Giáo án Đại số 8 - Tiết 35: Ôn tập chương II (Bản đẹp)

Giáo án Đại số 8 - Tiết 35: Ôn tập chương II (Bản đẹp)

I MỤC TIÊU:

- Tiếp tục củng cố cho HS các khái niệm về biểu thức hữu tỉ , phân thức đại số.

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng rút gọc phân thức , tìm điều kiện của biến , tính giá trị của biểu thức , tìm giá trị của biến để giá trị của phân thức bằng 0.

- Cho HS làm một vài bài tập phát triển tư duy dạng : Tìm giá trị của biến để giá trị của biểu thức nguyên, tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức.

II.CHUẨN BỊ

 GV: SGK ,bảng phụ, phiếu học tập.

HS: SGK, bảng nhóm, bài tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 194Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - Tiết 35: Ôn tập chương II (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CHƯƠNG II (T2)
I MỤC TIÊU:
Tiếp tục củng cố cho HS các khái niệm về biểu thức hữu tỉ , phân thức đại số.
Tiếp tục rèn luyện kĩ năng rút gọc phân thức , tìm điều kiện của biến , tính giá trị của biểu thức , tìm giá trị của biến để giá trị của phân thức bằng 0.
Cho HS làm một vài bài tập phát triển tư duy dạng : Tìm giá trị của biến để giá trị của biểu thức nguyên, tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức.
II.CHUẨN BỊ
 GV: SGK ,bảng phụ, phiếu học tập.
HS: SGK, bảng nhóm, bài tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ổn định lớp
Hoạt động 2: KTBC
HS1: Định nghĩa phân thức , cho ví dụ.
Chữa bài tập 58 b.
HS2: Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức .
Chữabài tập 60 a.
Sau khi HS làm xng yêu cầu HS nhận xét và GV ghi điểm.
Hoạt động 3:Luyện tập
Bài 1: Cho 
Tìm đa thức A
Tính A tại x=1;x=2
Tìm giá trị của x đểA=0
GV: Cho các nhóm hoạt động , sau 5 phút yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày.
Bài 2: Bài tập 62 SGk trang 62
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức.
 bằng 0
GV: Bài này có phải tìm điều kiện của biến không?
Rút gọn phân thức 
Phân thức khi nào?
Aùp dụng đối với phân thức 
b. Tìm x để giá trị của phân thức bằng 
c. Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức có giá trị là một số nguyên
Bài 3: Bài 63 trang 62
a. P=
Với xZ 3x-10 Z. Vậy P Z khi nào?
Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của đa thức :A=x2-2x+3
GV: Hãy biến đổi để biểu thức A có dạng là (x+a)2 +b với a, b là các hằng số.
Hai HS lên bảng làm
Cho HS hoạt động theo nhóm
Bài làm
a/
b/ Điều kiện của biến: 
Tại x=1 giá trị của A không xác định.
Tại x=2 ,Tacó: A=(3-4.2)(2+1)=-15
c.A= 0 (3-4x)( x+1) =0
 (3-4x=o hoặc x+1=0
HS:Bài tập này phải tìm điều kiện của biến vì có liên quan đến giá trị của phân thức .
HS:x2 –5x 0 x(x-5) 0
	x0 và x5
Một HS lên bảng trình bày:
HS: x= 5 không thoả mãn diều kiện của biến . Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của phân thức trên bằng 0
2x-10= 5x
c. 
 Có 1 là số nguyên , vậy giá trị của phân thức là nguyên khi là số nguyên xƯ(5)
Hay . Nhưng theo ĐKX Đ thì x=5 loại.
Vậy thì phân thức có giá trị là một số nguyên.
HS : lên bảng thưc hiện theo yêu cầu của đề bài.
ĐK của biến x 
P=
HS: P Z 
	(x+2) Ư(3) (x+2) 
xthì giá trị của P Z
HS: A=x2-2x+3
 A=x2-2x+1+2
 A=(x-1)2+2
Vì (x-1)2 0 với mọi x
(x-1)2+2 2 với mọi x
A có giá trị nhỏ nhất bằng 2 tại x=1.
4.Hoạt động 4: HDVN
-Ôn tập các câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập của chương .
-Bài tập về nhà số 63b, 64 SGK trang 62
-Tiết sau kiểm tra một tiết.
Hướng dẫn bài:64 SGK trang 62.
5.Hoạt động 5: Nhận xét , xếp loại tiết học.
IV. RÚT KINH NGIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_8_tiet_35_on_tap_chuong_ii_ban_dep.doc