Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử Khối 7 - Nguyễn Thị Linh Viên

Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử Khối 7 - Nguyễn Thị Linh Viên

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu 1: (1đ). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng trong các câu sau:

A/ Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành Nam- Bắc triều?

 a/ Triều đình nhà Lê ngày càng suy yếu.

 b/ Sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến diễn ra ngày càng quyết liệt.

 c/ Cả hai ý trên

B/ Chiến tranh Nam _Bắc triều diễn ra ở đâu?

 a/ Từ Thanh Hoá ra Bắc

 b/ Từ Nghệ An ra Bắc

 c/ Từ Thuận Hoá ra Bắc

C/ Các lễ hội sinh hoạt văn hoá có tác dụng gì đối với đời sống nhân dân?

 a/ Thắt chặt tình đoàn kết

 b/ Bồi đắp tinh thần yêu nước của nhân dân.

 c/ Cả hai ý trên.

D/ Quân Xiêm xâm lược vào Gia Định năm nào?

a/ 1777 b/1783 c/ 1784

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử Khối 7 - Nguyễn Thị Linh Viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU THI KIỂM TRA HK II(Năm học 2005-2006)
Giáo viên : Nguyễn Thị Linh Viên	Môn : Lịch Sử ( khối 7)
	 Thời gian: 45 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: (1đ). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng trong các câu sau:
A/ Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành Nam- Bắc triều?
	a/ Triều đình nhà Lê ngày càng suy yếu.
	b/ Sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến diễn ra ngày càng quyết liệt. 
	c/ Cả hai ý trên
B/ Chiến tranh Nam _Bắc triều diễn ra ở đâu?
	a/ Từ Thanh Hoá ra Bắc
	b/ Từ Nghệ An ra Bắc
	c/ Từ Thuận Hoá ra Bắc
C/ Các lễ hội sinh hoạt văn hoá có tác dụng gì đối với đời sống nhân dân?
	a/ Thắt chặt tình đoàn kết
	b/ Bồi đắp tinh thần yêu nước của nhân dân.
	c/ Cả hai ý trên.
D/ Quân Xiêm xâm lược vào Gia Định năm nào?
a/ 1777	b/1783 	c/ 1784
Câu 2: (1đ)Tìm các từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a/ Sau chiến thắng ngoại xâm, vua Quang Trung chọn.làm nơi đóng đô.
b/ Vua Quang Trung đã ban hành..để phát triển nông nghiệp.
c/ Văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung ban bốlàm cho việc học phổ biến đến xã.
d/ Vua Quang Trung đã giao cho Nguyễn Thiếp lậpđể dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. 
Câu 3: (1đ) Nối tên các công trình kiến trúc nổi tiếng có ở địa danh đó:
Công trình kiến trúc
Địa danh
Kết quả
a/ Chùa Tây Phương
b/ Đình làng Đình Bảng
c/Lăng Tẩm các vua Nguyễn
d/ Khuê Văn Các
1/ Bắc Ninh
2/ Huế 
3/ Hà Nội
4/ Hà Tây
a/.
b/
c/..
d/.
B/ PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1: Nêu hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của quá trình Tây Sơn đánh tan quân Thanh xâm lược? (3đ)
Câu 2: Trình bày đặc điểm kinh tế nước ta dưới thời Nguyễn? (3đ)
Câu 3: Theo em, yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ đựơc các chính quyền phon kiến Lê- Trịnh, Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh?
ĐÁP ÁN LỊCH SỬ KHỐI 7
A/PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: (1đ)
 	 A: c
	 B: b
	 C:c
	 D: c
Câu 2: (1đ)
a/ Phú Xuân
b/ Chiếu khuyến nông
c/ Chiếu lập học
d/ Viện Sùng Chính
câu 3: (1đ)
a: 4
b: 1
c: 2
d: 3
B/PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1; (3đ)
*Hoàn cảnh: 
Lê Chiêu Thống sang cầu cứu quân Thanh
*Diễn biến :
-1788 Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân Thanh tiến vào nước ta
- Quân ta rút khỏi Thăng Long và lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn
-11-17888: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung
- Đến Nghệ An, Thanh Hoá tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh
- Vua Quang Trung tiến quân ra Bắc chia làm 5 đạo. 
*Kết quả: 
Trong 5 ngày đêm, Quang Trung đã quýet sạch 29 vạn quân Thanh.
*Ý nghĩa: 
- Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Thanh
- Khẳng định tinh thần yêu nước, sức mạnh của nghĩa quân Tây Sơn.
Câu 2: (3đ)
Nông nghịêp:
Chú trọng khai hoang
Lập ấp và lập đồn điền
Đê điều không được quan tâm sửa chữa
= Kinh tế nông nghiệp ngày càng sa sút, không phát triển.
Thủ công nghiệp:
Lập nhiều xưởng sản xuất
 Ngành khai mỏ được mở rộng
Làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thị phát triển.
= Thủ công nghiệp có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm.
Thương nghiệp:
Nội thương: buôn bán phát triển
Ngoại thương: Hạn chế buôn bán với các nước Phương tây.
Câu 3: (1đ)
Được nhân dân nhiệt tình ủng hộ
Quang Trung và bộ chỉ huy lãnh đạo tài tình

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_lich_su_khoi_7_nguyen_thi_linh.doc