Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Lịch sử Lớp 9 - Phan Thị Mùi

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Lịch sử Lớp 9 - Phan Thị Mùi

Đề bài:

I. Trắc nghiệm: (5đ)

A. Khoanh tròn vào trước câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1: (0,5đ) Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc diễn ra ở Châu nào?

a. Châu Phi b. Châu Mỹ La – tinh

c. Châu Á d. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 2: (0,5đ) Với những bước tiến của quá trình liên kết, từ năm 1993, cộng đồng Châu Âu, mang tên mới là Liên minh Châu Âu viết tắt là:

a. EEC b. EU

c. EC d. Cả 3 đều sai.

B. Điền vào chỗ sao cho phù hợp (1đ)

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm gồm quốc gia.

C. Nối các niên đại ở cột A sao cho phù hợp sự kiện ở cột B? (2đ)

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 179Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Lịch sử Lớp 9 - Phan Thị Mùi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
Tên GV: Phan Thị Mùi NĂM HỌC 2007 - 2008
 Môn : Lịch sử 9 
 Thời gian: 45’
Đề bài:
I. Trắc nghiệm: (5đ)
Khoanh tròn vào trước câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: (0,5đ) Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc diễn ra ở Châu nào?
a. Châu Phi	b. Châu Mỹ La – tinh
c. Châu Á	d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 2: (0,5đ) Với những bước tiến của quá trình liên kết, từ năm 1993, cộng đồng Châu Âu, mang tên mới là Liên minh Châu Âu viết tắt là:
a. EEC	b. EU
c. EC	d. Cả 3 đều sai.
Điền vào chỗ  sao cho phù hợp (1đ)
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm  gồm  quốc gia.
Nối các niên đại ở cột A sao cho phù hợp sự kiện ở cột B? (2đ)
A
B
1. 17/8/1945
a. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi
2. 01/01/1959
b. Việt Nam tuyên bố độc lập 
3. 01/10/1949
c. Inđônêxia tuyên bố độc lập
4. 02/9/1945
d. Cu Ba tuyên bố độc lập
Hãy chọn câu đúng (Đ) và sai (S) cho các câu trả lời sau: 1đ)
Liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949.
Cu Ba tiến lên XHCN vào năm 1960.
II/ Tự luận: (5đ)
Câu 1: (2đ) Trình bày những nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế Nhật Bản phát triển?
Câu 2: (3đ) Ý nghĩa và tác động của Cách mạng khoa học – kỹ thuật?
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
GV: Phan Thị Mùi Môn: Lịch sử 9
Trắc nghiệm: (5đ)
Mỗi câu đúng đạt 0,5đ.
Câu 1: c
Câu 2: b
Năm 1967; 10 quốc gia (Mỗi câu đúng đạt 0,5đ)
Mỗi ý đúng đạt 0,5đ
c
d
a
b
Mỗi câu đúng đạt 0,5đ
đúng
sai
Tự luận: (5đ)
Câu 1: Mỗi ý đúng (0,5đ)
Nguyên nhân nền kinh tế Nhật Bản phát triển:
+ Truyền thống văn hóa giáo dục lâu đời.
+ Hệ thống tổ chức quản lý hiệu quả của các xí nghiệp công ty.
+ Vai trò quản lý của nhà nước.
+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, tiết kiệm.
Câu 2: (3đ)
Ý nghĩa: (1đ)
Mang lại tiến bộ phi thường những thành tựu kỳ diệu và những thay đổi trong cuộc sống con người, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống.
Tác động: (2đ)
+ Tích cực: Làm thay đổi dân cư, lao động, lao động các ngành dịch vụ tăng.
+ Tiêu cực: Ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ nguyên tử, dịch bệnh.
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_i_mon_lich_su_lop_9_phan_thi_m.doc