Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên đoàn - Hoạt động 4: Thảo luận kế hoạch chuẩn bị hội trại 26 – 03

Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên đoàn - Hoạt động 4: Thảo luận kế hoạch chuẩn bị hội trại 26 – 03

CHỦ ĐIỂM THÁNG 3 : TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

HOẠT ĐỘNG 4: THẢO LUẬN KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ HỘI TRẠI 26 – 03

THỜI LƯỢNG: 45 phút QUI MÔ TỔ CHỨC: Lớp 9A9

I. YÊU CẦU GIÁO DỤC . Giúp học sinh:

- Hiểu các nội dung công việc phải chuẩn bị để tham gia hội trại 26 – 3 do nhà trường tổ chức .

- Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia hoạt động .

- Có quan điểm riêng của mình và biết bày tỏ quan điểm đó trong thảo luận, bàn bạc chuẩn bị, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công .

II . NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG.

1. Nội dung.

- Các nhiệm vụ chuẩn bị hội trại của lớp theo yêu cầu của nhà trường.

- Các nội dung tham gia hoạt động trại như : thể thao, văn nghệ, trò chơi .

- Các kế hoạch chuẩn bị.

2. Hình thức hoạt động.

 Thảo luận kế hoạch chuẩn bị.

 

doc 2 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 875Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên đoàn - Hoạt động 4: Thảo luận kế hoạch chuẩn bị hội trại 26 – 03", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 22/ 03 /2007 	Ngày thực hiện: 28 / 03 / 2007
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3 : TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
HOẠT ĐỘNG 4: THẢO LUẬN KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ HỘI TRẠI 26 – 03
THỜI LƯỢNG: 45 phút QUI MÔ TỔ CHỨC: Lớp 9A9 
I. YÊU CẦU GIÁO DỤC . Giúp học sinh:
- Hiểu các nội dung công việc phải chuẩn bị để tham gia hội trại 26 – 3 do nhà trường tổ chức .
- Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia hoạt động .
- Có quan điểm riêng của mình và biết bày tỏ quan điểm đó trong thảo luận, bàn bạc chuẩn bị, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công .
II . NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG.
1. Nội dung.
- Các nhiệm vụ chuẩn bị hội trại của lớp theo yêu cầu của nhà trường.
- Các nội dung tham gia hoạt động trại như : thể thao, văn nghệ, trò chơi .
- Các kế hoạch chuẩn bị.
2. Hình thức hoạt động.
 Thảo luận kế hoạch chuẩn bị.
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG.
1. Về phương tiện.
- Bản thông báo của nhà trường về kế hoạch, nội dung tổ chức hội trại, nhiệm vụ của nhà trường phân công cho lớp .
- Câu hỏi thảo luận.
- Điều 12, 13, 31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.
2. Về tổ chức .
- Phân công người điều khiển chương trình thảo luận: Yến Nhi
- Chuẩn bị nội dung thảo luận (hình thức lều trại, địa điểm cắm trại, phương tiện đi lại, nội dung hoạt động trại, kế hoạch thực hiện  )
- Dự kiến phân công chuẩn bị phương tiện tham gia hội trại cho các tổ, nhóm, cá nhân.
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG . 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
TG
Cả lớp
Yến Nhi
Yến Nhi
Yến Nhi
Yến Nhi
Yến Nhi
1.Khởi động
Hát một bài hát tập thể .
2.Tuyên bố lý do .
3.Giới thiệu đại biểu.
Đến dự buổi thảo luận hôm nay có, cùng tập thể học sinh lớp 9A7.
4.Các hoạt động.
a. Thảo luận về hình thức lều trại 
- Người điều khiển chương trình có thể nêu ra một số mô hình lều trại yêu cầu cả lớp thảo luận, lựa chọn , bổ sung hoặc đề xuất mô hình mới.Vận dụng Điều 12, 13, 31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em để động viên cả lớp mạnh dạn tự tin tham giavào thảo luận.
- Thảo luận về các dụng cụ, phương tiện cần thiết để dựng trại.
- Thống nhất sự lựa chọn và phân công cụ thể các tổ, nhóm, cá nhân chuẩn bị.
b. Thảo luận nội dung tham gia hội trại.
- Người điều khiển chương trình nêu các nội dung mà lớp sẽ tham gia ví dụ tham quan, văn nghệ, thể thao, trò chơi 
- Lần lượt cho lớp thảo luận.
- Sau khi thống nhất các nội dung tham gia lớp phân công cụ thể cho các tổ , nhóm, cá nhân chuẩn bị .
c. Thảo luận kế hoạch và phương tiện đi lại.
- Kế hoạch hoàn tất công việc chuẩn bị.
- Phương tiện đi lại đến vị trí cắm trại: đi chung với nhà trường, đi xe đạp, đi bộ..
- Biểu quyết thông qua kế hoạch chuẩn bị.
3’
2’
2’
15’
10’
10’
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG (3’)
 	Giáo viên chủ nhiệm nhận xét buổi hoạt động.Tuyên dương các tổ chuẩn bị chu đáo các cá nhân hoạt động tốt.
	Dặn học sinh chuẩn bị ở hoạt động sau.
 * Đánh giá hoạt động tháng 03:
Tổ
Tốt
Khá
TB
Yếu
1
2
3
4
VI. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG.

Tài liệu đính kèm:

  • docHD4.doc