Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 54: Ôn tập chương III - Huỳnh Thị Diệu

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 54: Ôn tập chương III - Huỳnh Thị Diệu

I . MỤC TIÊU :

 1. Kiến thức:

 Giúp HS tái hiện lại các kiến thức đã học .

 Củng cố và nâng cao các kĩ năng giải phương trình1 ẩn .

2. 2. Kĩ năng:

3. Củng cố và nâng cao kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình.

 3. Thái độ:

 Giáo dục tính logic hệ thống các kiến thức trong chương.

 II . CHUẨN BỊ :

 HS : Ôn tập các bước giải phương trình

 GV : bảng phụ ghi 6 câu hỏi ôn chương 3, BT

III. PHƯƠNG PHÁP:

 Vấn đáp, gợi tìm, thảo luận

IV . TIẾN TRÌNH :

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện 8A4

 8A5

2 .Kiểm tra bài cũ: lồng vào phần ôn lý thuyết

3. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 21/10/2021 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 54: Ôn tập chương III - Huỳnh Thị Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26 
Tiết 54 
Ngày dạy : 4/3/2010
Oân tập chương III
I . MỤC TIÊU : 
 1. Kiến thức: 
 Giúp HS tái hiện lại các kiến thức đã học .
 Củng cố và nâng cao các kĩ năng giải phương trình1 ẩn .
 2. Kĩ năng: 
 Củng cố và nâng cao kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình.
 3. Thái độ: 
 Giáo dục tính logic hệ thống các kiến thức trong chương.
 II . CHUẨN BỊ : 
 HS : Ơn tập các bước giải phương trình 
 GV : bảng phụ ghi 6 câu hỏi ôn chương 3, BT
III. PHƯƠNG PHÁP: 
 Vấn đáp, gợi tìm, thảo luận
IV . TIẾN TRÌNH :
Ổn định tổ chức: Kiểm diện 8A4
 8A5
2 .Kiểm tra bài cũ: lồng vào phần ôn lý thuyết
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1
GV đưa nội dung câu hỏi ôn chương 3 lên bảng 
 Mỗi HS trả lời 1 câu
Hoạt động2
HS1 : làm BT 50b 
GV yêu cầu HS nêu thứ tự các bước giải 
HS : - Qui đồng , khử mẫu 
 - Chuyển vế ( các hạng tử có chứa x ở 1 vế , các hạng tử tư ïdo ở vế còn lại )
 - Thu gọn 2 vế , đưa về dạng 
 ax + b = 0
 - Giải phương trình và trảlời nghiệm 
HS2: làm BT 50 d 
GV đưa BT 51a,d ; 52c lên bảng 
GV cho học sinh làm theo mhóm 5 phút 
Nhóm 1,2 : BT 51a
Nhóm 3,4 : BT 51d 
Nhóm 5,6 : BT52c
GV hướng dẫn :
BT 51a : 
GV : phương trình tích có dạng như thế nào ? 
HS : vế phải bằng 0 , vế trái là tích các nhân tử 
BT 51d
GV : Dùng các pp nào để phân tích vế trái thành nhân tử 
HS : Ta thấy ở các hạng tử có nhân tử chung là x , vậy trước tiên ta đặt nhân tử chung .
 Biểu thức trong ngoặc là 1 tam thức bậc 2 không có dạng HĐT do đó ta tiếp tục phân tích bằng pp tách hạng tử 5x = 6x- x
Cuối cùng dùng pp nhóm hạng tửđể phân tích 
BT52c
Đại diện 3 nhóm trình bày 
HS nhận xét 
GV nhận xét 
I .Lý thuyết :
1) Hai pt tương đương khi có cùng tập hợp nghiệm.
2) Ví dụ : pt 
 ĩ 4x + 4 = 5x + 5 
3) Điều kiện a0 thì ax + b = 0 là pt bậc nhất 
4) Phương trình bậc nhất có thể vô nghiệm,có
thể có 1 nghiệm , có thể có vô số nghiệm.
5) Khi giải pt chứa ẩn ở mẫu ta chú ý tìm đkxđ và đối chiếu giá trị tìm được với đkxđ rồi mới nhận nghiệm 
6) Các bước giải toán bằng cách lập pt: (sgk/25)
II .BÀI TẬP:
BT50b 
 ĩ 8(1-3x) - 2(2+3x)=140 - 15(2x+1)
 ĩ 8 - 24x – 4 - 6x = 140 – 30x -15 
 ĩ 0x = 121
PT vô nghiệm , S = 
 BT 50 d 
ĩ 3(3x+2) –(3x+1) = 12x + 10
ĩ 9x+ 6 – 3x – 1 = 12x + 10
ĩ - 6x = 5
ĩ x = 
Vậy: S = {}
BT 51a Đưa về pt tích :
 (2x + 1)(3x – 2)= (5x – 8)(2x + 1)
ĩ (2x + 1)(3x – 2) - (5x – 8)(2x + 1) = 0
ĩ (2x + 1)( -2x + 6)=0
ĩ 2x + 1 = 0 
ĩ x = 
ĩ -2x + 6 =0	 
ĩ x = 3
Vậy S = { ; 3 }
BT 51d 
 2x3 + 5x2 – 3x = 0
ĩ x ( 2x2 + 5x – 3) = 0
ĩ x (2x2 +6x – x – 3 )=0
ĩ x ( 2x – 1)( x + 3) =0
 ĩ
 Vậy S ={ 0 ; -3 ; }
 BT52c
 ĐKXĐ : x2
 (x+1)(x+2)+(x-1)(x-2) = 2x2 +4
ĩ x2+3x +2+x2 -3x +2 -2x -4 = 0
 ĩ 0x = 0
Phương trình co ùnghiệm x tùy ý S = R
4 .Củng cố và luyện tập
Gv: Muốn biến đổi phương trình đưa về dạng phương trình tích ta làm thế nào ?
HS: phát biểu như bài học kinh nghiệm
Bài học kinh nghiệm 
 Muốn đưa 1 phương trình về dạng phương trình tích ta làm như sau :
Chuyển tất cả hạng tử về vếtrái làm cho vếphải bằng 0
Phân tích vế trái thành nhân tử
5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
 Làm BT 52d , 53,54,55,56 ( SGK )
 Làm hoàn chỉnh VBT
V RÚT KINH NGHIỆM :

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_54_on_tap_chuong_iii_huynh_thi_die.doc