Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 11 - Hoạt động 2: Thảo luận về chủ đề truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 11 - Hoạt động 2: Thảo luận về chủ đề truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Chủ điểm tháng 11 : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

hoạt động 2 : THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ TRUYỀN THỐNG

 “ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

Thời lượng : 45phút Quy mô tổ chức : Lớp: 9A9

I .Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh :

 - Hiểu biết về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam .

- Trân trọng , tự hào với truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc .

- Kính trọng , biết ơn thầy giáo , cô giáo . Phát huy truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc .

II . Nội dung và hình thức hoạt động .

1 . Nội dung :

 - Truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” trong lịch sử của dân tộc Việt Nam .

- Những truyện kể , bài thơ , bài hát ca ngợi thầy cô giáo , ca ngợi tình nghĩa thầy trò .

2 . Hình thức :

 - Trao đổi , thảo luận .

 - Biểu diễn văn nghệ .

III . Chuẩn bị hoạt động .

 1. Phương tiện :

 - Những tư liệu sưu tầm được ( bài báo, sách, câu chuyện, các tư liệu lịch sử, tranh ảnh ) về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam .

 - Câu hỏi gợi ý để trao đổi, thảo luận .

 - Báo cáo của học sinh ( theo đơn vị tổ, hoặc cá nhân tự nguyện ) .

 - Phương tiện để trang trí và vị trí trưng bày tư liệu .

 

doc 4 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 2202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 11 - Hoạt động 2: Thảo luận về chủ đề truyền thống “tôn sư trọng đạo”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 27 – 10 – 2006 Ngày thực hiện : 01 – 11 – 2006 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 
HOẠT ĐỘNG 2 : 	THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ TRUYỀN THỐNG
 “ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”
THỜI LƯỢNG : 45phút QUY MÔ TỔ CHỨC : Lớp: 9A9 
I .YÊU CẦU GIÁO DỤC : Giúp học sinh :
 - Hiểu biết về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam .
Trân trọng , tự hào với truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc .
Kính trọng , biết ơn thầy giáo , cô giáo . Phát huy truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc .
II . NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG .
1 . Nội dung :
	- Truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” trong lịch sử của dân tộc Việt Nam .
Những truyện kể , bài thơ , bài hát ca ngợi thầy cô giáo , ca ngợi tình nghĩa thầy trò .
2 . Hình thức : 
	- Trao đổi , thảo luận .
	- Biểu diễn văn nghệ . 
III . CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG .
 1. Phương tiện :
	- Những tư liệu sưu tầm được ( bài báo, sách, câu chuyện, các tư liệu lịch sử, tranh ảnh  ) về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam .
	- Câu hỏi gợi ý để trao đổi, thảo luận .
	- Báo cáo của học sinh ( theo đơn vị tổ, hoặc cá nhân tự nguyện ) .
	- Phương tiện để trang trí và vị trí trưng bày tư liệu .	
2 . Tổ chức :
	- Giáo viên chủ nhiệm :
	+ Định hướng nội dung hoạt động ( gợi ý cách sưu tầm và sắp xếp tư liệu, cách phân công hợp lí dựa trên điều kiện cụ thể của lớp ) .
	+ Động viên học sinh tích cực tham gia .
Học sinh :
+ Họp tổ chia nhóm, phân công sưu tầm, sắp xếp tư liệu .
+ Viết báo cáo thu hoạch .
+ Tập hợp các báo cáo và tư liệu thành lập san của lớp về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”.
+ Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ : Cẩm Nhiên .
+ Phân công người điều khiển chương trình : Văn Nhơn .
 Thư kí : Trinh Nữ .
 Ban Giám Khảo : Văn Nhật – Văn Nhâm – Quỳnh Như – Tuyết Nhi .
 Ttrang trí : Tổ 1 . 
IV . TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
TL
Văn Nhơn
Văn Nhơn
Đại diện các tổ
BGK
Văn Nhơn
Đại diện các tổ
Tập thể lớp
Trinh Nữ
Văn Nhơn
1 . Khởi động .
2 . Tuyên bố lí do .
3 . Trao đổi và thảo luận :
a . Trưng bày và giới thiệu kết quả sưu tầm .
- Người điều khiển yêu cầu các tổ trưng bày kết quả sưu tầm đúng vị trí . Cử người lên thuyết minh .
- Đại diện từng tổ trình bày .
- BGK chấm điểm .
- Trình diễn các tiết mục văn nghệ .
b . Thảo luận .
- Người điều khiển chương trình nêu các câu hỏi , các tổ thảo luận : 
+ Nội dung và ý nghĩa của truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam ?
+ Bạn đánh giá như thế nào về việc thực hiện truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ” trong học sinh hiện nay ?
+ Làm thế nào để đền đáp công ơn của thầy cô giáo ?
- Đại diện của tổ lên trình bày báo cáo thu hoạch của tổ .
- Cả lớp thảo luận bổ sung .
Thư kí thông qua nội dung thảo luận : nhấn mạnh về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ” và nhiệm vụ của học sinh là phải ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành người có ích nhằm đến đáp công ơn của ông bà , cha mẹ và thầy cô giáo .
4 . Văn nghệ .
 Người phụ trách văn nghệ lần lượt giới thiệu tiết mục văn nghệ theo chủ đề nói trên .
4ph
12ph
15ph
10ph
V . KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (4ph)
 1. GVCN nhận xét , dặn dò , chuẩn bị cho hoạt động sau :
	Thảo luận vềchủ đề truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ( tt )”.
 + Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm của học sinh đối với thầy cô giáo .
 + Những truyện kể , bài thơ , bài hát ca ngợi thầy cô giáo , ca ngợi tình nghĩa thầy trò .
 + Các câu tục ngữ , ca dao nói về tình nghĩa thầy trò , công ơn của thầy cô giáo .
2 . Hát tập thể : Tập thể lớp hát một bài . 
VI . RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG .
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
Ngày soạn : 02 – 11 – 2006 Ngày thực hiện : 08 – 11 – 2006 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 
HOẠT ĐỘNG 2 : 	THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ TRUYỀN THỐNG
 “ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” ( tt )
THỜI LƯỢNG : 45phút QUY MÔ TỔ CHỨC : Lớp: 9A9 
I .YÊU CẦU GIÁO DỤC : Giúp học sinh :
 - Khắc sâu tình nghĩa thầy trò và công ơn đối với thầy cô giáo .
- Yêu quí và tin tưởng các thầy cô giáo .
Kính trọng , biết ơn thầy giáo , cô giáo . Phát huy truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc .
II . NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG .
1 . Nội dung :
	- Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm của học sinh đối với thầy cô giáo .
Những truyện kể , bài thơ , bài hát ca ngợi thầy cô giáo , ca ngợi tình nghĩa thầy trò .
2 . Hình thức : 
	- Trao đổi .
	- Sinh hoạt văn nghệ . 
III . CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG .
 1. Phương tiện :
	- Những tư liệu sưu tầm được ( bài báo, sách, câu chuyện, các tư liệu lịch sử, tranh ảnh  ) về tình nghĩa thầy trò .
	- Phương tiện để trang trí .	
2 . Tổ chức :
	- Giáo viên chủ nhiệm :
	+ Định hướng nội dung hoạt động ( gợi ý học sinh tìm hiểu hoặc tự kể những câu chuyện theo chủ đề ) .
	+ Động viên học sinh tích cực tham gia .
Học sinh :
+ Họp tổ chia nhóm, phân công sưu tầm, sắp xếp tư liệu .
+ Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ : Cẩm Nhiên .
+ Phân công người điều khiển chương trình : Viết Oanh .
 Trang trí : Tổ 2 . 
+ Phân công mời đại biểu : Quỳnh Như .
IV . TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
TL
Viết Oanh
Viết Oanh
Các thành viên của lớp
Đại biểu
Viết Oanh
Viết Oanh
1 . Khởi động .
2 . Tuyên bố lí do .
3 . Trao đổi theo chủ đề .
- Người điều khiển động viên các bạn trong lớp tích cực tham gia .
- Học sinh tham gia kể lại các câu chuyện nói về những kỉ niệm sâu sắc của mình đối với các thầy cô giáo .
- Người dẫn chương trình mời đại biểu tham gia với lớp .
Người dẫn chương trình tổng kết : nhấn mạnh về công ơn của thầy cô giáo và nhiệm vụ của học sinh là phải ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành người có ích nhằm đến đáp công ơn của ông bà , cha mẹ và thầy cô giáo .
4 . Văn nghệ – Trò chơi .
 - Người phụ trách văn nghệ lần lượt giới thiệu tiết mục văn nghệ theo chủ đề nói trên .
- Xen kẽ người dẫn chương trình tổ chức trò chơi : 
 + Mỗi dãy cử ba bạn .
 + Thể lệ : Lần lượt lên bảng ghi các câu tục ngữ , ca dao nói về tình nghĩa thầy trò , công ơn của thầy cô giáo trong thời gian 8 phút .
 + Thành viên lớp còn lại cổ vũ cho hai đội chơi .
4ph
20ph
17ph
V . KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (4ph)
 1. GVCN nhận xét , dặn dò , chuẩn bị cho hoạt động sau :
	Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS .
 + Phấn đấu học tập như thế nào ?
 + Có trách nhiệm gì với các em lớp nhỏ trong trường ? 
 + Trách nhiệm gì với gia đình , nhà trường và xã hội ?
2 . Hát tập thể : Tập thể lớp hát một bài . 
VI . RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG .
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Tài liệu đính kèm:

  • docHD 2.doc