Giáo án Hình học 8 - Tiết 43: Luyện tập (Về hai tam giác đồng dạng) - Năm học 2007-2008

Giáo án Hình học 8 - Tiết 43: Luyện tập (Về hai tam giác đồng dạng) - Năm học 2007-2008

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

+ HS được củng cố định nghĩa hai tam giác đồng dạng, tìm tỉ số đồng dạng của hai tam giác. Vận dụng định lý về tam giác đồng dạng để làm các bài tập.

+ HS được rèn kỹ năng phát hiện hai tam giác đồng dạng và tìm tỉ số đồng dạng.

 + Rèn cho HS thái độ cẩn thận chính xác khi làm toán

Trọng tâm: Bài tập về tam giác đồng dạng.

II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

a. Chuẩn bị của GV:

 + Bảng phụ ghi BT, thước thẳng, com pa.

b. Chuẩn bị của HS: + Thước kẻ đầy đủ, bảng nhóm, ê ke và com pa.

 + Chuẩn bị bài tập ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng tranhiep1403 Lượt xem 1016Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 8 - Tiết 43: Luyện tập (Về hai tam giác đồng dạng) - Năm học 2007-2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : ...../......./200....
Ngàydạy : ...../......./200.... 
Tiết 43: luyện tập
(Về hai tam giác đồng dạng)
*********–&—*********
I. Mục tiêu bài dạy:
+ HS được củng cố định nghĩa hai tam giác đồng dạng, tìm tỉ số đồng dạng của hai tam giác. Vận dụng định lý về tam giác đồng dạng để làm các bài tập. 
+ HS được rèn kỹ năng phát hiện hai tam giác đồng dạng và tìm tỉ số đồng dạng.
 + Rèn cho HS thái độ cẩn thận chính xác khi làm toán
Trọng tâm: Bài tập về tam giác đồng dạng.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học:
a. Chuẩn bị của GV: 
 + Bảng phụ ghi BT, thước thẳng, com pa.
b. Chuẩn bị của HS: + Thước kẻ đầy đủ, bảng nhóm, ê ke và com pa. 
 + Chuẩn bị bài tập ở nhà. 
III. Các hoạt động dạy học 
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của GV
TG
Hoạt động của HS
+ GV nêu yêu cầu kiểm tra:
a) Khi nào DABC được gọi là đồng dạng với DA'B'C'? 
b) Phát biểu định lý về tam giác đồng dạng?
7 phút
+ HS: phát biểu định nghĩa 2 tam giác đồng dạng như trong SGK: a) DABC được gọi là đồng dạng với DA'B'C' nếu
 ; ; 
GT
DABC; MN // BC
(Mẻ AB; Nẻ AC)
KL
DAMN ~ DABC
b) 
Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động của GV
TG
Hoạt động của HS
Bài 26:
Cho tam giác ABC. Hãy vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = 
GV Hướng dẫn: Để tam giác ABC đồng dạng với tam giác A'B'C' theo tỉ số đồng dạng k = thì tức là các cạnh của 2 tam giác tỉ lệ với nhau theo tỉ số nào? hãy viết các tỉ số đó?
+ Hãy vẽ tam giác ABC và dụng ĐL để vẽ tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = ?. Muốn vậy ta chọn M trên cạnh AB như thế nào? Chọn N trên cạnh AC như thế nào? 
15 phút
+ HS đọc đề bài và trả lời câu hỏi. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A'B'C' theo tỉ số đồng dạng k = thì tức là các cạnh của 2 tam giác tỉ lệ với nhau theo tỉ số k = . Tức là:
Và các góc tương ứng của 2 tam giác bằng nhau:
 ; ; 
A
B
C
M
N
A'
B'
C'
+ Dựng DABC. Trên AB dựng AM = AB, trên AC dựng N sao cho AN = AC. Ta được DAMN đồng dạng với DABC theo tỉ số k = .
+ Dựng DA'B'C' = DAMN. Ta được DAMN cũng đồng dạng với DABC (tính chất bắc cầu)
Hoạt động của GV
TG
Hoạt động của HS
Bài 27:
 Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = MB, kẻ các tia song song với AC và BC, chhúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.
a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.
b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.
+ Hãy cho biết MN // BC thì ta có 2 tam giác nào đồng dạng với nhau?
+ Hãy cho biết ML // AC thì có hai tam giác nào đồng dạng với nhau?
+ Từ tính chất bắc cầu suy ra 2 tam giác nàolại đồng dạng với nhau nữa?.
* Hãy dựa vào quan hệ giữa một cặp cạnh tương ứng để tìm ra tỉ số đồng dạng của môic cặp tam giác?
+ GV củng cố nội dung bài tập.
Bài 28:
 Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A'B'C' theo tỉ số đồng dạng k = .
a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.
b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác bằng 40dm. Hãy tính chu vi của mỗi tam giác.
 + GV hướng dẫn HS sử dụng tính chất của dạy tỉ số bằng nhâu để tìm ra tỉ số chu vi.
+ Gọi diện tích của mỗi tam giác lần lượt là S1 và S2 ta có: S2 S1 = 40 và 
ị ị 
Từ = 20 ị S1 = ?
Từ = 20 ị S2 = ?
+ GV củng cố nội dung bài học.
12 phút 10 phút
A
B
C
M
N
L
+ HS đọc đề bài và vẽ hình:
AM = MB
MN // BC; ML // AC
Trong hình trên có MN // BC và ML // AC. Ta có:
DAMN ~ DABC
DABC ~ DMBL
DAMN ~ DMBL
* Ta có DAMN ~ DABC theo tỉ số đồng dạng là k = vì AM = MB ị AM = AB
* Ta có DABC ~ DMBL theo tỉ số đồng dạng là k = vì vì AM = MB ị MB = AB ị AB =MB 
* Ta có DAMN ~ DMBL theo tỉ số đồng dạng là k = .= . Hoặc do AM = MB .
A'
B'
C'
+ HS đọc bài 28.
+ Vẽ hình minh họa:
A'
B'
C'
+ HS vận dụng tính chất của day tỉ số bằng nhau:
ị 
Vậy tỉ số chu vi của hai tam giác bằng .
b) Bài toán quy về tìm hai số biết hiệu bằng 40dm và tỉ số của chúng bằng
II. hướng dẫn học tại nhà.
+ Nắm vững nội dung các bài tập đã giải trên lớp.
+ BTVN: Hoàn thành các BT còn lại trong SGK . Xem thêm các BT trong SBT.
+ Chuẩn bị cho bài sau: Trường hợp đồng dạng thứ nhất.

Tài liệu đính kèm:

  • docHinh 8 - Tiet 43.doc