Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2008-2009

Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2008-2009

 A.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1.kiến thức:

 -Hiểu được thế nào là chí công vô tư

 -Những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư

 -Ý nghĩa của chí công vô tư

 2.Kỹ năng:

 -HS phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư , không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày

 -HS biết đánh giá hành vi của mình và biếtrèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư

 3.Thái độ:

 -UÛng hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống

 -Phê phán những hành vi vụ lợi, tham lam, thiếu công bằng trong giải quyết công việt

 -Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư

B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

 -SGK,sách GV GDCD lớp 9

 -Tranh ảnh,băng hình thể hiện phẩmchất chí công vô tư

 -Ca dao, tục ngữ, chuyện kể nói về phẩm chất chí công vô tư

 -Giấy khổ lớn và bút dạ

 

doc 64 trang Người đăng tranhiep1403 Lượt xem 1280Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN1..TIÊT1..
NGÀY SOẠN:
NGÀY DẠY:
TÊN BÀI: BÀI 1:CHÍ CÔNG VÔ TƯ
 ****
 A.MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 1.kiến thức:
 -Hiểu được thế nào là chí công vô tư 
 -Những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư 
 -Ý nghĩa của chí công vô tư
 2.Kỹ năng:
 -HS phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư , không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày
 -HS biết đánh giá hành vi của mình và biếtrèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư
 3.Thái độ:
 -UÛng hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống 
 -Phê phán những hành vi vụ lợi, tham lam, thiếu công bằng trong giải quyết công việt
 -Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư 
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
 -SGK,sách GV GDCD lớp 9
 -Tranh ảnh,băng hình thể hiện phẩmchất chí công vô tư
 -Ca dao, tục ngữ, chuyện kể nói về phẩm chất chí công vô tư
 -Giấy khổ lớn và bút dạ
 C.PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC:
 GV có thể sử dụng các phương pháp sau:
 +Kể chuyện, phân tích, thuyết trình, đàm thoại
 +Nêu vấn đề, tạo tình huống, nêu gương, thảo luận nhóm
D.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1.ổn định 
 2.kiểm tra bài cũ
 GV phổ biến nội dung chương trình môn hoc một cách khái quát
 GV nhắc nhở HS về việt chuẩn bị vở ghi bài học, SGK
 3.bài mới:giới thiệu bài:”Chuyện kể về ông già lẩm cẩm”.
 ( Sách TK tr6)
TGTG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Đặt vấn đề:
-Hướng dẫn HS tự đọc 2 câu chuyện SGK (4 phút) 
-cử 2 HS có giọng tốt đoc lại,chia HS thành 3 nhóm để thảo luận 
N1:câu1:nhận xét của em về việc làm của VŨ TÁN ĐƯƠNG và TRẦN TRUNG TÁ? 
 Câu2:vì sao TÔ HIẾN THÀNH chọn TRẦN TRUNG TA thay thế ông lo việt nước nhà
Câu3:Việc làm của Tô Hiến Thành biểu hiện những đức tính gì?
NHOM2:
Câu1:Mong muốn của BAC
HO là gì?
Câu2:Mục đích mà BAC HO theo đuổi là gì?
Câu3:Tình cảm của nhân ta đối với BAC? Suy nghỉ của bản thân em?
NHOM3:
Câu1:Việc làm của Tô Hiến Thành và CT Hồ Chí Minh có chung phẩm chất của đức tính gí?
Câu2:Qua 2 câu chuyện ,em rút ra bài học gì cho bản thân và mọi người ?
Qua phần thảo luận chí công vô tư là phẩm chất đạo đức tốt đẹp,trong sáng và cần thiết của tất cả mọi người . những phẩm chất đó` không biểu hiện bằng lời nói mà biểu hiện bằng việc làm cụ thể là sự kết hợp giữa nhận thức về khái niệm ý nghĩa với thực tiễn cuộc sống.
N1:câu1:Khi TÔ HIẾN THÀNH bệnh ,VŨ TÁN ĐƯỜNG ngày đêm hầu hạ bên giường rất chu đáo 
 -TRẦN TRUNG TA mãi việt chống giặt biên cương 
 -TÔ HIẾN THANH dùng người là hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc ai là người có khả năng gánh vác công việc chung của đất nước 
-Đó là xuất phát từlợi ích chung ông là người thật sự công bằng .không thiên vị,giải quyết công việt theo lẽ phải
-Là Tổ quốc được giải phóng,nhân dân được hạnh phúc ,ấm no.
-Mục đích sống của BAC là làm cho ích quốc lợi dân
-Nhân dân ta vô cùng kính trọng,tin yêu và khâm phuc BAC .Bac luôn là sự gắn 
bó gần gủi thân thiết.
-Bản thân em luôn tự hào là con cháu của BAC HÔ .sẽ không có ngôn từ nào để ca ngợi, biết ơn để kể hết được tình cảm của em và các bạn.
-Là biểu hiện tiêu biểu của phẩm chất chí công vô tư.
-Bản thân học tập ,tu dưỡng theo gương Bác Hồ,để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ.
2.Nội dung:
a.Thế nào là chí công vô tư?
Là phẩm chất đạo đức của con người,thể hiện ở sự công bằng ,không thiên vị,giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân
b.Ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư
 chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và xãhội.góp phần làm cho đất nước giàu mạnh .xã hội công bằng dân chủ văn minh.
c.Rèn luyện 
-Uûng hộ quý trọng người có đức tính chí công vô tư
-Phê phán hành động trái với chí công vô tư
3.Bài tập
Cho HS làm bài tập nhanh;
*Những việc làm nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư? Vì sao 
Đáp án:Đúng là1 2 4 
 	Sai là 3 5
*Những hành vi nào sau đây trái với phẩm chất chí công vô tư
*Nêu biểu hiện chí công vôtư và không chí công vô tư
Bài tập 2 SGK tr 5 6
1-Làm việc vì lợi ích chung 
2-Giải quyết công việc công bằng
3-Chỉ chăm lo lợi ích của mình 
4-không thiên vị
5-Dùng tiền bạc của cải của nhà nước 
cho việc cá nhân.
1Giải quyết công viêc thiên vị
2sống ích kỉ chỉ lo lợi ích cá nhân
3Thamlam vụ lợi
4Cố gắng vươn lên thành đạt bằng tài năng
5Che dấu khuyết điểm cho người thân,người có chức có quyền
Chí công
Không chí công
-Không thiên vị
-Thương người
-
-Thiên vị
-Tham lam-ô-nhũng
 4.Củng cố:
 5.Dặn dò:
 Tuần:2 Tiết:2.
Ngày soạn:3/9/2007.
Ngày dạy:
Tên bài:Bài:2 TỰ CHỦ
I.Yêu cầu:
1.Kiến thức:Giúp HS hiểu thế nào là tính tự chủ?Biểu hiện của tính tự chủ?Ý nghĩa của tính tự chủ trong cuộc sống cá nhân,gia đình,xã hội?
2.Thái độ:HS biết tổntọng,ủng hộ những người có hành vi tự chủ,có biện pháp,kế hoạch,rèn luyệntính tự chủ trong học tập cũng như các hoạt động xã hội khác.
3.Kĩ năng:HS biết nhận xét,đánh giá hành vi của tính tự chủ,biết hành động đúng với đức tính tự chủ.
II.Đồ dùng dạy và học:
-Giáo án,SGK,SGV,truyện,giấy Ao bút.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Ổn định:
2.Kiểm tra bài cũ:
-Thế nào là chí công vô tư?
-Nêu 1 ví dụ về việc làm thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
3.Bài mới:
Tg
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I.Đặt vấn đề:
II.Nội dung:
1.Thế nào là tự chủ?
Tự chủ là làm chủ bản thân,người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ,tình cảm hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh,điều kiện của cuộc sống.
2.Biểu hiện của đức tính tự chủ:
-Thái độ bình tỉnh,tự tin.
-Biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
-Biết tự kiểm tra đánh giá bản thân.
3.Ý nghĩa của tính tự chủ:
-Tự chủ là 1 đức tính quý giá.
-Có tính tự chủ con người sống đúng đắn cư xử có đức tính có văn hoá.
-Tính tự chủ giúp con người vượt qua khó khăn thử thách và cám dỗ.
4.Rèn luyện tính tự chủ như thế nào?
-Suy nghĩ kĩ trước khi nói và hành động.
-Xem xét thái độ lời nói,hành động,việc làm của mìmh đúng hay sai.
-Biết rút kinh nghiệm và sửa chữa.
III.Bài tập:
-Gọi 2-3 HS đọc truyện:
-Hướng dẫn HS thảo luận:
N1:-Nỗi bất hạnh đến với gia đình bà tâm như thế nào?
-Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình?
-Việc làm của Bà Tâm thể hiện đức tính gì?
N2:-Trước đây N là HS có những ưu điểm gì?
-Những hành vi sai trái của N sau này là gì?
-Vì sao N lại có kết cục xấu như vậy?(Hậu quả)
N3:-Qua 2 câu truyện em rút ra bài học gì?
-Nếu trong lớp em có bạn như N thì em và các bạn sẽ xử lí như thế nào?
*Ngày nay chúng ta đang đứng trươc những thử thách của cuộc sống đó là lối sống thực dụng ích kỉ xa đoạ,đang chạy đua của 1 số thanh thiếu niên,đó là nguyên nhân của người không biết tự chủ bản thân.vì vậy chúng ta cần hiểu rõ hơn về nội dung này.
*Hãy phân biệt biểu hiện tự chủ và không tự chủ?
 TỰ CHỦ
-Thái độ,bình tỉnh tự tin.
-
-
-Từ đó tự chủ có ýnghĩa như thế nào trong cuộc sống?
+Em sẽ xử lí như thế nào khi gặp các tình huống sau:
1.Bị bạn bè nghi oan.
2.Bố mẹ chưa đáp ứng mong muốn cho em.
3.Có bạn bị ngất trong giờ học.
4.Gặp bài toán khó trong giờ kiểm tra.
+Qua đó em rèn luyện đức tính tự chủ như thế nào?
*Bài tập:SGK,Tr8
Giải thích câu ca dao:”Dù ai nói ngã nói nghiêng,lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân.”
-HS:A,Bđọc truyện.
-Cả lớp lắng nghe.
+Con trai bà nghiện ma tuý và nhiễn HIV/AIDS.
+Bà nén chặt nỗi đau để chăm sóc con.
+Bà tích cực giúp đỡ những người bị HIV khác.
+Bà là người làm chủ tình cảm và hành vi của mình.
+N là HS ngoan và học khá.
+N bị bạn bè xấu rủ rê,tập hút thuốc lá,uống bia,đua xe.
+N trốn học,thi trược tốt nghiệp.
+N không làm chủ tình cảm và hành vi bản thân.
*Gây hậu quả cho mình,gia đình và xã hội.
-Bà Tâm có đức tính tự chủ,vượt khó khă,không bi oan,chán nản.
+Trách nhiệm chúng em là động viên gần gủi giúp đỡ các bạn hoà hợp với lớp,cộng đồng để trở thành người tốt.
 KHÔNG TỰ CHỦ
-Nhút nhác,e thẹn.
-
-
-
-Sống đúng đắn,vượt qua khó khăn
-HS:Tranh luận và trả lời tự do.
-Suy nghĩ kĩ,xem xét thái độ
-Câu 1:Đáp án:a,b,d,e.
+Ý nói con người khi đã có quyết tâm thì dù ai có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi.
4.Củng cố :Trò chơi sắm vai:Tình huống”Hai HS đi xe đạp ngược chiều va vào nhau 1 bạn bị xe hỏng và 1 bạn bị xây xát”
5.Dặn dò:HS về nhà làm bài tập 2,3 SGK Tr8.
 Sưu tầm ca dao,tục ngữ
 Chuẩn bị bài 3:”Dân chủ và kĩ luật”
Tuần 3 Tiết 3.
Ngày soạn:6/9/2007.
Ngày dạy:
Tên bài:Bài 3 DÂN CHỦ VÀ KĨ LUẬT
I.Yêu cầu:
1.Kiến thức:
-Giúp HS hiểu thế nào là dân chủ và kĩ luật?
-Biểu hiện,ý nghĩa của dân chủ,kĩ luật trong trường và xã hội.
2.Thái độ:
-Có ý thức tự giác rèn luyện tính kĩ luật phát huy dân chủ trong hoạt động(gđ,xh,trường).
-Học tập noi gương những việc tốt,những người thực hiện tốt dân chủ và kĩ luật.
-Biết góp phần phê phán đúng mức những hành vi vi phạm dân chủ kĩ luật.
3.Kĩ năng:
-Biết giao tiếp ứng xử và thực hiện tốt.
-Biết phân tích đánh giá các tình huống trong cuộc sống và xã hộivề tính dân chủ và kĩ luật.
-Biết tự đánh giá bản thân xây dựng kế hoảchèn luyện tính kĩ luật.
II.Đồ dùng dạy và học:
 -Giáo án SGK,SGV,thông tin và sự kiện.
 -Giấy Ao,bút
III.Hoạt động dạy và học:
1.Ổn định:
2.Kiểm tra bài cũ:
 -Dân chủ là gì?Biểu hiện của dân chủ?
 -Nêu 1 số tình huống đòi hỏitính dân chủ mà em có thể gặp trong cuộc sống và nêu cách ứng xử?
 -Trình bài ca dao tục ngữ?
3.Bài mới:
Tg
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I.Đặt vấn đề:
II.Nội dung:
1.Thế nào là dân chủ và kĩ luật?
a.Dân chủ là:
-Mọi người làm chủ công việc.
-Mọi người được biết,được cùng tham gia.
-Mọi người góp phần thực hiện kiểm tra giám sát.
b.Kĩ luật là:
-Tuân theo quy định của cộng đồng.
-Hành động thống nhất để đạt chất lượng.
2.Tác dụng:
-Tạo ra sự thống nhất cao về hành động,nhận thức và ý chí.
-Tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân.
-Xây dựng xã hội phát triển về mọi mặt.
3.Rèn luyện dân chủ và kĩ luật:
-Mọi người cần tự giác chấp hành kĩ luật.
-Các cán bộ lãnh đạo,các tổ chức xã hội tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy dân chủ và kĩ luật.
-HS phải vân lời bố mẹ,thực hiện quy định của trường lớp,tham gia dân chủ có ý thức kĩ luật của 1 công dân.
III.Bài tập:
-Cho HS cả lớp tìm hiểu tình huống:
1.Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong 2 tình huống trên?
Có dân chủ
-Các bạn sôi nổi thảo luận.
-Đề suất chi tiết cụ thể.
-Thảo luận về các biện pháp thực hiện những vấn đề chung.
-Tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể.
Thành lập đội thanh niên cờ đỏ.
2.Sự kết hợp giữa biện pháp dân chủ và kĩ luật là gì?
Biện pháp dân chủ
-Mọi người cùnh được tham gia,bàn bạc.
-Ý thức tự giác.
-Có biện pháp tổ chức thực hiện.
3.Việc làm của ông giám đốc cho thấy ông là người như thế nào?
*Từ các nhận xét trên về ôn ... công dân đối với đất nước trên moi lĩnh vực.
HS nêu VD....
HS thảo luận....
HS tự rút ra bài học....
Đáp án: Các quyền sau điều là tham gia quản lí nhà nước và XH.
1. Bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND.
2. Ứng cử vào quốc hội, HĐND.
3. Khiếu nại và tố cáo.
4. Giám sát kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.
HS tự rút ra bài học.
- Trực tiếp VD Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội. ứng cử vào hội đồng nhân dân.
- Gián tiếp: VD Góp ý XD phát triển kinh tế địa phương, góp ý việc àm của các cơ quan nhà nước.
+ Quyền làm chủ tự nhiên.
+ Làm chủ xã hội.
+ Làm chủ bản thân.
Đáp án: Ý kiến đúng c Vì...
Củng cố: Tổ chức diễn đàn ngắn “ HS bài tỏ ý kiến về vấn đề tham gia quản lí nhà nước và XH của HS nói chung và HS lớp 9 nói riêng.”
Dặn dò: Về làm bài tập 3, 4, 5, 6... tr 59, 60.
 Xem trước bài 17 ( Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc)
 Tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự...
Tuần tiết
Ngày soạn: 9/4/2008.
Tên bài: Bài 17 	 NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Yêu cầu: 
Kiến thức: Giúp HS hiểu.
Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc?
Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân là gì?
Trách nhiệm của bản thân như thế nào?
Kĩ năng:
Thường xuyên rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh ở nơi cư trú và trong trường học.
Tuyên truyền vận động bạn bè và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
Thái độ:
Tích cực tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
Sẵn sàn làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc khi đến độ tuổi quy định.
Đồ dùng dạy và học:
HS: vở và SGK.
GV: Giáo án, SGK, SGV, hiến pháp 1992, luật nghĩa vụ quân sự...
Tranh , ảnh...
Hoạt động dạy và học:
Ổn định : Kiểm tra sĩ số hs 1 phút.
Kiểm tra bài cũ: 
HS lớp 9 có quyền tham gia góp ý về quyền trẻ em không?
+ Có + Không.
 + Đây là việc làm của phụ huynh và thầy cô.
Nêu ví dụ về việc làm trực tiếp và gián tiếp của bố mẹ em thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
Bài mới: Giới thiệu bài thơ thần của LÍ Thường Kiệt trong 1 đêm chờ đánh giặc Tống
“Sông núi nước Nam, vua Nam ở.
Rành rành định phận tại sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời”
 Bác Hồ chúng ta đã khẳng định chân lí: “Không có gì quý hơi độc lập tự do”
Em có suy nghĩ gì về bài thơ thần của Lí Thường Kiệt và chân lí của Bác Hồ?
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Đặt vấn đề:
II. Nội dung:
1. Bảo vệ tổ quốc là gì?
 Là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vện lãnh thổ, bảo vệ chế độ XHCN và nhà nước CHXH CNVN.
2. Vì sao phải bảo vệ tổ quốc?
 Vì:
- Non sông đất nước ta là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, sương máu khai phá, bồi đắp mới có được.
- Hiện nay vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính tổ quốc ta.
3. Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung nào?
- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
- Bảo vệ trật tự an ninh XH.
4. Trách nhiệm của HS.
- Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức.
- Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.
- Tích cực tham gia phơng trào bảo vệ trật tư an ninh trong trường học và nơi cư trú.
- Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tổ chức, vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.
III. Bài tập:
Cho HS quan sát ảnh và thảo luận.
1. Nội dung các bức ảnh trên là gì?
2. Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh đó?
3. Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai?
Cho HS sưu tầm ảnh thêm.
KL: Lịch sử nước ta đã chúng minh dựng nước phải đi đôi với giữ nước, ngày nay XD XHCN bảo vệ tổ quốc và bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ XHCN được coi là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn dân và của nhà nước ta.
Tổ chức thảo luận:
1. Bảo vệ tổ quốc là như thế nào?
2. Vì sao phải bảo vệ tổ quốc?
3. Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì?
4 HS chúng ta phải làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc?
KL: Các chú bộ đôi bảo vệ đảo, vùng biên giới là giữ bình yên cuộc sống cho dân.
Lịch sử 4ooo năm dựng nước và giữ nước ...
- Em hãy cho biết ý nghĩa của ngày lễ sau?
+ 22/12....
- Luật pháp quy định tuổi TN như thế nào?
- 
KL: Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. NGhĩa vụ và quyền đó được thể hiện trong hệ thống PL VN.
GV: giới thiệu luật 
Bài tập 1 SGK.
Quan sát ảnh...
Ảnh 1: Chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển tổ quốc.
Ảnh 2: Dân quân nữ cũng là 1 trong những lực lượng bảo vệ tổ quốc.
Ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ với người mẹ có công góp phần bảo vệ tổ quốc.
- Em suy nghĩ:
 Những bức ảnh trên giúp em hiểu được trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mọi công dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình( của thanh niên phụ nữ và cả những người mẹ)
- Bảo vệ tổ quốc là sự nghiệm của toàn dân, là nghĩa vụ thiên liên và cao quý của toàn dân.
Ngày hội quốc phòng toàn dân ( thành lập quân đội nhân dân)
- Thanh niên từ 18 đến 27 tuổi.
- Học tập lao động tốt.
- Ủng hộ gia đình tình nghĩa.
- Tham gia ngày 27/7.
Điều khoảng trong hiến pháp 1992.
- Luật nghĩa vụ quân sự.
- Bộ luật hình sự.
+ Đáp án: a, c, d, đ, e, h, i.
Củng cố: HS trình bài về bảo vệ tổ , trật tự, an ninh mà em đã làm.
Dăn dò: Làm bài tập còn lại SGK, Xem trước bài 18, Sưu tầm tục ngữ...
Tuần tiết
Ngày soạn: 10/4/2008.
Tên bài: Bài 18 SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC 
 VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT
Yêu cầu:
Kiến thức: HS cần hiểu được.
Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và hành vi tuân theo PL.
Để sống có đạo đức và tuân theo PL, cần phải rèn luyện học tập nhiều mặc.
KĨ năng:
Biết giao tiếp, ứng xử có văn hóa, có đạo đức và tuân theo PL.
Biết phân tích đánh giá những hành vi đúng sai về đạo đức về PL của bản thân và của mọi người xung quanh.
Biết tuyên truyền giúp đỡ những người xung quanh sống có đạo đức có văn hóa và thực hiện tốt PL.
Tháo độ: 
Phát triển những tính cảm lành mạnh đối với mọi người xung quanh, trước hết với những người trong gia đình, thầy co và bạn bè.
Có ý chí, nghị lực và hoài bảo tu dưỡng để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Đồ dùng dạy và học:
HS: vở và SGK.
GV: Giáo án, SGK, SGV, truyện về đạo đức...
Hoạt động dạy và học:
Ổn đinh: Kiểm tra sĩ số HS 1 phút.
Kiểm tra bài cũ: 
Những việc làm nào sau đây tham gia bảo vệ tổ quốc?
Xây dựng lực lượng quốc phòng.
Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Tham gia bảo vệ trật tự an toàn XH.
Bài mới: Giới thiệu.
Chào hỏi lễ phép với thầy cô.
Đõ em be bị ngã đứng dậy.
Chăm sóc bố mẹ khi đau ốm.
Đi bên phải đường.
Anh em tranh cấp tài sản.
Bố mẹ kinh doanh trốn thuế.
Những hành vi trên thực hiện tốt và chưa tố những chuẩn mực gì?
Tg
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Đặt vấn đề:
II.Nội dung:
1. Sống có đạo đức là gì?
- Suy nghĩ hành động theo chuẩn mực đạo đức.
- Chăm lo việc chung lo cho mọi người.
- Giải quyết hợp lí giữa quyền và nghĩa vụ.
- Lấy lợi ích XH dân tộc là mục tiêu sống.
- Kiên trì hoạt động để thực hiện mục đích.
2. Tuân theo PL là gì?
 Sống và hành động theo những quy định bắt buộc của PL.
3. Quan hệ sống có đạo đức và thực hiện PL:
a. Sống có đạo đức:
 Tự giác thực hiện chuẩn mực đạo đức do XH quy định.
b. Thực hiện PL:
 Bắt buộc thực hiện những quy định của PL do nhà nước đề ra.
* KL: Đây là phẩm chất bền vững của mỗi cá nhân, là động lực điều chỉnh nhận thức, tháo độ hành vi tự nguyện thực hiện PL.
4. Trách nhiệm của bản thân:
 - Học tập, lao động tốt.
- Rèn luyện đạo đức tư cách.
- Quan hệ tốt với bạn bè, gia đình và XH.
- Nghiêm túc thực hiện PL , trong đó đặc biệt là luật giao thông.
III. Bài tập:
Khai thác truyện kể SGK. “ Nguyễn Hải Thoại...”
Hỏi:
1. Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức?
2. Những biểu hiện nào chứng tỏ Nguyễn Hải Thoại là sống và việc tuân theo PL?
3. Động cơ nào thoi thúc anh làm được việc đó?
Động cơ đó thể hiện phẩm chất gì của anh?
4. Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân, mọi ngưoeif và xã hội?
KL: Sống và làm việc như anh Thoại là cống hiến cho mọi người, là trung tâm đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng... đem lại lợi ích cho tập thể trong đó có lợi ích cá nhân gia đình và XH.
Liên hệ thực tế:
Tầm gương tốt đáng học hỏi.
Hành vi trái đạo đức, vi phạm PL?
Tổ chức thảo luận:
1. Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo PL?
2. Quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo PL?
3. Ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo PL.
4. Liên hệ trách nhiệm bản thân?
* Chuẩn mực đạo đưc là những đức tính: Hiếu, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa...
+ Người sống có đạo đức là người thể hiện được những giá trị đạo đức gì?
+ Nêu hành vi vi Phạm cả đạo đức và PL?
Giải bài tập 2 SGK tr 68, 69.
Đọc truyện - suy nghĩ...
- Biết tự trọng, tự tin, tự lập, có tâm, trung thực.
- Chăm lo đời sống vật chất và tinyh thần cho mọi người ( ăn ở, học hành, vui chơi, TDTT văn hóa, văn nghệ...)
- Trách nhiệm, năng động, sáng tạo ( bồi dưỡng đào tạo cán bộ năng cao trình độ kiến thức, mở rộng SX)
Năng cao uy tín của đơn vị, công ty.
+ Làm theo Pl.
+ Giáo dục cho mọi người ý thức PL và kỉ luật lao động.
+Mở rộng Sx theo quy định PL.
+ Thực hiện quy định nộp thuế, đóng BHXH.
+ Luôn phản đối đấu tranh với những hiện tượng làm ăn phi pháp, tiêu cực, tham những, trốn thuế, đánh cắp, đánh tráo...
- Động cơ thoi thúc anh là “ XD công ty ngang tầm với sự nghiệp đổi mới của đất nước”
- Động cơ đó thể hiện đức tính “ Sống có đạo đức và tuân theo hiến pháp và PL” 
Việc làm của anh đã có lợi:
+ Bản thân đạt danh hiệu anh hùng lao động trong thời kì đổi mới.
+ Công ty là đơn vị tiêu biểu của nghành XD.
+ Uy tín của công ty giúp cho nhà nước ta mở rộng quan hệ với các nước khác, đóng góp 1 phần vào công cuộc XD đất nước đi lên CNXH.
VD:
+ Bác sĩ Lê Thế Trung.
+ HS giỏi Lê Thái Hoàng.
+ Nông dân Nguyễn Cẩm Lũ.
+ Tội buôn bán ma túy(Vũ Xuân Trường)
+ Giết người, cưpws của, cờ bạc( Trương Văn Cam)
+ Tham ô tài sản nhà nước( Nguyễn Đức Chi 165 tỉ đồng) và Lã Thị Kim Oanh.
+ HS đi thi quay cóp, thi hộ...
+ Đua xe gây rối trật tự.
Qua thảo luận
HS tự rút ra bài học.
- Mọi người: Chăm lo lợi ích chung.
- Công việc: có trách nhiệm cao.
- Môi trường sống: lành mạnh, bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn XH.
- Có lí tưởng sống đẹp.
- Bản thân: tự tin tự lập.
+ Anh em tranh chấp tài sản thừa kế.
 Anh em bất hòa(vi phạm đạo đức)
 Tòa án giải quyết là vi phạm PL.
Đáp án: 
- Hành vi biểu hiện sống có đạo đức là: a, b, c, d, đ, e.
Hành vi biểu hiện làm việc theo PL là: g, h, i, k, l.
Củng cố: Trò chơi sắm vai TH “Có người bị công an truy đuổi, người đó dúi vào tay người khác 1 gói hàng nhờ giấu hộ”(HS tự phân vai, soạn kich bản và thực hiện)
Dặn dò: Bài tập còn lại ở SGK tr 68,69.
 Sưu tầm ca dao tục ngữ, truyện gương người tốt.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN K9.doc