Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 5: Tỉ số lượng giác của góc nhọn - Phan Văn Việt

Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 5: Tỉ số lượng giác của góc nhọn - Phan Văn Việt

I/ Mục tiêu:

Qua bài này, hs cần:

- Nắm vững đn các TSLG của góc nhọn.

- Tính được TSLG của 3 góc đặc biệt: 300, 450, 600.

- Biết vận dụng vào giải BT.êt5 huẩn bị:

- Thứơc, bảng phụ ghi đn tóm tắt.

- Thước bảng số, máy tính nếu có, tam giác đồng dạng.

III/ Tiến trình bài giảng:

 1/ Ổn định:

 2/ KTBC:

 3/ Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 5: Tỉ số lượng giác của góc nhọn - Phan Văn Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 5 
Bài 2: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 
***
I/ Mục tiêu:
Qua bài này, hs cần:
- Nắm vững đn các TSLG của góc nhọn.
- Tính được TSLG của 3 góc đặc biệt: 300, 450, 600.
- Biết vận dụng vào giải BT.êt5 huẩn bị:
Thứơc, bảng phụ ghi đn tóm tắt.
Thước bảng số, máy tính nếu có, tam giác đồng dạng.
III/ Tiến trình bài giảng:
	1/ Ổn định:
	2/ KTBC:
	3/ Bài mới:
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung
Cho có = 900. Cạnh huyền BC.
Xét góc B có cạnh kề là AB; cạnh đối là AC.
Gv giới thiệu TSLG của 1 góc nhọn như sgk.
Cho hs làm ?1/
a/ = 450 => là tam giác gì?
b/ = 600 => là nửa tam giác đều cạnh BC. Tính AC, AB.
Nhận xét: thay đổi thì tỉ số c. đối và c. kề thay đổi theo.
GV trình bày đn sgk.
Cho hs giải ?2/
Gv hướng dẫn vd1,2sgk.
Vd1/ sin450= AC/ BC 
= a/ a= /2.
Tương tự tính cos450, tg450 ?
 vuông cân
ĩ AB=AC
 AB/ AC = 1 .
b/ => AC= 
 AB = a/2 
=> 
 c.đ c.h
 c. k 
?2/ sin
tg
cos450= AB/BC = /2.
tg450 = AC/ AB = a/a = 1
Vd2/
sin600= 
cos600= AB/BC=a/2a=1/2.
tg600 = 
1/ Khái niệm TSLG của một góc nhọn:
a/ Mở đầu:
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của 1 góc nhọn trong tam giác vuông đặc trưng cho độ lớn của góc nhọn đó.
- Ngoài ra còn có tỉ số giữa cạng kề và cạnh đối; c. đối và c. huyền, c.kề và cạnh huyền gọi chung là TSLG của góc nhọn.
b/ Định nghĩa: (sgk)
sin= c. đối / c. huyền
cos= c.kề / c. huyền.
tg= c. đối / c. kề.
cotg= c. kề / c. huyền.
* Nhận xét: < 0 thì TSLG của góc luôn lớn hơn 0 và sin< 1, cos <1.
*Vd1/ sin450= 
cos
tg450= 1 ; cotg450= 1.
4/ Củng cố: 
Cho hs giải nhóm BT 10 tr 76.
	5/ Dặn dò:
Hs nắm vững đn TSLG của góc nhọn trong tam giác vuông; đọc phần (tt); làm BT còn lại.
IV/ Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_9_tiet_5_ti_so_luong_giac_cua_goc_nhon.doc