Giáo án Đại số 8 - Tiết 42: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - Trường THCS Chầu Văn Biếc (Bản 2 cột)

Giáo án Đại số 8 - Tiết 42: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - Trường THCS Chầu Văn Biếc (Bản 2 cột)

I\ Mục tiêu:

-Củng cố kĩ năng biến đổi các phương trình bằng hai qui tắc chuyển vế và nhân với một số

-Nắm vững phương pháp giải các phương trình .

-Giải tốt các bài tập sgk

II\ Chuẩn bị:

Bảng phụ các bước giải phương trình đưa được về dạng ax+b=0

III\ Hoạt động dạy học:

 1\ Ổn định lớp:

 2\ Kiểm tra bài cũ:

Giải phương trình 7-3x=9-x

Đ/s:x= -1

 3\ Tiến trình bài dạy:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 535Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - Tiết 42: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - Trường THCS Chầu Văn Biếc (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 42: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax+b=0
I\ Mục tiêu:
-Củng cố kĩ năng biến đổi các phương trình bằng hai qui tắc chuyển vế và nhân với một số
-Nắm vững phương pháp giải các phương trình .
-Giải tốt các bài tập sgk
II\ Chuẩn bị:
Bảng phụ các bước giải phương trình đưa được về dạng ax+b=0
III\ Hoạt động dạy học:
	1\ Ổn định lớp:
	2\ Kiểm tra bài cũ:
Giải phương trình 7-3x=9-x
Đ/s:x= -1
	3\ Tiến trình bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Giới thiệu các dạng phương trình được xét
1\ Dạng 1:Giải phương trình 
5-(x-6)=4(3-2x)
Các bước giải
Trước hết ta phải làm gì?
Nhắc lại qui tắc bỏ dấu ngoặc.
5-x+6=12-8x
Để tìm được x tiếp theo phải làm gì?
Áp dụng: Giải phương trình
(x-1)-(2x-1)=9+x
Gọi 1 hs lên bảng
2\ Dạng 2: Giải phương trình
Nêu các bước giải
Thực hiện phép tính và bỏ dấu ngoặc.
HS trả lời.
Chuyển vế :-x+8x=12-11
Thu gọn và tìm x:7x=1
x=
(x-1)-(2x-1)=9+x
Qui đồng mẫu hai vế
Nhân hai vế với 30 để khử mẫu
Chuyển vế :35x+60x+6x=96+5
Thu gọn và tìm x:
101x=101
x=1
Áp dụng: Giải phương trình 
Hãy nêu các bước chủ yếu để giải hai dạng
HS trả lời 
CỦNG CỐ
Giải phương trình 
a\ 
Hãy nhận xét về phương trình 
Ngoài cách giải thông thường ta có thể làm thế nào ?
Nêu phần chú ý sgk
Làm bài 13 sgk
Hs trả lời
Chuyển vế và đặt nhân tử chung
DẶN DÒ
Về nhà làm các bài tập 14;1517;18;19 sgk
Bài 22;25 SBT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_8_tiet_42_phuong_trinh_dua_duoc_ve_dang_ax_b.doc