Giáo án Hình học 6 tiết 22: Bài tập

Giáo án Hình học 6 tiết 22: Bài tập

BÀI TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- HS được ôn tập , củng cố các khái niệm nửa mặt phẳng, góc, số đo góc , tia phân giác của góc.

2. Kĩ năng : - Sử dụng các đồ dùng đo góc, phân biệt được các góc.

3. Thái độ : - Cẩn thận , chính xác trong vẽ hình và lập luận .

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên : Thước thẳng , đo độ , ê ke, 1 bảng phụ( Đề kiểm tra )

 2. Học sinh : phiếu học tập , thước thẳng , đo độ, ê ke .

 

doc 3 trang Người đăng ngocninh95 Lượt xem 860Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 6 tiết 22: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: 3/09. Tiết 23 :
Lớp: 6A,6B, 6C:	 bài tập
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- HS được ôn tập , củng cố các khái niệm nửa mặt phẳng, góc, số đo góc , tia phân giác của góc.
2. Kĩ năng : - Sử dụng các đồ dùng đo góc, phân biệt được các góc.
3. Thái độ : - Cẩn thận , chính xác trong vẽ hình và lập luận .
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên : Thước thẳng , đo độ , ê ke, 1 bảng phụ( Đề kiểm tra )
	2. Học sinh : phiếu học tập , thước thẳng , đo độ, ê ke .
III. Tiến trình các hoạt động dạy và học:
1. Tổ chức: (1’) 	6A :	6B:	6C:
2.Kiểm tra : (15’)
Câu 1: ( 4Đ) Trong những câu trả lời sau , câu nào đúng (Đ) câu nào sai (S)
	Tia Ot là tia phân giác của xÔy khi :
xÔt = yÔt
xÔt + tÔy = xÔy
xÔt + tÔy = xÔy và xÔt = yÔt
d) xÔt = yÔt = xÔy/ 2
Câu 2:(6Đ)
 	Định nghĩa tia phân giác của góc ? Vẽ tia phân giác Oz của góc xÔy = 126o 
 . Tính số đo xÔz và zÔy ?
	Đáp án + biểu điểm
Câu 1 ( 4Đ)
 Mỗi ý đúng 1Đ
	a) Sai	c) Đúng
	b) Sai	d) Đúng
Câu2 : (6Đ)
 Định nghĩa : Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa 2 cạnh của góc và tạo với 2 cạnh ấy 2 góc bằng nhau. (1Đ) 
 Vẽ đúng hình (2Đ)
Vì Oz là tia phân giác của góc xÔy (1Đ)
Nên xÔz = zÔy = xÔy : 2 (1Đ)
 xÔz = zÔy = 126o : 2 = 63o (1Đ)
3.Bài mới :
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung
Hoạt động 1:( 25') Góc kề bù , tia phân giác của góc.
HS : Đọc đầu bài 33- T87
GV: Thế nào là 2 góc kề bù ?
HS: Vẽ góc xÔy kề bù với yÔ x' ,
 biết xÔy = 130o ?
HS: Vẽ hình
GV: Muốn tính góc x'Ôt phải tính được góc nào ?
 - Tính góc yÔx' ?
 - Tính x'Ôt ?
HS: Trả lời.
GV: Yêu cầu HS lên bảng. 
HS: 1 em lên bảng trình bày, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
GV: Chốt lại cách làm.
HS : Đọc bài 34 - T87
HS : Thảo luận theo từng cặp
- Vẽ hình 
- Nêu quy trình tính các góc theo yêu cầu bài ?
GV : Chốt lại và hướng dẫn HS trình bày lời giải.
- Tính yÔt ?
- Tính x'Ôy ?
- Tính x'Ôt ?
-Tính x'Ôt' và t'Ôy ?
- Tính t'Ôt ? Kết luận về góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù ?
Luyện tập:
Bài 33- T87.
- Vì xÔy kề bù với x'Ôy nên
 yÔx' + xÔy = 180o
 yÔ x' = 180o - xÔy = 180o - 30o = 50o
- Vì tia Ot là tia phân giác của xÔy nên 
 yÔt = xÔt = xÔy : 2 = 130o :2= 65o
- Vì tia Oy nằm giữa 2 tia O x và Ot nên 
 x'Ôy + yÔt = x'Ôt 
Hay x'Ôt = 50o + 65o = 115o
Bài 34 - T87
a) Vì Ot là tia phân giác xÔy nên 
yÔt = xÔy : 2= 100o : 2 = 50o
+ Vì x'Ôy kề bù với xÔy nên 
x'Ôy + xÔy = 180o
x'Ôy = 180o - xÔy = 180o - 100o = 80o
+ Vì tia Oy nằm giữa 2 tia O x' và Ot nên x'Ôt = x'Ôy + yÔt =80o +50o = 130o
b) Vì Ot' là tia phân giác của x'Ôy nên
x'Ôt' = t'Ôy = x'Ôy : 2 = 80o :2 = 40o
+ Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Ot' nên t'Ôt = t'Ôy + yÔt = 40o + 50o = 90o
Vậy góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù có số đo bằng 90o hay ( 1V)
4. Củng cố: (3')
 -Lưu ý HS khi giải bài tập cần : Vẽ hình chính xác. Tìm quy trình phải có căn cứ để lập luận
5. Hướng dẫn học ở nhà: ( 2')
	- Xem lại các dạng bài đã chữa
	- Bài tập về nhà : 35; 376; 37 - T 87
 Chuẩn bị trứơc bài mới " Thực hành đo góc trên mặt đất"

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh 6 tiet 22.doc