Giáo án Đại số Khối 8 - Tiết 22, Bài 3: Rút gọn phân thức (Bản chuẩn)

Giáo án Đại số Khối 8 - Tiết 22, Bài 3: Rút gọn phân thức (Bản chuẩn)

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nắm vững và vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức.

2. Kỹ năng:

- HS bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu.

B. PHƯƠNG PHÁP

C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Thầy: - Bảng phụ (hoặc máy chiếu, hoặc giấy khổ A3 và nam châm)

2. Trò: - Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thàng nhân tử.

 - Bảng nhóm, bút dạ, bút chì.

I. Ổn định tổ chức: Vắng

II. Bài cũ:

 

doc 7 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 344Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Khối 8 - Tiết 22, Bài 3: Rút gọn phân thức (Bản chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_khoi_8_tiet_22_bai_3_rut_gon_phan_thuc_ban_ch.doc