Đề thi kiểm tra môn Lịch sử Lớp 9 - Học kỳ II - Phan Thị Minh Hạnh

Đề thi kiểm tra môn Lịch sử Lớp 9 - Học kỳ II - Phan Thị Minh Hạnh

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1điểm)

Câu 1 : (1đ) Khoanh tròn chữ cái trước ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám :

A. Ảnh hưởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp.

B. Truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường từ ngàn xưa cho độc lập, tự do của nhân dân ta.

C. Sự lãnh đạo kịp thời sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Có khối liên minh công nông vững chắc.

E. Tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận thống nhất rộng rãi.

F. Biết kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị.

H. Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đã đánh bại phát xít Đức – Nhật.

Câu 2 : (1đ) Đánh dấu x vào trước ý trả lời đúng về hoàn cảnh chủ tịch Hồ Chí Minh ra “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến “ :

 Thực dân pháp tấn công các cơ sở cách mạng, vùng tự do căn cứ địa của ta ở Nam bộ và Nam Trung bộ.

 Pháp mở rộng đánh chiếm Bắc Bộ

 Pháp đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, chiếm cơ quan bộ tài chính, gây ra vụ thảm sát ở phố Hàng Bún – Hà Nội.

 Thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta, yêu cầu giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

 Thực dân Pháp bội ước, xâm phạm các quyền tự do, độc lập chủ quyền ta.

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra môn Lịch sử Lớp 9 - Học kỳ II - Phan Thị Minh Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II:
GV ra đề: Phan Thị Minh Hạnh	 Môn : Lịch sử 9
Năm học: 2005 – 2006	 Thời gian : 45 phút 
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1điểm)
Câu 1 : (1đ) Khoanh tròn chữ cái trước ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám :
A. Ảnh hưởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp.
B. Truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường từ ngàn xưa cho độc lập, tự do của nhân dân ta.
C. 	Sự lãnh đạo kịp thời sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
D. 	Có khối liên minh công nông vững chắc.
E. 	Tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận thống nhất rộng rãi.
F.	Biết kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị.
H. 	Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đã đánh bại phát xít Đức – Nhật.
Câu 2 : (1đ) Đánh dấu x vào * trước ý trả lời đúng về hoàn cảnh chủ tịch Hồ Chí Minh ra “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến “ : 
* Thực dân pháp tấn công các cơ sở cách mạng, vùng tự do căn cứ địa của ta ở Nam bộ và Nam Trung bộ. 
* Pháp mở rộng đánh chiếm Bắc Bộ
* Pháp đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, chiếm cơ quan bộ tài chính, gây ra vụ thảm sát ở phố Hàng Bún – Hà Nội. 
* Thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta, yêu cầu giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. 
* Thực dân Pháp bội ước, xâm phạm các quyền tự do, độc lập chủ quyền ta. 
Câu 3 : (2đ) Điền vào chỗ nội dung thích hợp vào các câu sau :
Cuối năm 1947 đầu năm 1975, trong tình hình   .. có lợi cho cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch.. 1976. Kế hoạch giải phóng đề ra là 2 năm, nhưng Bộ chính trị lại nhấn mạnh : “ Nếu ... trong năm 1975”.
II. Tự luận : (6đ) 
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã diễn ra như thế nào ?
ĐÁP ÁN MÔN SỬ 9
I. Phần trắc nghiệm :
Câu 1 : (1đ) ý A
Câu 2 : (1đ) ý 1, 3, 4
Câu 3 : Điền vào chỗ .. nội dung thích hợp các câu sau : 
Cuối năm 1947 đầu năm 1975, trong tình hình so sách lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Kế hoạch giải phóng đề ra là 2 năm, nhưng Bộ chính trị lại nhấn mạnh : “ Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. ( Ý 1, 2 : 1 điểm ; ý 3 : 1 điểm )
II. Tự luận : (6đ)
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 diễn ra trên toàn miền Nam với 3 chiến dịch lớn : Chiến dịch Tây nguyên, chiến dịch Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh : (0,5đ)
a) Chiến dịch Tây nguyên (1,5đ)
tây nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng. Thực hiện kế hoạch, ta tập trung lực lượng mạnh với vũ khí kỹ thuật hiện đại mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây nguyên với trận then chốt là Ban Mê Thuột 10/3/1975 ta giành thắng lợi nhanh chóng.
12/3 địch phản công tái chiếm Buôn Mê Thuột nhưng thất bại. Hệ thống phòng thủ địch ở tây Nguyên rung chuyển, mất tinh thần rối loạn.
14/3 địch rút khỏi Tây nguyên, bị ta chặn đánh tiêu diệt
24/3 Tây nguyên hoàn toàn được giải phóng
Þ Chiến dịch Tây nguyên thắng lợi chuyển cuộc tiến công chiến lược thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.
b) Chiến dịch Huế – Đà Nẵng : (2đ)
thấy thời cơ chiến lược đến nhanh và rất thuận lợi khi chiến dịch Tây nguyên đang tiếp diễn. Bộ chính trị quyết định kịp thời kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam. Trước tiên là chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
21/3 ta đánh thẳng vào căn cứ địch, chặn đường rút chạy của chúng.
10 giờ 30 phút ngày 25/3 ta tiến vào cố đô Huế, 26/3 giải phóng thành phố và Thừa Thiên – thời gian này ta giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, uy hiếp cô lập Đà Nẵng. 
29/3 quân ta từ ba phía (Tâ, Nam, Bắc) tiến vào thành phố đến 3 giờ chiều toàn thành phố được giải phóng.
c) Chiến dịch Hồ Chí Minh (2đ)
9/4 ta tấn công Xuân Lộc
16/4 ta phá vỡ tuyến phòng thủ địch ở Phan Rang
21/4 quân địch ở Xuân lộc tháo chạy
5h chiều ngày 26/4 chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu ; 5 cánh quân của ta cùng lúc vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào Sài Gòn, chiếm các cơ quan đầu não của chúng 
10h 45’ ngày 30/4 xe tăng ta tiến vào dinh độc lập bắt sống toàn bộ chính phủ Trung ương Sài Gòn. Dương Văn minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 
11 h 30’ cùng ngày, cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ tổng thống nguỵ – báo hiệu chiến dịch toàn thắng.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_mon_lich_su_lop_9_hoc_ky_ii_phan_thi_minh_ha.doc