Giáo án Đại số 8 - Tiết 13: Luyện tập (Bản đẹp)

Giáo án Đại số 8 - Tiết 13: Luyện tập (Bản đẹp)

I.MỤC TIÊU:

 -Rèn luyện kỹ năng giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử.

 -HS giải thành thạo loại bài tập phân tích đa thức thành nhân tử.

II.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

 1.Kiểm tra

 (Kiểm tra 15 phút)

 2.Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 229Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - Tiết 13: Luyện tập (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 13 
	LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
	-Rèn luyện kỹ năng giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử.
	-HS giải thành thạo loại bài tập phân tích đa thức thành nhân tử.
II.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
	1.Kiểm tra 
	(Kiểm tra 15 phút)
	2.Bài mới:
HỌAT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV: Viết nhanh đề bài 54(sgk/25)lên bảng
? Với câu a) ta phân tích theo cách nào?
GV: Ta nhận thấy các hạng tử của đa thức đều chứa x nên đầu tiên ta đặt nhân tử chung là x ,sau đó nhận xét đa thức trong ngoặc để tìm hướng giải tiếp.
.GV:Nhận xét ,sữa chữa
? Với câu b) ta phân tích theo cách nào?
GV : Nếu ta nhóm 3 hạng tử cuối với nhau thì chúng là một hằng đẵng thức.
Lưu ý “dấu” đằng trước dấu ngoặc 
GV ghi bảng
? Với câu c) ta thực hiên tương tự.
GV: Tùy theo bài tóan ,chúng ta phải tìm hướng giải chophù hợp và chúng ta phãi phân tích đến khi không có thể tiếp tục phân tích được mới thôi.Lưu ý “dấu” đằng trước dấu ngoặc 
GV yêu cầu HS làm Bài 55(SGK/25)
GV: Nếu để nguyên đa thức thế này thì ta không thể nào tìm x được.Vậy ta phải làm thế nào?
HS: Phân tích đa thức thành nhân tử
? Hãy phân tích đa thức a) thành nhân tử ?
? Tích bằng 0 khi nào?
GV nhắc lại :Nếu A.B = 0 thì hoặc A = 0 hoặc 
B = 0
GV yêu cầu HS phân tích đa thức b)
GV nhận xét, sữa chữa
? Đa thức bằng 0 khi nào?
GV yêu cầu HS về nhà làm tiếp.
GV yêu cầu HS làm Bài 56(SGK/25)
GV : Nêu ta thay giá trị của x vào đa thức thì rất lâu và dể sai.Vậy ta làm cách nào ?
GV: Khi gặp các bài tóan tính giá trị của biểu thức tại . ta nên thu gọn biểu thức rồi sau đó mới thay giá trị của biến vào tính.
GV yêu cầu HS làm Bài 57(SGK/25)
? Ta phân tích đa thức a) như thế nào?
HS có thể không phân tích được
? Với đa thức dạng này ta nên tìm cách tách hạng tử nào đó sao cho khi nhóm với các hạng tử còn lại nó có thể có nhân tử chung hoặc có dạng hằng đẵng thức.
GV hướng dẫn HS làm câu a)
HS : 1HS lên bảng ,cả lớp thực hiện vào nháp
Bài 54(sgk/25):
 Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
a)
Ta có: = 
 = 
 = 
b) 
Ta có: 
 = 
 = 
c) x4 - 2x
 (Về nhà)
Bài 55(SGK/25): Tìm x ,biết:
Vậybiểu thức bằng 0 khi 
 x = 0 hoặc =0 hoặc = 0
Vậy x = 0 hoặc x = hoặc x = 
b) 
Vậy biểu thức bằng 0 khi =0 hoặc 
=0
 ( Về Nhà)
Bài 56(SGK/25)Tính nhanh giá trị của đa thức
a) tại x = 49,75
Ta có: = 
Thay x = 49,75 ta được :
 = (49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500
Bài 57(SGK/25): Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
a) 
Ta có: = 
 = 
	3.Hướng dẫn về nhà:
	 - Ôn lại những cách phân tích đa thức thành nhân tử.
	 -Xem lại các bài tập đã làm
	 - BTVN: 55(b,c) ; 56b;57(a,c,b)(sgk/25)
	 - GVHD Bài 58(SGK)
	 -Xem trước bài mới: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC
III.RÚT KINH NGHIỆM:
.
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_8_tiet_13_luyen_tap_ban_dep.doc