Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Hoàng Văn Chiến

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Hoàng Văn Chiến

I.Mục tiêu

* Kiến thức cơ bản

- HS nắm vững trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = a(đơn vị độ dài), a>0

- Trên tia Ox nếu OM = a; ON = b và a< b="" thì="" m="" nằm="" giữa="" o="" và="">

* Kĩ năng cơ bản: Biết áp dụng các kiến thức trên để giải bài tập

II. Chuẩn bị

GV: Thước thẳng, phấn màu ; compa

HS: Thước thẳng, compa

III. Tiến trình tiết dạy

1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 523Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Hoàng Văn Chiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:11 	Ngày soạn:03/11/2009
Tiết: 11 	Ngày dạy: 05/11/2009 
§ 9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
I.Mục tiêu
* Kiến thức cơ bản
HS nắm vững trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = a(đơn vị độ dài), a>0
Trên tia Ox nếu OM = a; ON = b và a< b thì M nằm giữa O và N
* Kĩ năng cơ bản: Biết áp dụng các kiến thức trên để giải bài tập 
II. Chuẩn bị
GV: Thước thẳng, phấn màu ; compa
HS: Thước thẳng, compa
III. Tiến trình tiết dạy
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của GV & HS
Nội dung
GV: Đưa ra bài tập 
Trên đường thẳng a hãy vẽ ba điểm A; B; C sao cho AB = 4cm; BC = 6cm; AC = 10cm
Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Nêu cách vẽ
1HS lên bảng thực hiện
Lớp nhận xét
H: Để vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia Ox ta làm như thế nào?(Nêu rõ cách vẽ)
H: Chúng ta vẽ được bao nhiêu điểm M như vậy?
HS:..
GV: Giới thiệu cách vẽ bằng compa như trong SGK
Củng cố: Trên tia Ox vẽ OM = 3cm; 
ON = 4cm
HS: Lên bảng thực hiện
2. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
Ví dụ: Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng
OM = 4cm; ON = 6cm
Trong ba điểm O; M; N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a; 
 ON = b; nếu 0< a< b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
Luyện tập tại lớp
Bài 54(SGK)
Bài 55(SGK)
1. Vẽ đoạn thẳng trên tia
Ví dụ1: Trên tia Ox hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2cm
* Cách vẽ 
Mút O đã biết, ta cần xác định mút M
- Đặt cạnh của thước nằm trên tia Ox sao cho vạch số O của thước trùng với gốc O của tia
- Vạch số 2cm cho ta điểm M. Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng cần vẽ
* Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a(đơn vị độ dài)
Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB. Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = AB
HS: Lên bảng thực hiện 
Lớp nhận xét
H: Trên tia Ox, nếu OM < ON thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
HS:
HS: Đọc nhận xét trong SGK
4. Củng cố:
Trên tia Ox luôn vẽ được duy nhất một điểm M sao cho OM = a(đơn vị độ dài)
Trên tia Ox nếu OM < ON thì M nằm giữa O và N
5. Dặn dò:
Học lý thuyết
Làm BTVN: 53; 57; 58; 59(SGK)
52; 53; 54; 55(SBT)
6. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_6_tiet_11_bai_9_ve_doan_thang_cho_biet.doc