Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 55: Ôn tập chương 3 - Võ Thị Thiên Hương

Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 55: Ôn tập chương 3 - Võ Thị Thiên Hương

cơ bản nào ?

1) Đọan thẳng tỉ lệ

- Khi nào hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng AB và CD ?

- Gv đưa định nghĩa và tính chất của đoạn thẳng tỉ lệ trang 89 SGK để hs ghi nhớ.

Phần tính chất, gv cho hs biết đó là dựa vào các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau (lớp 7).

2) Định lí Talét thuận và đảo

- Phát biểu đl Talét trong tam giác (thuận và đảo).

- Gv lưu ý hs: Khi áp dụng đl Taét đảo chỉ cần 1 trong 3 tỉ lệ thức là kết luận được

a // BC.

3) Hệ quả của đl Talét.

- Phát biểu hệ quả của đl Talét. Hệ quả này được mở rộng như thế nào ?

- Gv đưa hình vẽ (hình 62) và giả thiết kết luận trên bảng phụ.

4) Tính chất đ.phân giác trong tam giác.

- Ta đã biết đ.phân giác của một góc chia góc đó ra hai góc kề bằng nhau. Trên cơ sở đl Talét, đ.phân giác của tam giác có tính chất gì ?

- Định lí vẫn đúng với tia phân giác ngoài của tam giác. Đưa hình 63 và giả thiết kết luận trên bảng phụ.

5) Tam giác đồng dạng

 

doc 5 trang Người đăng tuvy2007 Ngày đăng 12/01/2021 Lượt xem 323Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 55: Ôn tập chương 3 - Võ Thị Thiên Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 h213 
 G v : Võ thị Thiên Hương Ngày soạn : . . . . . . . . 
 Tiết : 5 5 Ngày dạy : . . . . . . . . 
 I/- Mục tiêu : 
Hệ thống hóa các kiến thức về định lí Tale và tam giác đồng dạng đã học trong chương. 
Vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập dạng tính toán, chứng minh. 
Góp phần rèn luyện tư duy cho hs. 
 II/- Chuẩn bị : 
 * Giáo viên : - Bảng tóm tắt chương II trang 89 à 91 SGK. Bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập. 
 * Học sinh : Đọc bảng tóm tắt chương III. Ôn tập lí thuyết theo các câu hỏi ôn tập ở SGK và làm các bài tập theo yêu cầu của gv.
 III/- Tiến trình : 
 * Phương pháp : Vấn đáp kết hợp với thực hành theo cá nhân hoặc hoạt động nhóm .
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
BỔ SUNG
 HĐ 1 : Ôn tập lý thuyết (28 phút)
- Chương III hình học có những nội dung cơ bản nào ? 
1) Đọan thẳng tỉ lệ 
- Khi nào hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ ? 
- Gv đưa định nghĩa và tính chất của đoạn thẳng tỉ lệ trang 89 SGK để hs ghi nhớ. 
Phần tính chất, gv cho hs biết đó là dựa vào các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau (lớp 7).
2) Định lí Talét thuận và đảo 
- Phát biểu đl Talét trong tam giác (thuận và đảo). 
- Gv lưu ý hs: Khi áp dụng đl Taét đảo chỉ cần 1 trong 3 tỉ lệ thức là kết luận được 
a // BC. 
3) Hệ quả của đl Talét. 
- Phát biểu hệ quả của đl Talét. Hệ quả này được mở rộng như thế nào ? 
- Gv đưa hình vẽ (hình 62) và giả thiết kết luận trên bảng phụ.
4) Tính chất đ.phân giác trong tam giác.
- Ta đã biết đ.phân giác của một góc chia góc đó ra hai góc kề bằng nhau. Trên cơ sở đl Talét, đ.phân giác của tam giác có tính chất gì ? 
- Định lí vẫn đúng với tia phân giác ngoài của tam giác. Đưa hình 63 và giả thiết kết luận trên bảng phụ. 
5) Tam giác đồng dạng 
- Nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.
- Tỉ số đồng dạng của hai tam giác được xác định như thế nào ? 
 (gv đưa hình 64 trên bảng phụ) 
- Tỉ số hai đ.cao tương ứng, hai chu vi tương ứng, hai diện tích tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng bao nhiêu 
 (gv ghi lại các tỉ số trên bảng) 
- Đl về đ.thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh (hoặc phần kéo dài của hai cạnh còn lại). 
- Gv đưa hình 30 và giả thiết, kết luận của đl trên bảng phụ. 
- 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác 
- Yêu cầu hs lần lượt phát biểu ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
- Gv vẽ DABC và DA’B’C’ đồng dạng trên bảng. Sau đó yêu cầu ba hs lên ghi dưới dạng kí hiệu ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
- Hãy so sánh các trường hợp đồng dạng của hai tam giác với các trường hợp bằng nhau của hai tam giác về cạnh và góc. 
(gv đưa phần 6 trang 91 SGK trên bảng phụ để so sánh) 
- Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. 
- Chương III hình học có những nội dung cơ bản là: Đoạn thẳng tỉ lệ, định lí Talét (thuận, đảo, hệ quả), tính chất đường phân giác của tam giác, tam giác đồng dạng. 
- Hai đoạn AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ khi và chỉ khi 
- Hs quan sát và nghe gv trình bày 
- Hs đọc giả thiết, kết luận của định lí. 
- Phát biểu hệ quả của đl Talét. 
- Hệ quả này vẫn dùng cho trường hợp đường thẳng a song song với một cạnh của tam giác cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại. 
- Hs phát biểu tính chất đ.phân giác của tam giác. 
- Hs phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.
- Tỉ số đồng dạng của hai tam giác là tỉ số của các cạnh tương ứng. 
VD: DA’B’C’ DABC thì 
- Tỉ số hai đ.cao tương ứng, tỉ số hai chu vi tương ứng bằng tỉ số đồng dạng 
Tỉ số diện tích tương ứng 
- Hs phát biểu đl trang 71 SGK. 
- Hs phát biểu ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác 
- Trường hợp đồng dạng ccc 
 Trường hợp đồng dạng cgc
 Trường hợp đồng dạng gg
- Hai tam giác đồng dạng và hai tam giác bằng nhau đều có các góc tương ứng bằng nhau. 
Về cạnh: Hai tam giác đồng dạng có các cạnh tương ứng tỉ lệ, hai tam giác bằng nhau có các cạnh tương ứng bằng nhau. 
Tam giác đồng dạng và tam giác bằng nhau đều có ba trường hợp (ccc, cgc, 
gg hoặc gcg). 
-Hai tam giác vuông đồng dạng nếu có 
- Một cặp góc nhọn bằng nhau 
- Hoặc hai cặp cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ 
- Hoặc cặp cạnh huyền và một cặp cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ. 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
. . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . 
 h214
 h215 
 HĐ 2 : Luyện tập (15 phút)
- Bài tập 56 trang 92 SGK 
Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau: 
a) AB = 5cm, CD = 15 cm
b) AB = 45 dm, CD = 150cm
c) AB = 5CD 
- Bài tập 58 trang 92 SGK 
 (đề bài và hình vẽ 66 SGK trên bảng phụ)
- Hãy nêu GT, KL của bài toán. 
- Chứng minh BK = CH 
- Gv phát vấn gợi ý cho hs câu c 
- Ba hs lên bảng cùng làm. 
- Hs nêu GT, KL 
GT
DABC; AB = AC; BH ^ AC; 
CK ^ AB; BC = a; 
AB = AC = b
KL
a) BK = CH 
b) KH // BC 
c) Tính độ dài HK 
HS chứng minh 
- Vẽ đ.cao AI 
Ta có: DAIC DBHC (g-g) 
mà 
AH = AC - HC 
có KH // BC (cmt) 
- Bài tập 56 trang 92 SGK 
a) 
b) AB = 45 dm; CD = 150cm =15dm. 
c) 
- Bài tập 58 trang 92 SGK 
a) DBKC và DCHB có: 
BC chung 
 (do DABC cân) 
Þ DBKC = DCHB (c.huyền, góc nhọn) 
Þ BK = CH 
b) Ta có BK = CH (cmt) 
 AB = AC (gt) 
Þ KH // BC (đl Talét đảo)
 h216
 IV/- Hướng dẫn về nhà : (2 phút) 
 - Ôn tập lý thuyết chương III
 - Bài tập về nhà số 59, 60, 61 trang 92 SGK, số 53, 54, 55 trang 76, 77 SBT
 V/- Rút kinh nghiệm : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu đính kèm:

  • docT55C3HH8.doc