Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 20: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Trần Đinh Thanh

Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 20: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Trần Đinh Thanh

I - Mục tiêu :

- Ôn lại khái niệm đường tròn.

- Học sinh nêu được cách xác định một đường tròn, nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.

- Vận dụng được kiến thức để giải bài tập.

II - Chuẩn bị:

- GV: Nội dung kiến thức, com pa thước thẳng

- HS ôn lại các kiến thức về hình tròn đã học ở lớp 6

III - Tiến trình dạy học:

1; Ổn định: (1 ph) Sĩ số : .

2: Kiểm tra bài cũ: (5 ph)

- Thế nào là đường tròn? Thế nào là hình tròn?

3: Bài mới: ( 38 ph)

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 343Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 20: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Trần Đinh Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN
	Ngày soạn : 
	Ngày giảng : 
Tiết: 20 
SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. 
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I - Mục tiêu :
- Ôn lại khái niệm đường tròn.
- Học sinh nêu được cách xác định một đường tròn, nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
- Vận dụng được kiến thức để giải bài tập.
II - Chuẩn bị:
- GV: Nội dung kiến thức, com pa thước thẳng
- HS ôn lại các kiến thức về hình tròn đã học ở lớp 6
III - Tiến trình dạy học:
1; Ổn định: (1 ph) Sĩ số :.
2: Kiểm tra bài cũ: (5 ph)
- Thế nào là đường tròn? Thế nào là hình tròn?
3: Bài mới: ( 38 ph) 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức:
- Em hãy nhắc lại thế nào là đường tròn.
- Giáo viên vẽ hình, giới thiệu cách ký hiệu đường tròn.
- Lấy một điểm M trên mặt phẳng chứa đường tròn thì sẽ sảy ra những trường hợp nào?
- Cho học sinh thực hiện câu hỏi 1 Sgk(98)
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định đường tròn
- Cho 2 điểm trên mặt phẳng em hãy vẽ một đường tròn đi qua 2 điểm đó?
- Cho 3 điểm không thẳng hàng em hãy vẽ một đường tròn đi qua 3 điểm đó?
- Ta vẽ được bao nhiêu đường tròn thỏa mãn điều kiện trên.
- Giáo viên giới thiệu khái niệm đường tròn ngoại tiếp và tam giác nội tiếp.
- Học sinh trả lời
- Học sinh vẽ hình vào vở
- Khi đó sẽ sảy ra 1 trong 3 trường hợp
- Góc OKH > góc OHK vì trong tam giác đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn
- Tập hợp tâm của đường tròn đi qua 2 điểm là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó. 
- Ta dựng hai đường trung trực của hai đoạn thẳng, giao của chúng là tâm đường tròn đi qua 3 điểm cho trước.
1; Nhắc lại về đường tròn:
r
0
- Đường tròn tâm o bán kính r ( r > 0) là hình gồm các điểm cách đều điểm o một khoảng bẳng r
- Kí hiệu: (0 ; r) hoặc (0)
- Lấy điểm M bất kỳ ta có 
 + M nằm trên (0) Khi; 0M = r
+ M năm ngoài (0) Khi; 0M > r
+ M nằm trong (0) Khi; 0M < r
2; Cách xác định đuờng tròn
0
C
B
A
F
H
- Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
- Chứng minh Sgk(98; 99)
- Ta có DABC nội tiếp (0) và đường tròn (0) ngoại tiếp DABC
Hoạt động 3: Ôn lại các khái niệm về tâm đối xứng, trục đối xứng;
- Thế nào là hình có tâm đối xứng
- Tâm đối xứng của hình tròn nằm ở đâu? vì sao?
- Cho học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 4
- Thế nào là hình có trục đối xứng.
- Vậy đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng? đó là những đường nào?
- yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 5
- Hình có tâm đối xứng là mỗi điểm thuộc hình này qua tâm đối xứng cho một điểm vẫn thuộc hình đó 
- Học sinh thảo luận nhóm trả lời
- Hình có trục đối xứng là bất kỳ điểm nào nằm trên hình đó qua trục đối xứng vẫn cho một điểm thuộc hình đó
- Đường tròn có vô số trục đối xứng đó là các đường kính
3 ; Tâm đối xứng:
o
A
A'
- Tâm của đường tròn cũng là tâm đối xứng của đường tròn đó
o
C
D
A
B
4; Trục đối xứng:
- Bất kỳ đường kính nào trong đường tròn cũng là trục đối xứng của đường tròn đó
Hoạt động 4: Củng cố;
- Giáo viên treo bảng phụ nội dung bài 2 Sgk(100) cho học sinh thảo luận nhóm trả lời.
- Học sinh thảo luận nhóm trả lời.
5; Luyện tập:
Bài 2 Sgk (100) Nối ý . 
 1 – 5; 2 – 6 ; 3 – 4 ; 
4; Hướng dẫn về nhà:
- Ôn lại các khái niện về đối xứng trục đối xứng tâm, học kỹ lại lý thuyết của bài
- Vận dụng giải các bài tập Sgk(100). Chuẩn bị tốt tiết sau luyện tập. 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_9_tiet_20_su_xac_dinh_duong_tron_tinh_c.doc