Đề kiểm tra học kỳ môn Lịch sử Lớp 9 - Huỳnh Văn Thành

Đề kiểm tra học kỳ môn Lịch sử Lớp 9 - Huỳnh Văn Thành

ĐỀ THI CHÍNH THỨC :

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 đ)

 Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất :

 1. Con đường cứu nước của Nguyễn Ai Quốc mới và khác với lớp người đi trước ở chỗ.

 a. Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.

 b. Người đi theo con đường Cách mạng vô sản.

 c. Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường Cách mạng vô sản.

 2. Khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại nhanh chóng vì :

 a. Nhiều Đảng viên bị bắt, nhiều cơ sở bị phá vỡ.

 b. Bị động trước tình thế, hệ thống tổ chức của Đảng chưa kịp xây dựng và củng cố.

 c. Cả hai ý trên.

 3. Trong năm 1929, ba tổ chức Cộng sản nối tiếp nhau ra đời đó là :

 a. Tân việt Cách mạng Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.

 b. Việt Nam quốc dân Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.

 c. Việt Nam quốc dân Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 146Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ môn Lịch sử Lớp 9 - Huỳnh Văn Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS YANG BẮC KIỂM TRA HỌC KỲ 
GV : HUỲNH VĂN THÀNH	 MÔN : LỊCH SỬ – LỚP 9
	 THỜI GIAN : 45’
ĐỀ THI CHÍNH THỨC : 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 đ)
	Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất :
	1. Con đường cứu nước của Nguyễn Aùi Quốc mới và khác với lớp người đi trước ở chỗ.
	a. Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.
	b. Người đi theo con đường Cách mạng vô sản.
	c. Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường Cách mạng vô sản.
	2. Khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại nhanh chóng vì : 
	a. Nhiều Đảng viên bị bắt, nhiều cơ sở bị phá vỡ.
	b. Bị động trước tình thế, hệ thống tổ chức của Đảng chưa kịp xây dựng và củng cố.
	c. Cả hai ý trên.
	3. Trong năm 1929, ba tổ chức Cộng sản nối tiếp nhau ra đời đó là : 
	a. Tân việt Cách mạng Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.
	b. Việt Nam quốc dân Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.
	c. Việt Nam quốc dân Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
	4. Nối sự kiện ( Ở cột A) vào thời gian (Ở cột B) cho đúng:
(Cột A) – Sự kiện Cách mạng tháng Tám 1945
Thời gian ( Cột B)
1. Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế 
a. 19 – 8 - 1945 
2. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội 
b. 25 – 8 – 1945
3. Khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn
c. 23 – 8 – 1945
5. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ngay sau mới thành lập ở vào tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc” vì :
	- Về chính trị : 
	- Về Kinh tế : 
	- Về văn hoá : 
	6. Sử dụng các dữ liệu dưới đây, điền vào chỗ trống cho thích hợp : ( Toàn quốc kháng chiến, Ký tạm ước, Ký hiệp định sơ bộ, Ký hiệp định Giơnevơ; Ký hiệp định Pa – ri.)
	- 6 – 3 – 1946:
 	- 14 – 9 – 1946:
	- 19 – 12 – 1946 :	
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)
	Câu 1 : (4 đ) Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ ne vơ.
	Câu 2 : ( 3 đ) : Từ 1946 – 1968 hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ.
---------Hết ---------
TRƯỜNG THCS YANG BẮC
GV : HUỲNH VĂN THÀNH 
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 đ) : Mỗi câu 0,5 điểm :
	- Câu 1, 2, 3 : Đáp án : C
	- Câu 4 : 2 –a ; 	1 – C ; 	3 – B.
	- Câu 5 : 
	+ Về chính trị : Nguy cơ ngoại xâm và nội phản.
	+ Về kinh tế : Nạn đói đe doạ.
	+ Về văn hoá : Nạn đói và nhiều tệ nạn xấu xa của chế độ cũ để lại.
	- Câu 6 : 
	+ 6.3.1946 : Ký hiệp định sơ bộ.
	+ 14.9.1946 : Ký tạm ước.
	+ 19.12.1946 : Toàn quốc kháng chiến,
II. PHẦN TỰ LUẬN : 
- Câu 1 : Nội dung (4 đ)
+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương.
+ Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng : Quân đội Cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở hai miền Bắc và Nam, lẫy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, sẽ tổ chức vào tháng 7 – 1956 dưới sự kiểm soát của một uỷ ban quốc tế
- Câu 2 : (3 đ)
+ Khai thông tuyến đường chiến lược Bắc – Nam trên bộ và trên biển.
+ Đưa cán bộ, bộ đội vào Nam chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng kinh tế, văn hoá 
+ Chi viện vũ khí, quân trang, quân dụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc men

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_mon_lich_su_lop_9_huynh_van_thanh.doc