Giáo án Đại số 8 - GV: Trần Trung Hiếu - Tiết 47, 48: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giáo án Đại số 8 - GV: Trần Trung Hiếu - Tiết 47, 48: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

§ 5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

A. Mục tiêu :

- HS nắm vững điều kiện xác định của một phương trình, cách giải pt có kèm theo điều kiện xác định, cụ thể là các pt có ẩn ở mẫu.

- Nâng cao kĩ năng tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định, biến đổi pt, cách giải các pt dạng đã học.

B. Chuẩn bị :

- GV : Bảng phụ.

- HS : Xem trước bài.

C. Tiến trình bài dạy :

 

doc 2 trang Người đăng ngocninh95 Lượt xem 852Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - GV: Trần Trung Hiếu - Tiết 47, 48: Phương trình chứa ẩn ở mẫu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22, tiết : 47-48
Ngày soạn : 04/02/2009
§ 5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
A. Mục tiêu :
- HS nắm vững điều kiện xác định của một phương trình, cách giải pt có kèm theo điều kiện xác định, cụ thể là các pt có ẩn ở mẫu.
- Nâng cao kĩ năng tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định, biến đổi pt, cách giải các pt dạng đã học.
B. Chuẩn bị :
- GV : Bảng phụ.
- HS : Xem trước bài.
C. Tiến trình bài dạy :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Ví dụ
- Yêu cầu HS đọc ví dụ SGK. Sau đó trả lời ?1.
- x=1 không là nghiệm của pt. Vậy dấu “Û” còn đúng không ? Vì sao ?
- Vậy khi giải pt chứa ẩn ở mẫu ta cần chú ý đều gì ?
- Muốn tìm điều kiện xác định của pt ta làm gì ?
- x=1 không là nghiệm của pt, vì khi x=1 pt đã cho có mẫu thức nhận giá trị bằng 0.
- “Û” không còn đúng, vì khi biến đổi làm mất mẫu chứa ẩn của pt thì pt nhận được có thể không tương đương với pt đã cho.
- Ta cần chú ý điều kiện xác định của phương trình.
1. Ví dụ mở đầu : SGK
?1. x=1 không là nghiệm của pt, vì khi x=1 pt đã cho có mẫu thức nhận giá trị bằng 0.
Hoạt động 2 : Tìm điều kiện xác định của một phương trình
- Cho HS đọc ví dụ 1 – SGK .
- Dựa vào ví dụ 1, yêu cầu HS thực hiện ?2.
- Cho HS nhận xét.
- Cả lớp đọc ví dụ 1-SGK.
?2. 
- 2HS lên bảng.
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình :
Ví dụ 1 : SGK
?2. . ĐKXĐ : x ¹ 1 ; x ¹ - 1
. ĐKXĐ : x ¹ 2
Hoạt động 3 : Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
- Yêu cầu HS đọc ví dụ 2 – SGK .
- Để giải pt chứa ẩn ở mẫu ta thực hiện mấy bước ? kể ra ?
- Yêu cầu HS đọc ví dụ 3 – SGK .
- Dựa vào ví dụ trên yêu cầu HS thực hiện ?3.
- Cho Các nhóm khác nhận xét.
- Cả lớp thực hiện.
- 1HS trả lời.
- Cả lớp thực hiện.
- HS hoạt động nhóm. Đại diện nhóm lên trình bày.
- HS khác nhóm nhận xét.
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
+ Ví dụ 2 : SGK
+ Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu : SGK
?3. 
 (1)
 - ĐKXĐ : x ¹ 1 ; x ¹ - 1
 Û 2x = 4 Û x = 2 ( nhận ). Vậy: S = {2}.
 (2)
 - ĐKXĐ : x ¹ 2
Vậy S = Ỉ
Hoạt động 4 : Củng cố
Giải các phương trình sau :
1/ 
2/ 
3/ 
- Yêu cầu 3 HS lên bảng.
- Yêu cầu 3 HS nhận xét.
- HS1 : 1/ (1) . ĐKXĐ : x ¹ - 5
(1) Û 
Vậy : S = { - 20 }.
- HS2 : 2/ (2). ĐKXĐ : x ¹ 0
Vậy : S = { - 4 }.
- HS3 : (3) . ĐKXĐ : x ¹ -2/3; x ¹ -1
Vậy : S = { - 2 }.
Hoat động 5 : Hướng dẫn về nhà
Xem và làm lại các ví dụ và các bài tập vừa làm.
Làm các bài tập còn lại sau bài học kể cả phần luyện tập.
Tiết sau giải bài tập.
Ngày 07 tháng 02 năm 2009
Tổ trưởng
Trương Thị Dung

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 47-48.doc