Đề thi kiểm tra chất lượng môn Địa lý Lớp 8 - Học kỳ I - Trường THCS Nguyễn Du

Đề thi kiểm tra chất lượng môn Địa lý Lớp 8 - Học kỳ I - Trường THCS Nguyễn Du

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )

 Câu 1 : Điền kiến thức đã học vào chỗ trống sao cho phù hợp: ( 1 đ )

 Nam A có ba miền địa hình khác nhau :

 - Phía Bắc là ( a ) . chạy theo hướng tâybắc đông nam

 - Phía Nam là ( b ) . thấp và bằng phẳng với 2 dãy gác tây và gác đông chạy theo hai bên rìa phía tây và phía đông.

 - Đồng bằng( c ) .nằm giữa chân Hymalaya và sơn nguyênĐêcan

 Câu 2 : Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời em cho là đúng nhất ( 1 đ )

 Chủng tộc Môn- gô- lô- it phân bố chủ yếu ở :

 a. Châu Á b. Châu Au c. Châu Phi d. Châu Mĩ

 Câu 3 : Nối ý cột A với cột B sao cho phù hợp : ( 1 đ )

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra chất lượng môn Địa lý Lớp 8 - Học kỳ I - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I. 
GV ra đề : 	Môn : Địa lí – Lớp 8
Năm học : 2004 – 2005	Thời gian : 45’
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :	( 3 điểm )
	Câu 1 : Điền kiến thức đã học vào chỗ trống sao cho phù hợp:	( 1 đ )
	Nam Aù có ba miền địa hình khác nhau :
	- Phía Bắc là ( a ).. chạy theo hướng tâybắc đông nam
	- Phía Nam là ( b ). thấp và bằng phẳng với 2 dãy gác tây và gác đông chạy theo hai bên rìa phía tây và phía đông.
	- Đồng bằng( c ) .nằm giữa chân Hymalaya và sơn nguyênĐêcan
	Câu 2 : Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời em cho là đúng nhất	( 1 đ )
	Chủng tộc Môn- gô- lô- it phân bố chủ yếu ở :
	¨ a. Châu Á	 ¨ b. Châu Aâu	 ¨ c. Châu Phi	 ¨ d. Châu Mĩ
	Câu 3 : Nối ý cột A với cột B sao cho phù hợp :	( 1 đ )
Khí hậu
Nối
Vật nuôi chính
1. Khí hậu lạnh cận cực
2. Khí hậu lục địa
3. Khí hậu gió mùa
a.
b
c
a. Cừu
b. Tuần lộc
c. Lợn 
B/ PHẦN TỰ LUẬN : 	( 7 điểm ) ( chung cho đề A và B )
	Câu 1 : Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của 4 tôn giáo lớn ở châu Á? ( 2 đ)
	Câu 2 : Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào? Liên hệ Việt Nam ?	( 3 đ )
	Câu 3 : Các dạng địa hình chủ yếu của Tây nam á phân bố như thế nào?( 2 đ )
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I. 
GV ra đề : 	Môn : Địa lí – Lớp 8
Năm học : 2004 – 2005	Thời gian : 45’
ĐÁP ÁN
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :	( 5 đ )
	Câu 1 : 	( 1 đ )
	( a ) Hệ thống núi hymalaya hùng vĩ
	( b ) Là sơn nguyên Đêcan
	( c ) Đồng bằng ấn hằng
	Câu 2 :	( 1 đ )
	Ý ( a )
	Câu 3 : 	( 1 đ )
	Nối : 	1 – b ;	2 – a ;	3 – c
B/ PHẦN TỰ LUẬN :	( 7 đ ) ( dùng cho cả đề A và B )
	Câu 1:	( 2 đ )
	- Aán độ giáo ra đời vào thể kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ I trước công nguyên.
	- Phật giáo ra đời vào thế kỷ thứ VI trước công nguyên ( vùng tây á )
	- Ki tô giáo được hìnhthành từ đầu công nguyên ( tại Palextan) 
	- Hồi giáo vào thế kỷ VII sau công nguyên (tại Arập xê út )
	Câu 2 :	( 3 đ )
	* Thành tưụ được biểu hiện :
	- Sản lượng lúa gạo chiếm gần 93%; sản lượng lúa mì chiếm 39 % toàn thế giới
	- Trung quốc, ấn độ là 2 nước đông dân nhất thế giới trước đây thiếu lương thực nay đã đủ, còn thừa để xuất khẩu.
	- Việt nam , thái lan xuất khẩu gạo đứng thứ nhất, nhì thế giới.
	- Các vật nuôi cũng đa dạng.
	* Liên hệ Việt nam : trước đây dân đông cũng thiếu lương thực , dân bị chết đói nhưng nay đã có đủ lương thực và xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới.
	Câu 3 : 	( 2 đ )
	* Tây nam á là 1 khu vực nhiều núivà cao nguyên
	- Phía đông bắc có các dãy núi cao chạy từ bờ địa trung hải nối hệ Anpi với hệ Hymalaya, bao quanh sơn nguyên Thổ Nhĩ Kì và sơn nguyên Iran.
	- Phía tây nam là sơn nguyên Aráp chiếm gần toàn bộ diện tích của bán đảo Aráp 
	- Ở giữa là đồng bằng lưỡng hà do phù sa của 2 sông Ti grơ và Ơ phrat bồi đắp.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_mon_dia_ly_lop_8_hoc_ky_i_truong.doc