diễn sau mỗi tiết mục là sự cổ vũ của ‘ khán giả “
- Nừu có cựu chiến binh tham gia thì có thể mời họ phát biểu, tâm sự hoặc vui chung với lớp
- Kết thúc phần biểu diễn văn nghệ là bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
5 : Kết thúc hoạt động
- GVCN nhận xét về kết quả đạt được sau buổi sinh hoạt về các mặt nhận thức, thái độ và ý thức tham gia học tập
Ngày soạn /5/2010
Ngày dạy / 5/ 2010
Chủ điểm tháng 5 : Bác Hồ kính yêu
Tiết 17: Bác Hồ với thiếu nhi
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
 - Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc
 - Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn luyện tốt trong học tập và cuộc sống hàng ngày
 - Tự hào, phấn khởi là con cháu Bác Hồ, ra sức phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt
2: Nội dung và hình thức hoạt động
 a. Nội dung
 - HS Tởp trung tìm hiểu theo nội dung sau:
 +Công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi
 + Trách nhệm của người hs THCS phải làm gì để đền đáp công lao của Bác
 b. Hình thức hoạt động 
 - Tổ chức cuộc thi tìm hiểu giữa các tổ hs trong lớp dưới hình thức bốc thăm
 - Trình bày những hiểu biết cá nhân theo nội dung chủ đề dưới dạng một báo cáo thu hoạch
3: Chuẩn bị hoạt động
Về phương tiện 
 } Đã dặn ở tiết trước 
 b. Tổ chức
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
DCT
DCT
DCT
BGK
Nội dung
a, Khởi động
- Cả lớp hát tập thể một bài
b. Tổ chức cuộc thi
* Báo cáo thu hoạch
- Mỗi tổ cử một đại diện trình bày báo cáo thu hoạch về chủ đề( Bác Hồ với thiêu nhi) khi trình bày phải nói to rõ ràng rành mach từng nội dung
- Cả lớp bổ sung ý kiến cho báo cáo thực hành
*Thi trả lời hay nhất
- Đây là hoạt động mà mọi thành viên trong lớp có thể tham gia
- Mời 1 bạn bất kì lên bốc thăm đầu tiên, sau đó đọc to câu hỏi để cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời . Ai có câu trả lời hay nhất thì người đó có quyền mời người khác lên bốc thăm
- Việc bốc thăm cứ tiếp diễn khi nào người DCT tuyên bố kết thúc hoạt động
- Công bố kết quả của 2 hoạt động
Thời gian
5: Kết thúc hoạt động
- GVCN: Nhận xét hoạt động
 - Trao quà
 - Nhắc nhở hoạt động sau( Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy)
Ngày soạn / 5/ 2010
 Ngày dạy /5 / 2010	 	
Tiết 18: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
 - Nhận thức rõ trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
 - Biết thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy ở mọi nơi mọi lúc
 - Tích cực chủ động và vận động các bạn cùng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
2: Nội dung và hình thức hoạt động
 a. Nội dung
 - Tác dụng của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng
 - Trách nhiệm của hs trong việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
 b. Hình thức hoạt động
 - Thảo luận nhóm theo các vấn đề cụ thể do người điều khiển đề ra
 - Vui văn nghệ xen kẽ
3: Chuẩn bị hoạt động
a. Phương tiện
 } Đã dặn ở tiết trước
b. Về tổ chức
4: Tiến hành hoạt động
Người thực hiên
Nội dung
Thời gian
DCT
DCT
DCT
DCT
a. Khởi động
- Nêu rõ mục đích, nội dung và cách tiến hành hoạt động
b. Tổ chức thảo luận
- Hình thức các nhóm hs và phát cho các nhóm các nhóm dụng cụ cần thiết để hoạt động như giấy A4, bút dạ 
- Các nhóm thảo luận nhóm, 
- Các nhóm gián tờ giấy của mình lên bảng để các lớp cùng quan sát và chuẩn bị bổ sung ý kiến
- Lần lượt các nhóm cử đại diện trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình
- Đề nghị các nhóm bổ sung cho nhau đi tới sự thống nhất ý kiến toàn lớp
- Không còn ý kiến nào bổ sung DCT tóm tắt nội dung và hệ thống lại nội dung trình bày của các nhóm, để được một hệ thống biện pháp thống nhất thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
- Kết thúc hoạt động là phần trình diễn văn nghệ của các nhóm
5’
25’
5: Kết thúc hoạt 5’
 - GVCN nhận xét tiết hoạt động
 - Trao quà cho các nhóm
- Nhắc nhở cho hoạt động sau

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an hoat dong ngoai gio len lop lop 8.doc