Giáo án Đại số khối 7 - Tiết 38: Ôn tập học kì 1

Giáo án Đại số khối 7 - Tiết 38: Ôn tập học kì 1

A. Mục đích yêu cầu :

 Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tlt, đại lượng tln, hàm số

 Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số

B. Chuẩn bị :

 Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

C. Nội dung :

 

doc 2 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 858Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số khối 7 - Tiết 38: Ôn tập học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18	Ngày soạn :
Tiết 38	Ngày dạy :
Ôn tập học kì 1
A. Mục đích yêu cầu :
	Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tlt, đại lượng tln, hàm số
	Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số
B. Chuẩn bị :
	Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
0p
40p
30p
10p
3p
1p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Ôn tập : 
Cho hs nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Cho hs nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Cho hs nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Cho hs nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng
Cho hs nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng
Cho hs nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng
Cho hs làm các bài toán tìm x
4. Củng cố :
Nhắc lại các nội dung chính trên
5. Dặn dò :
Ôn tập tỉ lệ thức và hàm số
Nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Nhắc lại các công thức luỹ thừa và vận dụng 
Làm các bài toán tìm x
5. Luỹ thừa :
Vd : (-2)3 =-2.(-2).(-2)=-8
Chú ý : -22 22 , 
Vd : 
Vd: 
Vd : 
Vd:
Vd:
1) =
2) =
6. Tìm x :
1) 	
2) 
3) 	
4) 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 38.doc