Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 10: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hẳng đẳng thức - Năm học 2010-2011

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 10: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hẳng đẳng thức - Năm học 2010-2011

I MỤC TIÊU:

+ HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhõn tử bằng PP dùng hằng đẳng thức.

+ HS biết vận dụng cỏc HĐT để PTĐTTNT

+ Rèn tính cẩn thận tư duy lôgíc và chính xác cho HS

II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

- GV: Thước thẳng , bảng phụ, phấn mầu

- HS : SGK, thước thẳng, phiếu học tập

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra việc chuẩn bị bài mới của HS.

 HS 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử?

1/ 3ab2+a2b

2/ 2(a+b) - (a+b)

 HS 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử?

1/ 5xy+ 5xz

2/ 12a2b - 18ab2 - 30b2

+ GV nhận xét đánh giá cho điểm.

3. Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 312Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 10: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hẳng đẳng thức - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/ 9/ 2010 Ngày giảng: 29/ 9 / 2010
Tiết 10 phân tích đa thức thành nhân tử
BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC
I mục tiêu:
+ HS hiểu được cỏch phõn tớch đa thức thành nhõn tử bằng PP dựng hằng đẳng thức.
+ HS biết vận dụng cỏc HĐT để PTĐTTNT
+ Rèn tính cẩn thận tư duy lôgíc và chính xác cho HS
II Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: Thước thẳng , bảng phụ, phấn mầu
- HS : SGK, thước thẳng, phiếu học tập
III Tiến trình dạy học: 
1. ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra việc chuẩn bị bài mới của HS.
 HS 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử?
1/ 3ab2+a2b
2/ 2(a+b) - (a+b)
 HS 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử?
1/ 5xy+ 5xz
2/ 12a2b - 18ab2 - 30b2
+ GV nhận xét đánh giá cho điểm.
3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV: Nêu ví dụ trong SGK cho HS nghiên cứu và gọi một HS lên bảng thực hiện 
GV: Tổ chức cho HS dưới lớp nhận xét
GV: Khi phân tích đa thức như ví dụ trên ta gọi đó là PT đa thức thành nhân tử bằng PP dùng HĐT
GV: Cho HS làm nhanh bài tập ?1, ?2 tại lớp sau đó gọi 2 HS lên bảng trình bày
HS: nghiên cứu nhanh phần áp dụng, không gọi lên bảng chữa mà chuyển sang làm bài tập 
GV: Cho HS làm bài tập số 43, 45 SGK.Tr.20
BT 43 gọi 2 HS lên bảng, mỗi em chữa 2 ý
GV: Tổ chức nhận xét cho điểm nếu đúng
BT 45 gọi 2 HS lên bảng, mỗi em chữa 1 ý
GV: tổ chức nhận xét cho điểm nếu đúng
1 Ví dụ:
Phõn tớch cỏc đa thức thành nhõn tử
a/ x2–4x+4 = (x–2)2
b/ x2–2 = x2–()2 =(x-)(
c/ 1–8x3=1–(2x)3 =(1–2x)(1+2x+4x)
?1 
a/ x3+3x2+3x+1 = (x+1)3
b/ (x+y)2- 9x2 = (x+y)2- (3x)2
 = (x+y+3x)(x+y-3x)
 = (4x+y)(y-2x)
?2 Tớnh nhanh: 
a/ 1052 - 25 = 1052 -52
 = (105+5) (105-5)
 = 110 . 100 = 11000
b/ (2n+5)2 - 25 =(2n+5)2 - 52
 =(2n+5+5)(2n+5- 5)
 =(2n+10).2n
 =4n (n+5)
=> (2n+5)2 - 25 chia hết cho 4 với mọi nẻ N
2. áp dụng:
Ví dụ SGK
Bài tập 43 tr.20
a/ x2+6x+9 = (x+3)2
b/ 10x–25–x2 = –(25–10x+x2) = –(5–x)2
c/ 8x3 – =(2x)3 –()3 
 =(2x–)(4x2+x+)
d/ x2 – 64y2 = (x)2 – (8y)2 
 = (x–8y)( x+8y)
Bài tập 45 tr.20
a/ x2 – 25 = 0
 (x+5)(x–5)=0
ÛÛ
Vậy 
b/ x2–4x+4 = 0
 (x–2)2 = 0
 (x–2) = 0
 => x =2 Vậy x =2
4. Củng cố
 Ta có mấy phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử?
5. Dặn dò học ở nhà
Làm các bài tập 44, 46 sgk và bài tập 26- 29 sbt 
Đọc trước bài phân tích đa thức bằng phương pháp nhóm hạng tử

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_10_phan_tich_da_thuc_thanh_nhan_tu.doc