Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 6 - Mai Thị Sáu (Có đáp án)

Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 6 - Mai Thị Sáu (Có đáp án)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

 Học sinh làm bài trên giấy in đề thi:

 Em hãy đánh dấu x vào ô trống câu trả lời em cho là đúng:

 Câu 1:

56 : 53 bằng:

 a. 50 ; b. 25 ; c. 125 ; d. 2

Câu 2:

 bằng:

 a. – 234 ; b. 234 ; c. 200 ; d. – 200

Câu 3:

ƯCLN (18, 30) bằng:

 a. 18 ; b. 36 ; c. 6 ; d. 2

Câu 4:

Số 2003n chia hết cho 3 nếu:

 a. n ª {1;4;7} b. n = 8 ; c. n = 3 d. n = 0

Câu 5:

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết: - 3 < x=""><>

 a. 2 ; b. 3 ; c. – 4 ; d. – 3

Câu 6:

Trên đường thẳng xy lấy hai điểm M và N như hình vẽ:

 

doc 8 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 6 - Mai Thị Sáu (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAKPƠ	ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I:
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	Môn: Toán – lớp 6
GV ra đề: Mai Thị Sáu	Thời gian làm bài: 90’
ĐỀ B
--------------------------------
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Học sinh làm bài trên giấy in đề thi:
	Em hãy đánh dấu x vào ô trống câu trả lời em cho là đúng:
	Câu 1: 
56 : 53 bằng:
o a. 50 ; 	o b. 25 ; 	o c. 125 ; 	o d. 2
Câu 2: 
 bằng:
o a. – 234 ; 	o b. 234 ; 	o c. 200 ;	o d. – 200
Câu 3: 
ƯCLN (18, 30) bằng:
o a. 18 ; 	o b. 36 ; 	o c. 6 ; 	o d. 2
Câu 4: 
Số 2003n chia hết cho 3 nếu:
o a. n Є {1;4;7}	o b. n = 8 ; 	o c. n = 3	o d. n = 0
Câu 5: 
Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết: - 3 < x < 4
o a. 2 ; 	o b. 3 ; 	o c. – 4 ;	o d. – 3 
Câu 6: 
Trên đường thẳng xy lấy hai điểm M và N như hình vẽ:
	M	N	
	x	y
o a. Tia My và tia Nx đối nhau 
o b. Tia Nx và tia Ny đối nhau
o c. Tia Mx và tia My đối nhau
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Học sinh làm bài trên giấy thi:
Bài 1: (1 điểm)
	Phân tích số 720 ra thừa số nguyên tố (viết theo cột dọc rồi sau đó viết gọn theo lũy thừa).
Bài 2: (2 điểm)
Tìm số tự nhiên x biết:
218 – 3(x + 4) = 122
b. Tìm tất cả các ước chung của hai số tự nhiên liên tiếp nhau.
Bài 3: (2 điểm) 
Cho đoạn thẳng AB dài 10cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 5cm.
So sánh AM và MB.
M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Bài 4: (2 điểm)
Một liên đội thiếu niên khi xếp thành 9 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Biết số đội viên trong khoảng từ 200 đến 300 người. Tìm số đội viên của liên đội thiếu niên trên.
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAKPƠ	ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I:
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	Môn: Toán – lớp 6
GV ra đề: Mai Thị Sáu	Thời gian làm bài: 90’
ĐỀ A
--------------------------------
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Học sinh làm bài trên giấy in đề thi:
	Em hãy đánh dấu x vào ô trống câu trả lời em cho là đúng:
	Câu 1: 
56 : 53 bằng:
o a. 2 ; 	o b. 125 ; 	o c. 25 ; 	o d. 50
Câu 2: 
 bằng:
o a. – 200 ; 	o b. 200 ; 	o c. 234 ;	o d. – 234
Câu 3: 
ƯCLN (18, 30) bằng:
o a. 2 ; 	o b. 6 ; 	o c. 36 ; 	o d. 18
Câu 4: 
Số 2003n chia hết cho 3 nếu:
o a. n = 0 ; 	o b. n = 3 ; 	o c. n = 8	o d. n Є {1;4;7}
Câu 5: 
Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết: - 3 < x < 4
o a. – 3 ; 	o b. – 4 ; 	o c. 3 ;	o d. 2
Câu 6: 
Trên đường thẳng xy lấy hai điểm M và N như hình vẽ:
	M	N	
	x	y
o a. Tia Mx và tia My đối nhau
o b. Tia Nx và tia Ny đối nhau
o c. Tia My và tia Nx đối nhau
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Học sinh làm bài trên giấy thi:
Bài 1: (1 điểm)
	Phân tích số 720 ra thừa số nguyên tố (viết theo cột dọc rồi sau đó viết gọn theo lũy thừa).
Bài 2: (2 điểm)
Tìm số tự nhiên x biết:
218 – 3(x + 4) = 122
b. Tìm tất cả các ước chung của hai số tự nhiên liên tiếp nhau.
Bài 3: (2 điểm) 
Cho đoạn thẳng AB dài 10cm. trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 5cm.
So sánh AM và MB.
M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Bài 4: (2 điểm)
Một liên đội thiếu niên khi xếp thành 9 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Biết số đội viên trong khoảng từ 200 đến 300 người. Tìm số đội viên của liên đội thiếu niên.
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAKPƠ	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I:
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	Môn: Toán – lớp 6
GV ra đề: Mai Thị Sáu	Thời gian làm bài: 90’
ĐỀ A
--------------------------------
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:
	Câu 1b ; 	Câu 2	c
	Câu 3b ; 	Câu 4d
	Câu 5c ; 	Câu 6b	3 điểm
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Bài 1: (1 điểm) 
	720	2	
360	2
2
2
3
3
5
0,5 điểm
720 = 24 . 32 . 5	0,5 điểm
Bài 2: (2 điểm)
218 – 	3(x + 4) 	= 122
3(x + 4) 	= 218 - 122
3(x + 4)	= 96	0,5 điểm
 x + 4	= 96 : 3 = 32
 x	= 32 - 4	
 x	= 28	0,5 điểm
	b. Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp nhau là n, n + 1
	Và d là ước chung của n và n + 1
	Ta có: 	0,5 điểm
	 => 1 d
	Vậy ƯC (n ; n + 1) = 1	0,5 điểm
	Bài 3: (2 điểm)
	 5cm	 M
	A	 B	 10cm	
	Vì AM nằm cùng trên tia AB và AM < AB (50cm < 10cm)
	Nên M nằm giữa hai điểm A và B	0,25 điểm
	Do đó ta có: AM + MB = AB	0,25 điểm
+ MB = 10
	=> 	MB = 10 - 5
	MB = 5 (cm)	0,5 điểm
	Vậy AM = MB = 5 (cm)
	b. Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B	0,25 điểm
	 Và AM = MB (theo câu a)	0,25 điểm
	Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB	0,25 điểm
	Bài 4: (2 điểm)
	Gọi số đội viên của liên đội là A
	Vì xếp 9 hàng, 10 hàng đều vừa đủ hàng	0,25 điểm
	Nên A Є BC (9,10) và 200 < A 300	0,25 điểm
	BCNN (9,10) = 9 . 10 = 90	0,5 điểm
	BC (9,10) = B(90) = {0;90;180;270;360;}	0,5 điểm
	Vì 200 < A < 300 ; A Є BC (9,10)
	Nên A = 270
	Vậy số đội viên của liên đội là 270 em.	0,5 điểm
 PHÒNG GIÁO DỤC ĐAKPƠ	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I:
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	Môn: Toán – lớp 6
GV ra đề: Mai Thị Sáu	Thời gian làm bài: 90’
ĐỀ B
--------------------------------
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:
	Câu 1c ; 	Câu b	c
	Câu 3c ; 	Câu 4a
	Câu 5b ; 	Câu 6b	3 điểm
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Bài 1: (1 điểm) 
	720	2	
	360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	0,5 điểm
720 = 24 . 32 . 5	0,5 điểm
Bài 2: (2 điểm)
218 – 	3(x + 4) 	= 122
3(x + 4) 	= 218 - 122
3(x + 4)	= 96	0,5 điểm
 x + 4	= 96 : 3 = 32
 x	= 32 - 4	
 x	= 28	0,5 điểm
	b. Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp nhau là n, n + 1
	Và d là ước chung của n và n + 1
	Ta có: 	0,5 điểm
	 => 1 d
	Vậy ƯC (n ; n + 1) = 1	0,5 điểm
	Bài 3: (2 điểm)
	 5cm	 M
	A	 B	 10cm	
	Vì AM nằm cùng trên tia AB và AM < AB (50cm < 10cm)
	Nên M nằm giữa hai điểm A và B	0,25 điểm
	Do đó ta có: AM + MB = AB	0,25 điểm
 + MB = 10
	=> 	MB = 10 - 5
	MB = 5 (cm)	0,5 điểm
	Vậy AM = MB = 5 (cm)
	b. Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B	0,25 điểm
	 Và AM = MB (theo câu a)	0,25 điểm
	Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB	0,25 điểm
	Bài 4: (2 điểm)
	Gọi số đội viên của liên đội là A
	Vì xếp 9 hàng, 10 hàng đều vừa đủ hàng	0,25 điểm
	Nên A Є BC (9,10) và 200 < A 300	0,25 điểm
	BCNN (9,10) = 9 . 10 = 90	0,5 điểm
	BC (9,10) = B(90) = {0;90;180;270;360;}	0,5 điểm
	Vì 200 < A < 300 ; A Є BC (9,10)
	Nên A = 270
	Vậy số đội viên của liên đội là 270 em.	0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_toan_lop_6_mai_thi_sau_co_dap_a.doc